ZETApress

hírportál

MÁV és a MÁV-TRAKCIÓ a gázolajlopások ellen

Az utóbbi napokban több médium ? köztük az MR1 Kossuth Rádió Krónika c. műsorának április 25-i adása, valamint a Magyar Rádió internetes portálja ? foglalkozott azokkal az elmúlt időszak során felszínre került gázolajlopási esetekkel, amelyek károsultjai a MÁV Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. voltak. A híradások arról adtak tájékoztatást, hogy a MÁV-nál nem létezik olyan ellenőrző rendszer, amely nyomon tudná követni a mozdonyok tényleges gázolaj felhasználását.

Ugyancsak elhangzott, hogy ?legtöbbször mozdonyvezetők és a tolatásért felelős alkalmazottak közrejátszásával lopnak? üzemanyagot a mozdonyokból. A fenti ? téves, a közvélemény objektív véleményalkotását hátrányosan befolyásoló és félreértésekre okot adó ? információk kapcsán a MÁV Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. is megszólalt.

A MÁV Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. számára ismert a gázolaj eltulajdonítással összefüggő probléma, melynek megoldását a két társaság jelenleg is kiemelt feladatának tekinti. A társaságok szakemberei az indokolatlan gázolaj felhasználás visszaszorítása tekintetében jelentős eredményeket értek el. Az elmúlt négy év távlatában a fajlagos gázolaj felhasználást 30 százalékkal sikerült csökkenteni, mely több milliárdos nagyságrendű költségmegtakarítást eredményezett.

A fenti eredmények eléréséhez jelentősen hozzájárultak azok a technikai fejlesztések is, amelyek a mozdonyok gázolaj rendszereiben található szerkezeti elemek védelmét célozták. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a vontató járműveknél egyebek mellett olyan műszaki megoldásokat alkalmaz, amelyek a gázolajellátó berendezések jogosulatlan megbontását nehezítik meg, illetve teszik megfigyelhetővé. A gázolaj eltulajdonítása szempontjából ?veszélyeztetett? szerkezeti elemekre a szakemberek plombát szereltek, a csővezetékek megbontható csavarkötéseit pedig ún. biztonsági zsugorfóliával látták el. A gázolaj-tolvajok tevékenységének további megnehezítése érdekében a dízelmozdonyok többségénél az üzemanyag betöltő nyílásokra lakatok kerültek.

A MÁV Zrt, illetve a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. olyan rendszerrel is rendelkezik (a mozdonyvezetők által vezetett ún. menetigazolvány), amelynek segítségével szintén nyomon követhetők az indokolatlan gázolajfogyasztások. A menetigazolványokban minden olyan lényeges adat szerepel, amelyből kimutatható, hogy az adott vontatási, illetve tolatási tevékenység ellátása során a felhasznált üzemanyag mennyisége indokolt-e. A bizonylatokon szereplő adatokat ? köztük az üzemanyagfogyás mennyiségét ? a szakemberek folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben az adatok kiértékelése alapján gyanúra okot adó információ merül fel, a társaság erről azonnal tájékoztatja a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságát. A biztonsági szakemberek az információk birtokában már célzott ellenőrzéseket végezhetnek. Ezeknek köszönhetően az elmúlt időszakban több sikeres felderítésre, tettenérésre is sor kerülhetett.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. korszerű technikai eszközökkel (ún. mozdonyfedélzeti berendezésekkel) szereli fel mozdonyait és a MÁV-START Zrt. motorkocsijait, illetve vezérlőkocsijait.

A vontatójármű vezetőállásán elhelyezett fedélzeti számítógép a vontatási szolgáltatás folyamatairól valós idejű adatokat, információkat gyűjt és továbbít az irányító rendszer szerverközpontjába. Bár az új informatikai rendszer alapvető és legfontosabb célja nem ez, mégis ? több más műszaki és vasútüzemi előnye mellett ? lehetőséget biztosít arra is, hogy folyamatos és pontos adatokat szolgáltasson a gázolajfogyásról.

A 2008 februárjában elkezdődött beruházásoknak köszönhetően ? a közúton elterjedt flottakövető megoldások mintájára ? a tényadatok folyamatos elemzése révén mód van az indokolatlan üzemanyag felhasználások feltárására és a gázolaj eltulajdonítással összefüggő esetek hatékonyabb felderítésére.

A fenti fejlesztések megvalósításán túl a vontatási társaság tervei között szerepel egy olyan speciális, gázolajba keverhető jelölőanyag használatának bevezetése is, amelynek alkalmazásával ? például a hatóságok által végzett közúti ellenőrzések során ? kétséget kizáróan megállapítható, hogy a vizsgált üzemanyag illegális (vasúttársasági) forrásból származik-e.

A gázolajlopások felderítésével kapcsolatosan a médiumokban az elmúlt napokban megjelent tájékoztatások a bűnesetek kapcsán sokszor a mozdonyvezetők közreműködését emelték ki. Ezzel kapcsolatosan fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy ? a vasútüzemi tevékenység teljességét figyelembe véve ? a mozdonyvezetők a vontatójárművek üzemanyagkészletéhez csak kis részben férnek hozzá. Az elmúlt időszakban felderített esetek alapján jellemzőbb, hogy a gázolajlopással összefüggő bűnesetekre a mozdonyvezetők távollétében, szerelő műhelyekben, vagy az állomások területén kerül sor.

A MÁV Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. tehát ? mind műszaki, mind biztonsági szempontból ? célirányos programmal rendelkezik a gázolajlopással összefüggő esetek megelőzésére és felderítésére. A program végrehajtása megkezdődött, melynek köszönhetően az elmúlt időszakban számos tettenérésre és hatósági intézkedésre kerülhetett sor. A sikeres intézkedések alapját a MÁV Zrt. biztonsági szakszolgálata és a Rendőrség hatékony együttműködése, a két szervezet gyors beavatkozása teremtette meg.

Szóljon hozzá!