ZETApress

hírportál

Pofátlan adathalászok

Egyre gyakoribbak a közmű-szolgáltatók nevében érkező adathalász levelek – tudatta a MEKH Kommunikáció.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz érkező jelzések alapján a fogyasztók egyre gyakrabban találkoznak olyan adathalász e-mailekkel, amelyek egyes közmű- és energiaszolgáltató cégek nevében érkeznek. A MEKH szakemberei összegyűjtötték azokat a praktikus tanácsokat, melyek a hamis levelek kiszűrésében segíthetik a fogyasztókat.

A hamis, adathalász vagy anyagi haszonszerzés céljából küldött elektronikus levelek szövegezésükben és kinézetükben is megtévesztésig hasonlítanak azokra az értesítésekre, melyeket valódi szolgáltatóinktól kapunk.

A közmű- és energiaszolgáltatók nevében, de azok tudta nélkül érkező hamis értesítések célja lehet az adataink megszerzése, de előfordulhat, hogy a csalók egy-egy “elmaradt” villany-, gáz vagy vízszámla befizetésére szólítanak fel, ami anyagi kárral is járhat.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakemberei most összegyűjtötték azokat a praktikus tanácsokat, amelyeket a fogyasztóknak érdemes szem előtt tartaniuk, ha szeretnék kivédeni a csalók próbálkozásait.

Amennyiben egy közmű-szolgáltatóra hivatkozó gyanús levelet kapunk, amelyben személyes adatainkat kérik, esetleg pénzbefizetésre szólítanak fel, akkor következőkre érdemes odafigyelni:

1. Ellenőrizzük, hogy valóban attól a szolgáltatótól kaptunk-e értesítést, amelyikkel szerződésben állunk, vagyis az e-mailben szereplő feladó címe azonos-e azzal, amelyik a szolgáltatóval levelezni szoktunk. Ha gyanús, adathalász e-mailt kaptunk valamely szolgáltatóra hivatkozással, értesítsük valódi szolgáltatónkat, és kérjünk további iránymutatást.

2. Gondoljuk át, hogy megadtuk-e az emailcímünket a szolgáltatónknak abból a célból, hogy számlaügyeinket elektronikusan intézzük.

3. Idézzük fel, hogy mikor fizettük be a legutóbbi számlánkat, azaz valóban aktuális-e most az esetleges felszólítás egy elmaradt befizetés rendezésére.

4. Gondoljuk át, hogy milyen módon szoktuk rendezni a számláinkat. Ha például a csoportos beszedést választottuk, akkor gyanús lehet egy bankkártyás befizetésre való felkérés, ahová egy link is vezet. Ha kétségünk támad, ne utaljunk pénzt a levélben megtalálható számlaszámra, és ne kezdeményezzünk bankkártyás fizetést az e-mailben megtalálható linkre kattintva.

5. Figyeljünk arra, hogy az befizetésre felszólító e-mailben feltüntetett összeg hasonló-e ahhoz, amit általában fizetni szoktunk. Gyanús lehet a túl magas, de akár a túl alacsony összeg is.

6. Nézzük meg, hogy mi a számla fizetési határideje. A számla kézbesítése és a befizetési határidő között 8 napnak kell eltelnie. A közműszámlák határidőben történő befizetése alapvetően a fogyasztó felelőssége és kötelezettsége, azaz a valódi szolgáltatótól érkező fizetési értesítéseknek határidőben kell eleget tennünk.

7. Ellenőrizzük, hogy az e-mailben található azonosítók (szerződésszám, a felhasználó azonosító száma, a felhasználási hely címe) egyeznek-e a saját szerződésünkben olvasható azonosítókkal.

A MEKH felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy ha kétségük támad egy közmű- vagy energiaszolgáltató nevében érkezett elektronikus levél hitelességével kapcsolatban, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a szolgáltató ügyfél-szolgálati munkatársaival.

Az adathalász levelek kiszűrésével kapcsolatos részletesebb fogyasztói információink idekattintva érhetők el.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A MEKH 2013 óta önálló szabályozó szervként felügyeli az energia- és közmű-szolgáltatási szektor működését. A MEKH hatósági tevékenysége kiterjed a villamosenergia-, a földgáz- és táv-hőellátással, illetve a vízi-közmű-szolgáltatással összefüggő engedélyezési, árszabályozási, ár-előkészítői feladatokra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának előkészítésére. Küldetésünk, hogy ezek az életminőségünket alapvetően meghatározó szolgáltatások biztonságosan, jó minőségben és megfizethető áron jussanak el a háztartásokba. A MEKH a hivatalos statisztikáról szóló törvényben foglaltak szerint látja el az energiastatisztika előállításával kapcsolatos feladatokat, valamint a kapcsolódó nemzetközi adatszolgáltatási tevékenységet.

Szóljon hozzá!