ZETApress

hírportál

Levél Orbánnak

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Megválasztásához, és példátlan erejű társadalmi támogatottságukhoz gratulálunk ? írja Lázár András, a PHDSZSZ elnöke, a SZEF alelnöke, a Nemzeti Média Kerekasztal ügyvivője.

Az Önök kormányzásával kapcsolatos elvárások részeseiként mi, a bérből és fizetésből élő munkavállalók, szervezett dolgozók képviselői különös érdeklődéssel vártuk a hírközlési, a médiarendszer működésére vonatkozó elképzeléseket.

Az Ön 29 pontja elsősorban a gazdasági terület gondjaira koncentrál, de bizonyos csalódottsággal láttuk, hogy a közmédia rendszert is érintő elképzelések ebben a csomagban nem kaptak helyet. A nemzeti összefogás rendszerének kibontakoztatásához véleményünk szerint szükséges lenne a társadalmi nyilvánosság rendszereinek, a közmédiumok működésének fejlesztése, működési viszonyaik stabilizálása, vezetésük és finanszírozásuk viszonyainak újraszabályozása.

A társadalom sikeres vezetése az európai társadalmakban elképzelhetetlen a helyi, a térségi és országos közmédiumok érdemi szerepvállalása, a sok közpolitikai vita és híradás szolgáltatása nélkül. Ezek nélkül a modern társadalom szervezhetetlen és reflektálhatatlan a kormányzat számára is. Sajnos az utóbbi napokban csak arról kapunk híreket, hogy még július vége előtt lehet új médiatörvény, de az egyeztetésekről, a társadalmi vitáról nem.

Mivel ez a törvényalkotás az általunk képviselt ágazat dolgozóinak életviszonyaira a legközvetlenebb formában is kihat, és e témákról a választási kampány alatt egyáltalán nem esett szó, tisztelettel kérem, vegyék fel e témában a társadalmi és szakmai párbeszédet. Péntek óta ismerjük az Önök szándékait, noha ezeket önálló képviselői indítványként, s nem a kormány javaslataiként helyezték el az országgyűlés honlapján. A szabályozandó kérdések a teljes magyar társadalom alapvető életviszonyait érintik, ezért úgy véljük a jogalkotási törvény 18, 2o, és 28.§ szabályait ez úton sem lehet megkerülni.

Az a mód, ahogy ezeket a javaslatokat a parlamenti bizottságokon átvitték illetve átviszik, már most azzal a veszéllyel jár, hogy a régen várt új szabályok társadalmi elfogadása sérülni fog. A közmédiumoknál működő szakszervezetek bázisán, de szélesebb szakmai és civil összefogást is megvalósítva már egy éve létrehoztuk a Nemzeti Média Kerekasztalt, amely a magyarországi médiapolitika véleményezését tekinti feladatának. Ennek megfogalmazott állásfoglalásaival, ajánlásaival készen állunk a megújított médiaszabályozás koncepciójának véleményezésére, hiszen az átmeneti és a végleges szabályozás elfogadása és tényleges érvényesülése ezen az úton csakis erősíthető.

Tisztelettel kérjük, médiaszabályozási törekvéseik társadalmi és szakmai véleményezése során számítsanak az ágazat szakszervezeteire, az itt felhalmozott ismeretekre. Kérjük, adjanak időt javaslataik megvitatására, kiegészítésére. Részünkről elfogadjuk azt az elképzelésüket, hogy most a szükséges átmeneti lépéseket tegyék meg, s a hosszabb távú médiatörvény megalkotására később kerüljön sor. De átmeneti döntéseket sem lehet hozni pénzügyi, gazdasági elemzés, a finanszírozás viszonyainak tisztázása és normatív jellegének megteremtése nélkül.

E valóságfeltáró vitában, közös szabályozási munkában jelentős társadalmi és szakmai csoportok képviselőiként szeretnénk az Önök partnerei lenni. Munkájukhoz sikereket, eredményeket kívánva, tisztelettel: Lázár András ? fejeződik be a PHDSZSZ elnöke, a SZEF alelnöke, a Nemzeti Média Kerekasztal ügyvivője levele.

Szóljon hozzá!