ZETApress

hírportál

Felemás AB döntés

A Munkáspárt üdvözli az Alkotmánybíróság (AB) IV/2478/2012. határozatát, amely megállapítja, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/B. §-a alaptörvény-ellenes, ezért azt 2013. április 30-ával megsemmisíti ? tudatta a Munkáspárt Elnöksége.

Az Alkotmánybíróság döntése az első fontos lépés lehet afelé, hogy a vörös csillagot és a munkásmozgalom más történelmi jelképeit bárki szabadon viselhesse. A Munkáspárt azt várja, hogy a kormány és az Országgyűlés olyan új törvényt hoznak, amely maradéktalanul garantálja az állampolgárok ilyen jogát.

A Munkáspárt emlékeztet arra, hogy az elmúlt időszakban számos olyan törvény született, amely elítéli, és bűnösnek minősíti a szocializmus évtizedeit, semmibe veszi és megalázza azon nemzedékek életét és munkásságát, amelyek a második világháború pusztításai után fejlődő Magyarországot teremtettek. Az ilyen törvények félelmet keltenek, megosztják a társadalmat egy olyan válságos időszakban, amikor széles társadalmi összefogásra lenne szükség az ország, az emberek gondjainak megoldásához. Az ilyen törvények visszavonása segítené az ország békéjét.

A Munkáspárt elfogadhatatlannak tartja, hogy az Alkotmánybíróság döntése megnyitja az utat a horogkereszt és más fasiszta jelképek nyilvános viselése előtt. Az Alkotmánybíróság ugyanis a vonatkozó paragrafus egészét nyilvánította alaptörvény-ellenesnek. Az Alkotmánybíróság döntése változatlanul abból a szemléletből indul ki, hogy a fasizmus és a kommunizmus egyaránt rossz, egyaránt önkényuralomnak minősül. A Munkáspárt azt várja a kormánytól, hogy határozottan lépjen fel a fasiszta szerveződések minden formája ellen, és törvényben tiltsa be a fasizmus nemzetközi jogilag is tiltott jelképeit.

Szóljon hozzá!