ZETApress

hírportál

Gondok a bormarketinggel

Vörös és fehérPénzügyi nehézségekkel küzd a Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. Mint már az utóbbi hetekben is nyilvánosságra került, a Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. (MBM) az utóbbi két hónapban komoly pénzügyi gondokkal küzd.

Nem tudja alkalmazottai bérét kifizetni, több beszállítójának is tartozik és alig működtethető ? tudatta Oláh Rita. Ma kezdődik viszont a VI. kétnapos sajt- és újborfesztivál a Vajdahunyadvárban.

November 25-én, szerdán a tulajdonosok, az MBM-et alapítók taggyűlést tartottak a helyzet tisztázása, megoldása érdekében és a következőkben látják az okokat és a megoldás lehetséges változatait. A kft. 2005. májusában alakult, szerepe a közösségi bormarketing alap (a forgalomba hozatali járulék marketingre fordítható része) felhasználásának koordinációja. Elsősorban operatív feladatokat végez, melyek a Bormarketing Bizottság (az FVM miniszter által kinevezett, döntéshozó testület) és az Agrármarketing Centrum (AMC ? a pályázati rendszerben a jogi és pénzügyi keretek biztosításával megbízott szervezet) tevékenységét egészíti ki és segíti.

Az MBM érdemi tevékenységét 2007, 2008 években kezdte meg, ekkorra alakult ki a pénzügyi alap felhasználásának ügyrendje. Ezt követően, főként 2009-ben a bormarketing pályázatok kiírása és a megítélt támogatások révén jelentős belföldi, azon belül is regionális és sikeres külföldi akciók valósultak meg. Belföldi marketing kampányra összesen bruttó 330 millió forint került elköltésre, a közpénzek felhasználásának szigorú feltételei mellett.

Bátran állíthatjuk, hogy a közösségi bormarketing beindult, az eddig megtett úton több az eredmény, mint a kezdettel együtt járó zökkenő. Az említett közösségi marketing rendszerben, a Btv. 24/A § (7) és a 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései, a bor szakma által létrehozott MBM szerepét és finanszírozását a következők szerint tárgyalja: ? ?a miniszter igénybe veszi a szőlőbor ágazatban működő szakmai szervezetek által bormarketing célokra létrehozott szervezet közreműködését, e feladat ellátására fordított összeget a miniszter határozza meg, amely összeg nem lehet több mint a Btv. 24/A. § (7) bekezdésben foglalt előirányzat 5%-a??

Az MBM ügyvezetése és tulajdonosai már ez év júliusában jelezték az FVM számára, hogy az idei működéshez szükséges forrás biztosítására szeptemberig feltétlenül szükség van, de sajnos a mai napig nem sikerült a forrás átadásának formáját a minisztériumnak, illetve az AMC-nek megtalálni. Az augusztus elsejéig megtörtént járulék befizetések alapján számított, működésre fordítható pontos összeget is csak november 2-án közölte a minisztérium. Mára egyértelművé vált, hogy a finanszírozás eddigi, pályázati formája nem biztosítja és főleg nem időben, az MBM szakmai közreműködésének forrásait, ezért a 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosítása merült föl a szaktárca részéről.

A szőlő-bor ágazat meghatározó szakmai szervezetei ? teljes egyetértésben ? az ágazat érdekében kérik Gráf József minisztert, hogy december 15-ig találjon megoldást arra, hogy a már befizetett járulékokból az MBM-hez jusson az általa ez évben elvégzett munka és tevékenység ellenértéke.

Egyben javasolják és kérik, hogy a szakmai és a széles nyilvánosság pontos és hiteles tájékoztatása érdekében az intézkedés kezdete óta, a termelők által befizetett, teljes járulék összeg (közösségi marketing 60%, minőség-ellenőrzés 40%) felhasználásának gazdasági, pénzügyi átvilágítását rendelje el.

Végezetül ismét hangsúlyozzák, hogyha azonnali intézkedés nem történik, a Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. felszámolása elkerülhetetlen. Az ezzel járó anyagi és erkölcsi veszteség az egész ágazatot sújtja majd, okai pedig a döntések indokolatlan halogatásában, az MBM működésének ellehetetlenítésében rejlenek.

Szóljon hozzá!