ZETApress

hírportál

Segített az Utcajogász!

Ügyfelünktől egymillió forintot akartak jogtalanul behajtani, az Utcajogász elérte a tartozás eltörlését! – tudatta Bernáth László sajtós.

2019-ben keresett fel bennünket a Blaha Lujza téri ügyfél-fogadásunkon egy követeléskezelő cégtől érkezett levéllel ügyfelünk, amelyben arról tájékoztatták, hogy több mint egymillió forinttal tartozik villamosenergia-szolgáltatás kifizetetlen számlái miatt. Ügyfelünket 2013-ban lakoltatták ki önkormányzati bérlakásából tartozás miatt, de a villanyórát már 2012-ben leszerelték. Segítettünk levelet írni a követeléskezelő cégnek, melyben kértük, hogy küldje meg a tartozásra vonatkozó iratokat. Válaszul egy fizetési meghagyás 2015-ből származó jogerősítő végzését kaptuk, valamint egy engedményezésről szóló iratot, amelyben felsorolták azt a hat darab 2013. szeptember 18-án kelt számlát, ami az állítólagos tartozás alapja. Érdekes módon az engedményező iratban mindössze 87 ezer forintos összeg szerepelt. Felkerestük a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző irodáját, ahol betekintettünk az ügy irataiba és az eredeti fizetési meghagyásba is.

Az iratból kiderült, hogy a fizetési meghagyást 2015-ben arra a címre kézbesítették, ahonnan ügyfelünket már 2013-ban kilakoltatták. Nyilvánvaló, hogy az áramszolgáltatónak tudnia kellett róla, hogy azon a címen már más fogyasztó lakik, vagy arról, hogy ott nincs fogyasztó! Egyértelmű rosszhiszeműség, hogy olyan címre kézbesítették a fizetési meghagyást, ahol a címzett biztosan nem fogja átvenni, így az kézbesítési fikció alapján jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik. Mint ahogy az is érdekes, hogy a fizetési meghagyásban felsorolt hat darab számla sorszáma az engedményező iraton szereplőkkel azonos volt, csak valahogy az összeg növekedett több mint tízszeresére.

Sajnos a fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző nemcsak a követelés jogalapját nem vizsgálja, hanem azt sem, hogy a cím, ahová kézbesítik az iratot, valós-e? Így fordul elő nagyon gyakran a lakhatásukat elveszítő emberekkel, hogy a korábbi lakcímükre érkező hivatalos levelekben foglalt végzések jogerőssé válnak, a jogorvoslati határidők lejárnak, és megkezdődik a vélt vagy valós tartozások végrehajtása. A végrehajtó (és a követeléskezelők) viszont általában veszik a fáradságot, hogy megtudják az adós új címét (ami gyakran egy hajléktalan szálló címe), vagy ha talált munkát, akkor a munkahelyét is felkutatják, és az adósság végrehajtása úgy kezdődik meg, hogy az adósnak a fizetési meghagyás ellen nem volt lehetősége ellentmondani, azaz vitatni a tartozást vagy annak mértékét.

Ebben az ügyben a fizetési meghagyás olyan régen jogerőre emelkedett, hogy a közjegyző a hatályos jogszabályok alapján sem a kézbesítési kifogást, sem az ellentmondást nem tudta már befogadni, annak ugyanis az objektív határideje is lejárt. Ezért perújítást kezdeményeztünk.

A bíróságon megjelent az áramszolgáltató képviselője, aki elismerte, hogy adminisztratív hibát követtek el, és a cég nevében lemondott az általuk jogosnak tartott 87 ezer forintkövetelésről is, amennyiben mindkét fél a saját perköltségét viseli. Az ELMŰ képviselője egyúttal elnézést kért a cég nevében a kellemetlenségekért ügyfelünktől.

Az Utcajogász idén immár 10 éve küzd a szegénységben, valamint annak egyik legsúlyosabb formájában, a hajléktalanságban élők jogainak érvényesítéséért, és biztosít nekik ingyenes jogi segítséget, valamint tanácsadást. Bármilyen kérdéssel forduljon bizalommal az Utcajogászhoz!

Szóljon hozzá!