ZETApress

hírportál

Nem lopnak a vasutasok

A gázolaj a helyén, a mozdonyok tartályában van. A MÁV Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. megfelelő rendszereket működtet az üzemanyaglopások előfordulásának csökkentése érdekében. A Magyar Nemzet mai cikke nyomán több médium foglalkozott a vasút területén történt gázolajlopási esetekkel, amelyek károsultjai a MÁV Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. voltak. A társaságok kategorikusan visszautasítják a Magyar Nemzet azon állításait, miszerint a MÁV-nál bekövetkező milliárdos értékű lopások eredményeként a gázolaj fele ?eltűnik? a mozdonyokról.

A MÁV Zrt. gázolaj felhasználását és dokumentálását a mindenkori Jövedéki Törvény előírásainak megfelelően végzi. A vasúttársaság a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával (VPOP) egyeztetett, és folyamatosan ellenőrzött mérési és elszámolási rendszerrel rendelkezik. A MÁV Zrt. az elszámolási és bevallási kötelezettségének minden esetben pontosan és határidőre eleget tett, illetve tesz. A törvényi előírásoknak való megfelelést a VPOP folyamatosan az ország egész területén az év 365 napjában bejelentés nélkül ellenőrzi, törvényi hiányosságokat azonban mindez ideig nem tárt fel. Ezt erősíti a 2006-ban lefolytatott, 2001-2002. évekre visszamenőleges tételes vizsgálat eredménye is, amely szintén a vasúttársaság törvényi előírásoknak való megfelelését bizonyította.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a vontatójárműveknél olyan műszaki megoldásokat alkalmaz, amelyek a gázolajellátó berendezések jogosulatlan megbontását nehezítik meg, illetve teszik megfigyelhetővé. A gázolaj eltulajdonítása szempontjából ?veszélyeztetett? szerkezeti elemekre a szakemberek plombát szereltek, a csővezetékek megbontható csavarkötéseit pedig ún. biztonsági zsugorfóliával látták el.

A MÁV Zrt, illetve a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. olyan rendszerrel is rendelkezik ? a mozdonyvezetők által vezetett ún. menetigazolvánnyal ?, amelynek segítségével szintén nyomon követhetők az indokolatlan gázolajfogyasztások. A menetigazolványokban minden olyan lényeges adat szerepel, amelyből kimutatható, hogy az adott vontatási, illetve tolatási tevékenység ellátása során a felhasznált üzemanyag mennyisége indokolt-e. A bizonylatokon szereplő adatokat ? köztük az üzemanyagfogyás mennyiségét ? a szakemberek folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben az adatok kiértékelése alapján gyanúra okot adó információ merül fel, a társaság erről azonnal tájékoztatja a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságát. A biztonsági szakemberek az információk birtokában már célzott ellenőrzéseket végezhetnek.

A fentieken kívül a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. korszerű technikai eszközökkel ? ún. mozdonyfedélzeti berendezésekkel ? szerelte fel mozdonyait és a MÁV-START Zrt. motor-kocsijait, illetve vezérlő-kocsijait. A vontatójármű vezetőállásán elhelyezett fedélzeti számítógép ? több más műszaki és vasútüzemi előnye mellett ? lehetőséget biztosít arra is, hogy folyamatos és pontos adatokat szolgáltasson a gázolajfogyásról. A májusban befejeződött, 1500 vontatójárművet érintő beruházásnak köszönhetően ? a közúton elterjedt flottakövető megoldások mintájára ? a tényadatok folyamatos elemzése révén mód van az indokolatlan üzemanyag felhasználások feltárására és a gázolaj eltulajdonítással összefüggő esetek felderítésére.

A vasúttársaság speciális, gázolajba keverhető jelölőanyag használatát is bevezeti, amelynek alkalmazásával ? például a hatóságok által végzett közúti ellenőrzések során ? kétséget kizáróan megállapítható, hogy a vizsgált üzemanyag illegális vasúttársasági forrásból származik-e?

Az üzemanyagtöltések többféle technikai megoldással valósulnak meg. Működik például a zárt rendszerű gyorstöltés és az ún. ?pisztolyos? tankolási lehetőség is. A rendszer tejes zártságát a tervek szerint a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. ez év végére valósítja meg.

Amint a megvalósított fejlesztések fenti felsorolásából is látszik, a MÁV Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. olyan technikai rendszereket alkalmaz, amelyek használatával a gázolajlopással összefüggő esetek száma jelentősen csökkenthető, illetve alacsony szinten tartható.

A MÁV Zrt. területén ? a Rendőrség és a vasúttársaság biztonsági szakembereinek hatékony együttműködésének eredményeként ? számos sikeresen felderített üzemanyaglopásra került sor. A 2008. évben a hatóságok háromezer liter ellopott üzemanyagot derítettek fel. Ez összesen 15 elkövetési esetet jelent, melyek együttes kárértéke az egymillió forintot sem érte el. Az egész év során felhasznált teljes üzemanyag mennyiséget figyelembe véve ? a MÁV Zrt. éves gázolaj felhasználása közel hetvenmillió liter/év ? ezt a számot nem tekinthetjük jelentős mennyiségnek. Országos szinten tehát mind mennyiségében, mind előfordulási gyakoriságát tekintve elszigetelt jelenségről beszélhetünk.

A médiumokban megjelent tájékoztatások a bűnesetek kapcsán sokszor a mozdonyvezetők közreműködését emelték ki. Ezzel kapcsolatosan fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy ? a vasútüzemi tevékenység teljességét figyelembe véve ? a mozdonyvezetők a vontatójárművek üzemanyagkészletéhez csak kis részben férnek hozzá. Az elmúlt időszakban felderített esetek alapján jellemzőbb, hogy a gázolajlopással összefüggő bűnesetekre a mozdonyvezetők távollétében, szerelő műhelyekben, tároló vágányokon, vagy az állomások területén kerül sor, többnyire az éjszakai órákban ? tudatta a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kommunikáció.

Szóljon hozzá!