ZETApress

hírportál

Sólyom az AB-hez fordult

Sólyom László köztársasági elnök ma megküldte véleményezésre az Alkotmánybíróságnak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényt ? tudatta az államfő Sajtóirodája.

A törvény a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökhelyettesei megbízatásának keletkezésére és megszűnésére vonatkozó egyes szabályait módosítja, ezek között az államfő két rendelkezést talált alkotmányellenesnek.

Az egyik rendelkezés értelmében a jövőben a GVH elnökhelyettese személyére nem csak a GVH elnöke, hanem a GVH elnökének javasolt személy már azt megelőzően is javaslatot tehetne, hogy őt a köztársasági elnök kinevezte volna. A köztársasági elnök álláspontja szerint azonban kinevezés előtt álló személy ilyen hatáskört nem gyakorolhat, hiszen még nem rendelkezik az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján megkövetelt demokratikus legitimációval. Ezért ez a rendelkezés ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság követelményével.

A törvény másik rendelkezése szerint megszűnik a GVH elnökhelyetteseinek a megbízatása, ha a GVH elnökének a megbízása a kinevezési időtartam lejárata miatt megszűnik. Ezt a szabályt a törvény szerint alkalmazni kell a jelenleg hivatalban lévő elnökhelyettesekre is, arra tekintet nélkül, hogy hat éves kinevezésükből mennyi idő van hátra.

A köztársasági elnök szerint az új megszűnési ok hatályba léptetésének ez a módja alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján ugyanis a határozott időre kinevezett tisztségviselők idő előtti, jogszabállyal történő elmozdítása csak akkor elfogadható, ha az együtt jár az adott szervezet átalakításával. A jelen esetben ilyen nem történt, ezért a törvény a jogbiztonság sérelmét okozza. Az elnöki indítvány szövege megtalálható a KEH honlapján.

Október 3-án választunk

Sólyom László köztársasági elnök mai napi határozatában a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának időpontját október 3-ra, vasárnapra tűzte ki ? tudatta az államfői Sajtóiroda.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Választásra készülünk | ZETApress

Szóljon hozzá!