ZETApress

hírportál

Bűnös-e a korrupciót leleplező?

Alulírott szervezetek a mai napon megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az RTL Klub televízió egyik riportere ellen oknyomozó újságírói tevékenysége miatt büntetőeljárás indult ? írta négy civilszervezet.

Az újságíró az ingyenes parkolásra jogosító mozgássérült-igazolvány hamisításával kapcsolatos felderítő munkája során annak rendje és módja szerint végigjárta a ? jelek szerint olajozottan működő ? korrupciós gépezetet, és rejtett kamerával készített riportjában bemutatta, milyen egyszerűen lehet ma Magyarországon hamis parkolóengedélyhez jutni. Munkája végeztével a televíziós riporter a megszerzett igazolványt a rendőrségen leadta, és feljelentést tett az ügyben érintettek ellen. A rendőség ? a híradások és az érintett televízió tájékoztatása szerint ? ügyészségi állásfoglalás alapján a riporter ellen közokirat hamisításban való részvétel, azaz bűnsegédi magatartás miatt büntetőeljárást indított.

A büntetőjogi rendszer és a büntetőeljárások általánosságban a társadalom védelmét szolgálják, a társadalomra veszélyes és káros cselekményeket vagy mulasztásokat hivatottak büntetni. A Btk. szerint: Bűncselekmény az a szándékosan … elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely a Magyar Köztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti.

Alulírott szervezetek rendkívül károsnak és rossz üzenetet hordozónak tartjuk, hogy a büntetőeljárás eszközét olyan ember ellen használják, aki nem kívánt kárt okozni a társadalomnak, hanem tevékenysége kifejezetten arra irányult, hogy káros folyamatokat mutasson be a nyilvánosságnak, és leleplezze a közokirat-hamisítókat.

A korrupció elleni harc hazai helyzete szempontjából pedig jelzésértékűnek tartjuk, hogy az újságíró rabosítására és büntetőeljárásba vonására ugyanaznap kerül sor, amikor a kormány egy illetékese, Kondorosi Ferenc kormánybiztos egy új, korrupció ellenes jogszabály tervezése kapcsán bejelentette, hogy a korrupció felfedőit védelemben kell részesíteni.

Felhívjuk a jogalkalmazók figyelmét arra, hogy amennyiben problémát észlelnek a korrupciós cselekményeket leleplező újságírókkal vagy a társadalmilag hasznos tevékenységükkel formálisan jogsértést megvalósítókkal kapcsolatban, akkor haladéktalanul jelezzék e kérdéseket a jogalkotók felé, és kezdeményezzenek jogszabály-változtatásokat.

Ellenkező esetben a Magyarországon amúgy is gyenge lábakon álló oknyomozó újságírás véglegesen ellehetetlenülhet, továbbgyengítve a szólás- és információszabadság alkotmányos alapelveinek érvényesülését, amely végső soron a demokratikus intézményrendszerbe vetett állampolgári bizalmat rendítheti meg ? vallja a Freedom House Europe Független Médiaközpont, a Göbölyös Soma Alapítvány, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Transparency International Magyarország. Hogy ezért-e, vagy sem, sosem fog kiderülni. Lényeg, hogy a riporter elleni bűntetőeljárást azóta már megszűntették!

Szóljon hozzá!