ZETApress

hírportál

Döntsön az Alkotmánybíróság!

Az államfő véleményezésre megküldte az Alkotmánybíróságnak az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló törvényt, valamint az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló törvényt, mivel álláspontja szerint e törvények egyes rendelkezései sértik az Alkotmány által garantált népszuverenitás és demokrácia elvét, ezért alkotmányellenesek. Döntéséről tájékoztatta az Országgyűlés elnökét is, tudtuk meg sajtófőnökétől.

Az OÉT-ról szóló törvénynek az államfő által aggályosnak tartott szakaszai részben az OÉT egyes hatásköreit szabályozzák, részben az OÉT összetételét határozzák meg. A köztársasági elnök álláspontja szerint az OÉT részére a törvényben adott hatáskörök egy része közhatalmi jellegű. Emellett az OÉT más törvények alapján is gyakorol közhatalmi jogköröket.

A népszuverenitás és demokrácia elve alapján azonban ? miként azt az Alkotmánybíróság is többször megállapította ? Magyarországon közhatalom csak demokratikus legitimáció birtokában, tehát a választópolgárok felhatalmazása alapján gyakorolható. Az elnök úgy látta, hogy a törvénynek az OÉT összetételére vonatkozó szabályai nem biztosítják a közhatalom gyakorláshoz szükséges demokratikus legitimációt az OÉT számára, ezért a törvénynek az ezzel összefüggő rendelkezései alkotmányellenesek.

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló törvény egy szakasza az OÉT-ban részt vevő országos szakszervezeti szövetségeknek ad egyetértési jogot bizonyos jogszabályok megalkotásával kapcsolatban. Az államfő szerint ez is közhatalmi jogkör, ami szintén csak kellő demokratikus legitimáció alapján gyakorolható. Ezzel az országos szakszervezeti szövetségek nem rendelkeznek. Az indítványok szövege megtalálható a KEH honlapján.

Részvétnyilvánítások táviratban

Az elnök részvéttáviratot küldött Olusegun Obasanjonak, a Nigériai Szövetségi Köztársaság elnökének a Lagosz külvárosában fölrobbant olajvezeték által okozott súlyos szerencsétlenség miatt, ahol több százan vesztették életüket, vagy sérültek meg. Ugyancsak táviratban fejezte ki részvétét George Walker Bush amerikai elnöknek a 93 éves korában elhunyt Gerald Rudolph Ford egykori elnök halála miatt, aki 1974. és ?77. között töltötte be hivatalát.

Szóljon hozzá!