ZETApress

hírportál

Tiltakozik a Munkáspárt

Ne a múlttal foglalkozzunk, hanem a jelennel! ? mondja a Magyar Kommunista Munkáspárt Elnöksége Biszku Béla meghurcolásáról. A Munkáspárt felháborodását és aggodalmát fejezi ki Biszku Béla bíróság elé állítása miatt ? tudtuk meg sajtósaiktól.

Ez az ügy több szempontból is veszélyezteti a demokratikus vívmányokat, alapvető emberi jogokat. A jelenlegi hatalom már nem csak az emberek mindennapi életét, hanem gondolatait is irányítani akarja, a jobboldalnak nem tetsző véleményeket pedig immáron nem csak elhallgattatni, hanem jogi úton büntetni is szándékozik.

Ez a fajta törekvés a demokrácia rendkívül súlyos korlátozásához, az emberi jogok csorbulásához vezethet. Mindez összekapcsolódik az Európában egyre fokozódó antikommunista hisztériakeltéssel, a kommunisták üldözésével. Magyarországon ez a tendencia a Btk. tavaly májusi módosítása és a Biszku Béla körül kialakult helyzet kapcsán is megfigyelhető.

Biszku Béla ügye valójában nem az 1956-os események megítéléséről szól, hanem arról, hogy lehet-e 2011-ben egy magát demokratikusnak nevező rendszerben egy 90 esztendős idős embert meghurcolni azért, mert gondolatai nem egyeznek a törvényhozók véleményével? Lehet-e, szabad-e az állami politikát egyes erők politikai bosszújára és vérszomjára építeni?

A Munkáspárt álláspontja szerint nincs demokrácia szólásszabadság nélkül. A jelenleg hatályos Alkotmány is a következőket tartalmazza: ?A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás és a szólás szabadságához?. A Munkáspárt követeli, hogy az Alkotmányban rögzített jogokat ne csak a szavak szintjén, hanem a gyakorlatban is érvényesítsék!

Tavaly májusban a Fidesz?KDNP-kormány módosíttatta a büntető törvénykönyvet. Bűncselekménynek nyilvánították azt, ha valaki ?nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel?. Hiába szólaltak meg szakmai és civilszervezetek, a Munkáspártról nem is beszélve, a hatalomra semmi sem hatott.

Ilyen helyzetben válik lehetővé, hogy egy jobbikos politikus, Szilágyi György kijelentse: az 1956 utáni ?megtorlásokat irányító? Biszku Bélának ?nem azért kellene bűnhődnie, amit mondott, hanem amit tett, hiszen 1956 után több ezer családot tett tönkre azzal, hogy több száz embert megkínoztatott, vagy megöletett?. Ebből a nyilatkozatból egyértelműen kivehető, hogy a háttérben a Jobbik fanatikus antikommunizmusa, gyűlölettől és vérszomjtól vezérelt politikai bosszúja áll, a ?nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadásáról? szóló törvény csak eszköz Biszku Béla ellen. El kell végre dönteni, hogy a Jobbik útján haladunk, vagy a demokrácia és Európa útján!

A Munkáspárt úgy véli, hogy az 1956-os események objektív megítélése történészek feladata, az egész 1956-os kérdéskör történelmi, és nem politikai vita, amit nem a bíróságon, hanem szakmai alapokon nyugvó, elfogulatlan történészi munkának kell rendeznie.

Nemrégiben Bulgária, Litvánia, Lettország, Magyarország, Románia és Csehország külügyminiszterei követelték az Európai Uniótól, hogy az EU területén vezesse be azoknak a jogi üldözését, akik nem fogadják el a kommunizmus és fasizmus elfogadhatatlan egyenlővé tételét, valamint történelem újraírására és a kommunisták, illetve a kommunizmus kriminalizálására irányuló kampányokat. Az Európai Unióban azonban ilyen törvény nincsen, és Európa haladó erői azon dolgoznak, hogy ne is legyen.

A Munkáspárt követeli, hogy az Országgyűlés módosítsa a Btk-t: szüntessék be a fasizmus és a kommunizmus összemosását, amelynek sem történelmi, sem jogi alapja nincsen. Az illetékes bíróság utasítsa el a Biszku Béla elleni vádemelést. A magyar kormány Biszku Béla életének megkeserítése és a kommunisták démonizálása helyett a választási ígéretek megvalósításán dolgozzon, a látványpolitizálást és a bosszúhadjáratot váltsa fel a szociális gondokra koncentráló kormányzati politika!

Magyarország jövőjét nem az szolgálja, hogy meghurcolnak egy idős embert. Jövőnk attól függ: meg tudjuk-e menteni a fagyhalálra ítéltek százait, találunk-e megoldást a kilakoltatás elé néző tízezrek számára, adunk-e munkát, biztos holnapot az egyre nehezebben élő milliók számára ? fejeződik be a munkáspárti követelés. Az eseményeket elindító film bemutatójáról decemberben mi is beszámoltunk.

1 hozzászólás

  1. Eddig azt hittem, hogy a Munkáspárt normális, de ha ezt a véreskezű gazembert próbálja védelmébe venni, akkor sajnos meg kell változtatnom a róluk alkotott véleményemet.