ZETApress

hírportál

Kiegyezett a GKM a fogyatékkal élőkkel

A GKM javaslatai kedvező fogadtatásban részesültek a fogyatékkal élők szervezeteivel a közösségi közlekedés kedvezményrendszeréről tartott mai egyeztetésen. A ma tárgyalt témakörökben alapvetően konszenzus alakult ki a részvevők között, tudtuk meg a délutáni sajtótájékoztatón.

A GKM a korábban elhatározott ütemterv szerint folytatja az egyeztetéseket a közösségi közlekedés kedvezményrendszeréről. A január 3-i széles körű egyeztetés után – amelyen 43 reprezentatív társadalmi szervezet részvételével körülhatárolták azokat a kérdésköröket, amelyek a további egyeztetések alapját képezik ? ma a fogyatékkal élők nyolc szervezetével egyeztetett a tárca. A megbeszélést Felsmann Balázs, a GKM infrastruktúráért felelős szakállamtitkára vezette. Az egyeztetésen részt vettek a Pénzügyminisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium képviselői is.

A januári 3-i egyeztetésen a fogyatékkal élők érdekképviseleti szervezetei négy témakörben vetettek fel kérdéseket, az erre reagáló GKM javaslatokat a mai társadalmi egyeztetésen kedvezően fogadták az érintettek. Ezek jelentős kedvezménybővülést jelentenek a fogyatékkal élők számára. Mintegy nyolcvanezer személyt érintenek a mai döntések, akiknek csak alig fele vesz részt a közösségi közlekedésben. Anyagilag ez egy-két milliárd forintot tesz ki a költségvetés 223 milliárdos oszlopában.

Közlekedési kedvezmények mozgáskorlátozott személyekre történő kiterjesztése

A tárca nem zárkózott el a mozgáskorlátozottakat képviselő szervezetek azon felvetéséről, hogy a kedvezmények súlyosan mozgáskorlátozott személyekre is kiterjesztésre kerüljenek. Az érdekképviseleti szervezetek igényüket azzal indokolták, hogy a tömegközlekedés akadály-mentesítésének előrehaladása miatt e csoport közösségi közlekedésben való részvétele is egyre nagyobb.

Az egyeztetés során a kedvezmények kiterjesztésének több lehetősége is megvitatásra került. Az alternatívák értékeléséhez szükséges háttérszámítások elkészítéséhez a GKM fogyatékos szervezetektől és az SZMM-től további adatokat kért. Ha a kedvezmények bővítése költségvetési szempontból vállalható, attól az időponttól biztosítható, ha ennek igazolási hátterét az érintett szaktárcák megteremtik. A következő két hétben az egyeztetések folytatódnak e kérdésben.

Négy kérdésben teljes konszenzus alakult ki

A súlyosan fogyatékos személyek kísérője a GKM javaslata szerint is részesüljön a fogyatékkal élőt megillető utazási kedvezményben. A jelenleg csupán a vakok kísérőjét megillető kedvezményt javasolja a tárca kiterjeszteni minden érintettre olyan formában, hogy a helyi közlekedésben száz százalékos mértékben kísérő igazolvánnyal, míg a helyközi közlekedésben 90 százalékos menetjegy kedvezményben kísérő igazolvánnyal utazhassanak.

Fogyatékos személyek részére bérlet váltható a súlyosan fogyatékosok esetében a menetjegy-kedvezménnyel azonos mértékű ? 90 százalékos ? kedvezménnyel, melyet a kísérők nem vehetnek igénybe. Kedvezményes menetjegyre is csak a kísérés idején jogosultak.

Nem fogyatékossági támogatásban részesülő súlyosan fogyatékos személyek utazási kedvezményeinek kérdése

Súlyosan fogyatékos minősítést a 18. életév betöltésétől kérheti a fogyatékos személy, valamint a súlyosan fogyatékos személyek több köre is, aki nem fogyatékossági támogatásban részesül (pl: vakok személyi járadéka). A fogyatékos szervezetek javasolták, hogy e súlyosan fogyatékos csoportok se essenek a kedvezményrendszeren kívülre. Ezen a területen is konszenzus született a GKM és a fogyatékos szervezetek között. Az igazolási rendszer és egyéb vonatkozó háttérszabályok összhangjának megteremtését az érdekképviseleti szervezetek és az érintett szaktárcák kétoldalú egyeztetésekkel biztosítják.

A mai egyeztetésen az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége, az ETA Értelmi Sérültek Társadalmi Szervezeteinek és Alapítványainak Szövetsége, a Magyar Vakok és Gyengén-látók Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, a Siketek-Vakok Országos Egyesülete, a Szülők a Hallássérült Gyermekekért és a Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány képviselői vettek részt.

Szóljon hozzá!