ZETApress

hírportál

Rendet a vasúton!

Cél a rend és biztonság a Nyugati pályaudvaron. A MÁV Zrt. jogellenes bérlőkkel szemben kezdeményezett végrehajtást ? tudtuk meg sajtótájékoztatójukon. A MÁV Zrt. vezetésének célja, hogy a műemléki védettségű Nyugati pályaudvaron rendezett és tiszta, utas-barát körülmények érvényesüljenek.

Ezért szükséges minden lehetséges jogi eszközzel felszámolni azt az évek óta tartó, jogellenes ingatlan használatot, amely nemcsak ellehetetleníti a rendezett és biztonságos környezet kialakítását, de immár a műemléki épület épségét és eredeti állapotban való fennmaradását is veszélyezteti. A MÁV Zrt. a 2007-es jogerős bírósági ítélet nyomán megismételt végrehajtást kezdeményezett, amellyel szemben a korábbi bérlők ? az elmúlt évekhez hasonlóan ? ismét kifogást nyújtottak be, ezzel késleltetve a jogellenes állapotok megszüntetését, egyúttal akadályozva a rendezett, utas-barát feltételek megteremtését, a műemléki épület megóvását.

A MÁV Zrt. a Nyugati pályaudvaron található ingatlanok bérbeadására 1993-1995 között két vállalkozással a megkötött bérleti szerződéseket a MÁV Zrt. 2005-től kezdve felmondta. A felmondások egy részének jogszerűségét azonban a bérlők, a bíróság előtt megtámadták. A megindult peres eljárásokat a MÁV Zrt. mindkét társasággal szemben jogerősen megnyerte, a bíróság a bérleti szerződések felmondását 2006-ban jogszerűnek ítélte meg.

A jogerős bírósági ítéletek szerint mindkét korábbi bérlő köteles kiüríteni és visszaadni a MÁV Zrt-nek a korábban bérelt területeket. Az ingatlanrészek kiürítésére, illetve birtokba adására vonatkozó kötelezettségüknek a bérlők a mai napig ? a 2007 óta folyamatban lévő bírósági végrehajtási eljárások ellenére ? nem tettek eleget, egyúttal a fellebbezési lehetőségek kihasználásával évek óta akadályozzák, hogy a MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága hosszú távon megteremtse a rendezett, tiszta, és biztonságos utas-környezetet a Nyugati pályaudvaron.

A MÁV Zrt. a jogellenes ingatlan használattal kapcsolatban az alábbiakat tervezi: A jogtalan használaton túl, a korábbi bérlők az eredetileg bérelt 1121 m2 területhez képest önkényesen elfoglaltak több mint kétszeres nagyságú, 2523 m2 méretű területet, amelyet szintén albérletbe adnak további társaságoknak.

A bérleti jogviszonyok megszűnését megállapító jogerős bírósági ítéletek ellenére a korábbi bérlők a mai napig úgy adják albérletbe a területeket, hogy erre saját bérleti szerződéseik megszűnését követően semmilyen jogalapjuk sincs. Ezzel a jelenlegi ismeretek szerint megtévesztik az albérlő vállalkozókat. A MÁV Vagyonkezelő Zrt. a további bérbeadáshoz nem járult hozzá, ezért ? a MÁV-val szemben elkövetett jogsértés miatt ? 2011-ben büntetőfeljelentést tett.

A korábbi bérlők engedély nélkül átépítették, ezzel pedig megrongálták a műemléki védettségű Nyugati pályaudvart. A Nyugati pályaudvaron minden engedély nélküli építkezés és bontás rongálásnak, egyúttal bűncselekménynek számít. Az Eiffel tervezte 124 éves Nyugati pályaudvar impozáns műemlék épületén így ? többek között ? a felvételi épület homlokzatán, a West Balkán baleset utáni időszakban ? rongálás útján egy vészkijárat épült az érintett területen lévő diszkó helyiségből. A vészkijárat acélszerkezetét a Ceglédi váró kupolájára hegesztették, amely használat esetén életveszélyes ? látható a fényképeken.

A hatóságok bevonásával 2011 áprilisában megállapítást nyert a műemlék rongálás ténye. A MÁV Zrt. kezdeményezése nyomán a KÖH kiadta a bontási kötelezést. Bontásra a rendőrséggel egyeztetve, a jogerős bontási engedély birtokában fog megtörténni. A MÁV Zrt. célja, hogy minden lehetséges jogi eszközzel biztosítsa a műemléki épület megóvását, a rendezett jogi használati- és tulajdonviszonyokat, ezen keresztül pedig megteremtse az alapokat az ingatlan hosszú távú, utas-barát rendezéséhez.

Az épület jogállása

A Budapest Nyugati pályaudvar területe illetve a rajta lévő Eiffel-csarnok épülete a Magyar Állam tulajdonában van. A terület vagyonkezelője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötött megállapodás alapján a MÁV Zrt. Így a MÁV Zrt. vagyonkezelői jogállással rendelkezik, tehát jogosult a tulajdonos nevében a területet használni és hasznosítani, így bérbe, albérletbe vagy használatba adni harmadik személynek, továbbá az épület rendeltetésszerű használatáért, épségéért, állagának megóvásáért felel.

Az épület története

A mai épület közelében eredetileg álló első pályaudvart Pesti indóháznak nevezték. 1846-tól innen indult a Pest és Vác közötti vasút, Magyarország első vasútvonala. A Magyar Középponti Vasút az akkori város szélén vásárolta meg ehhez a telket. Az idők során az indóház a növekvő vasúthálózat évről évre élénkülő áru- és személyforgalmát egyre kevésbé volt képes kiszolgálni.

Időközben elkészültek a Nagykörút rendezési tervei, melynek útjában állt a pályaudvar. A tulajdonos Osztrák Államvasút Társaság (későbbi neve Osztrák-Magyar Államvasút Társaság) elhatározta az indóház lebontását és egy új felépítését. Az indóház csarnok köré felhúzták a mai pályaudvar vonatfogadó csarnokát, majd elbontották a régi csarnokot. Az új csarnok kissé északabbra került a régitől, melyet keresztülvágott a Nagykörút. A régi csarnok déli végéhez hozzáépített irodaépület még sokáig, az 1970-es évekig megmaradt, átkerülve a körút túloldalára, szemben az új csarnokkal.

Az új pályaudvar terveit az osztrák August de Serres építész és a később az Eiffel-toronyról világhírűvé vált párizsi Gustave Eiffel cége készítette. Az új pályaudvar 1877. október 28-án nyílt meg. A pályaudvar vasszerkezete a maga korában technikai bravúrnak számított. A pályaudvar 1891-ben kapta a Nyugati nevet ? összefüggésben az Osztrák-Magyar Államvaspálya Társaság államosításával. A Kandó mozdonyok próbáit a Nyugati pályaudvar ? Dunakeszi-Alag vonalon végezték. Ezt a szakaszt és a pályaudvar vágányait 1923-ban villamosították.

Az M3 metróvonal épülésekor 1980-ban a Marx tér alatt aluljárórendszert építettek és felüljárót emeltek a Bajcsy-Zsilinszky út és a Váci út között. A metró építésével egy időben került perontető a 1-6. és 11-12. számú vágányok peronjai fölé, de a 11-12. vágányok közötti kivételével a többit 1999-ben, a WestEnd építése miatt lebontották. Az új parkolóház pedig teljesen befedi a korábbi tetők vágányait.

Szóljon hozzá!