ZETApress

hírportál

Számítógép a vizsgáztatásban

Emlékszünk még az október 6-i tragédiára? A MÁV Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. már korábban is jelentős lépést tett a vasútbiztonság növelése érdekében: még szeptemberében a mozdonyvezetők időszakos vizsgáztatásában megjelent a mozdony-szimulátor és az elektronikus teszt-rendszer, melyek a korábbinál hatékonyabb és korszerűbb módon értékelik a megszerzett tudást és annak alkalmazását. A közlekedés biztonságát jelentősen javító fejlesztés révén az új, komplex elektronikus vizsgáztatási rendszer mintegy 4200 mozdonyvezető ismetereit méri fel az év végéig ? tudtuk meg a tegnap délutáni sajtótájékoztatón, Istvántelepen.

A MÁV-csoport vasútvállalatai nagy hangsúlyt fektetnek a közlekedésbiztonság fenntartására, így a mozdonyvezetők képzésére, valamint a már megszerzett tudás szinten tartására és fejlesztésére. A MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. mozdonyvezetőinek ? egyebek mellett a vasúti közlekedés biz-tonságának szempontja miatt ? időszakonként (a hatályos előírások alapján kötelezően, kétévente) számot kell adniuk mozdonyvezetői tudásukról és vasútforgalmi ismereteikről. Az oktatás és a számonkérés színvonalának, valamint a közlekedés biztonságának további emelése érdekében a MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ (BGOK), a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt., és a MÁV Zrt. szakemberei közös projektet valósítottak meg.

A számítógépes, teszten és szimulációs gyakorlatokon alapuló tesztrendszer magában foglalja a mozdonyvezetői tudás forgalmi és műszaki ismeretanyagát, valamint dokumentálja a vizsgaeredményeket is. Az új, objektív vizsgáztatási rendszer bevezetésével a valós kompetenciák mérésére került a hangsúly.

A szimulátor bevezetése a mozdonyvezetők oktatásába és vizsgáztatásába hosszú előkészítő és fejlesztő munka eredménye. A szimulátoros vizsgáztatás előzményeként a mozdonyvezetők képzése is átalakult. A BGOK, a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. és a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág szakembereinek közös munkája eredményeként az oktatás mellett korszerűsítették a teszt- és vizsgarendszert, mely utóbbi új elemmel, a szimulátorral bővült. A berendezés mobil változatai ? a számítógépes tesztrend-szerrel együtt ? a vizsgák alkalmával immár megjelennek a vizsgahelyszíneken, s a vizsgákat megelő-zően a mozdonyvezetőknek még gyakorlásra is van lehetőségük.

Komplex elektronikus rendszer a mozdonyvezetők vizsgáztatásában

Európa egyik legmodernebb mozdonyszimulátor-rendszerét, azaz két hordozható szimulátort és egy hely-hez kötött kabin-szimulátort ? mely a magyar fejlesztési projektben a MELIS (Mozdonyok Elektronikus Interaktív Szimulátora) fantázianevet kapta ? korábban uniós közbeszerzési eljárás keretében szerezte be a MÁV Zrt.

A szimulátorok a mozdonyvezetők képzésében kiemelt szerepet kapnak. A szabályok helyes begyakoroltatásán túl segítenek az előre nem látható szituációk kezelésében, ezáltal a helyes döntési reakciók is könnyebben rögzülnek. A BGOK által bevezetett, modulrendszerű mozdonyvezetői képzési programon belül kiemelt szerepet kapott az ún. vezetéstechnikai modul. Az ehhez használt szimulátorok segítségével a gyakorlatban lehet elsajátítani a mozdonyvezetői munka egyes elemeit, ugyanakkor a váratlan forgalmi helyzetek begyakorlására is mód nyílik. A berendezések alkalmasak mind a dízel, mind a villamos mozdonyok vezetésének gyakorlására.

A rendszer illeszkedik a nemzetközi gyakorlathoz: a tényszerű összehasonlítás azt mutatja, hogy a fej-lett nyugat-európai (az osztrák, a német, a svájci) vasutak képzési és vizsgáztatási rendszerével egyenér-tékű, és teljesíti az Európai Unió a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló (2007/59/EK számú) irányelvének szakmai ajánlásait is.

Néhány adat a vizsgaeredményekről

A 2008. szeptember 8-a és október 17-e közötti időszak alatt 1262 mozdonyvezető tett időszakos (két-évenként kötelező) mozdonyvezetői vizsgát. 2008. december 31-ig összesen mintegy 4200 mozdonyve-zető ad számot tudásáról.A komplex elektronikus vizsgát október 17-ig 1201 mozdonyvezető teljesítette sikeresen. Sikertelen vizsgát mindössze 61 fő tett, ez a most vizsgázottak teljes létszámának kevesebb, mint öt százaléka.

A sikertelenül vizsgázottak a vizsgájukat később megismételhetik, azonban a következő sikeres vizsgájukig nem teljesítenek szolgálatot mozdonyon. Az ő feladatuk most elsősorban a vizsgára való felkészülés. A mozdonyvezetők ? esetleges sikertelen időszakos vizsgájuk esetén ? két javító lehetőséggel rendelkez-nek. Ha ez a két pótvizsga is sikertelennek bizonyul, akkor a sikertelenül vizsgázott munkatárs nem tevékenykedhet tovább mozdonyvezetőként.

További fejlesztési tervek

A hordozható mozdonyszimulátorok a vidéki szolgálati helyeken tartott mozdonyvezetői vizsgák alkalmával gyakorta vendégeskednek az ország különböző pontjain. Ez a szimulátorok gyakori szállításával, valamint folyamatos szét- és összeszerelésével jár. Az érzékeny berendezések megóvása, valamint használatuk (vizsgázás és vizsgáztatás) kényelmesebbé tétele érdekében a tervek szerint a MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ gépkocsi által vontatható lakókocsikat vásárol. A vidéki vizsgahelyszíneken szolgálatot teljesítő hordozható mozdonyszimulátorokat a tervek szerint majd ezekbe a lakókocsikba szerelik be. Így az új beszerzésű lakókocsik válhatnak majd mobil vizsgaközpontokká, kényelmesebbé, komfortosabbá és korszerűbbé téve a vizsgázás és a vizsgáztatás körülményeit.

Az oktatásban részesülők, illetve az időszakosan, kétévente vizsgázók nagy számára tekintettel (a programban kétévente több ezer mozdonyvezető vesz részt) további mozdonyszimulátorok beszerzését is tervezik a szakemberek, ennek keretében a közeljövőben megindulhat további két hordozható szimulátor rendszerbe állítása.

Szóljon hozzá!