ZETApress

hírportál

Mérnökök a kátyúkról

Egy kátyú is sok, ha abban tönkremegy az autó, vagy baleset ér valakit miatta. Ezért csodálkoztunk, hogy több ezer kátyút említettek, ami rendkívüli bosszúság. Tudomásunk szerint a kátyúk miatti autós károk kártérítési összege évente százmilliós nagyságrendű, amely már évek óta kifizetésre kerül ? vallja a Magyar Mérnöki Kamara.

A helyzet ellentmondásos, és a nyilatkozatok néhány fontos kérdést eltakarnak. Az 5/2004 (I.28.) GKM rendelet foglalkozik a helyi közutak kezelésének szakmai szabályaival. E szerint az úton keletkező burkolati hibákat, kátyúkat az észlelés, vagy bejelentés időpontjától számítva 1-30 nap alatt ki kell javítani, és a javításig az autós figyelmét jelzőtáblával fel kell hívni a veszélyes helyre. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésében kötelezően ellátandó feladatként írja elő az önkormányzat számára a helyi közutak fenntartásáról való gondoskodást. Ezek a kátyúk megszüntetési kötelezettségére vonatkozó jogszabályok.

Az időjárás sem ad felmentést a hibák kijavítása alól, bár ez a sajátos időjárás ? 25-30 C° hőmérsékletváltozás egyik napról a másikra ? nem állítja könnyű feladat elé a fenntartókat. Olyan technológiákat kell megvásárolni a javítónak, amelyek alkalmasak a feladat megoldására. Itt több eljárási rend is lehet. Pl: az év nyarán és őszén, tehát az útépítésre leginkább alkalmas időjárási körülmények között az útburkolatot és a vízelvezető létesítményeket, valamint a műtárgyakat olyan állapotba kell hozni, hogy azok elviseljék a téli megterhelést.

Ehhez pénz és akarat kell. Másik megoldás lehet a téli ideiglenes kátyúzás, amit a nyilatkozatok is említenek. Ekkor be kell kalkulálni, hogy a tavaszi jó időben, újra hozzá kell nyúlni, és véglegesen kijavítani az úthibákat. A javítások szigorú technológiai fegyelemmel biztosíthatják csak a megfelelő végeredményt. (Ehhez természetesen a szükséges pénzügyi fedezetnek is időben rendelkezésre kell állni.)

Úgy gondoljuk, hogy a fővárosnak át kell gondolni a hibák javításának módszerét. Minden részletre kiterjedően készítsenek egy gazdasági számítást arról, hogy milyen módszerét választják a javításoknak. Egyet nem tehetnek csak, hogy évek óta, minden télen olyan útállapotot biztosítanak, amelyen ?kínlódnak? a közlekedők. Az útburkolatokon, hidakon kívül foglalkozni kellene a járdák siralmas állapotával is. Megfelelő megoldást sok esetben már csak a teljes burkolat-felújítás jelentene. Egyik sem csak téli feladat, hanem megfelelő technológia választása és pénzügyi fedezet kérdése.

A vonatkozó törvény a képviselőtestületek hatáskörébe utalja az útkarbantartást. Vajon ezek a szervezetek számon kérik-e a megfelelő feladatellátást? Megtesznek-e mindent törvényes feladatuk ellátására? Az utak és hidak rendkívül magas értéket képviselnek az önkormányzati vagyonban, jobban oda kell figyelnünk rájuk ? fejeződik be a Magyar Mérnöki Kamara állásfoglalása.

Szóljon hozzá!