ZETApress

hírportál

Megújulás és tradíció

Idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara. Az 1969-ben létrejött Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola tradíciói 1857-ig nyúlnak vissza, amikor megkezdte működését az egykori Kereskedelmi Akadémia.

Az előd intézményekkel együtt tehát a felsőkereskedelmi oktatás Alkotmány utcai intézménye másfél százados múltra tekint vissza, ez idő során mindvégig a kereskedelmi oktatás fellegvára volt hazánkban. A 40 éve főiskolai rangot kapott intézmény neve 1992-ben kibővült az önálló idegenforgalmi szakot is tükröző idegenforgalmi elnevezéssel. A felsőoktatási integrációs folyamatok eredményeként 2000. január 1-től a főiskola a Budapesti Gazdasági Főiskola önálló karaként működik és része hazánk legnagyobb gazdasági-üzleti főiskolájának.

A főiskola megalakulása óta alapvető küldetésének tekintette, hogy biztosítsa a kereskedelem, vendéglátás és idegenforgalom hazai szakember bázisát. Oktatási filozófiájában mindvégig nagy szerepet kapott a magas szintű elméleti oktatás mellett a gyakorlatorientáltság és a folyamatos megújulás. A rendszerváltást követően számos hasonló képzőhely alakult, a KVIK azonban épp a fenti alapelvek követése révén továbbra is biztosította vezető szerepét, ma is a turisztikai és kereskedelmi felsőoktatás zászlóshajója.

A gyakorlati felkészítést szolgálták és szolgálják a főiskola által létrehozott gyakorlóhelyek és a vállalatokkal kialakított széleskörű kapcsolatrendszer. Az Alma Mater Étterem és Oktató kabinet létrehozása és működtetése korszakalkotó újdonságot jelentett a gyakorlatorientált képzés terén. A főiskola kezdeményezése nyomán valósult meg ? az akkori időben egyedülálló módon ? hogy az idegenforgalmat, szállodaipart és vendéglátást tanuló hallgatók képzési programja tartalmazott két féléves szakmai gyakorlatot, ami lehetővé tette, hogy a hallgatók egy félévet külföldön töltsenek gyakorlaton.

A főiskola képzési profiljának, szakjainak és szakirányainak kialakítása egyszerre jellemezhető a tradíciók felvállalásával és a folyamatos innovációval. A főiskola elsőként vezette hazánkban a felsőfokú idegenforgalmi asszisztensképzést, amely a differenciált munkaerő-piaci igényeket volt hívatott kielégíteni. A BGF KVIK a folyamatos tantervi korszerűsítések során a turizmus számos új területére és turisztikai termékre történő felkészítést is megcélozta. Így ma már az oktatási tanterv része a falusi turizmus, a kulturális turizmus, az egészségturizmus épp úgy, mint a szabadidős management.

Országosan is kiemelkedőek jelentőségűek a főiskolán angol és német nyelven beindított képzések, amely a turizmus, a vendéglátás mellett ma már kiterjed a kereskedelemre és marketingre is. A főiskola fontos missziójának tekinti a szakoktató képzést, amely a magas szintű szakképzés egyik fontos feltétele.

2009-ben a Kar tovább lépett és elindította a főiskola a turizmus-menedzsment mesterképzést egészségturizmus és területfejlesztés szakiránnyal. A magas színvonalú oktatást szolgálják a főiskola nemzetközi kapcsolatai, melyek Bangkoktól Manchesteren át Vancouverig több mint 20 szerződéses partnert fognak át. Ezek legfőbb célja a hallgatói és oktatói mobilitás elősegítése. Ennek eredményeként ma évente átlagosan 120-150 hallgató töltheti el szakmai gyakorlatát külföldön.

A főiskola eredményességének egyik legfőbb garanciáját az üzleti szférával és annak szakmai szövetségeivel fenntartott széleskörű kapcsolatok jelentik. A főiskolán országos hírű gyakorló szakemberek tanítanak óraadóként, részt vesznek a főiskola Szakmai Tanácsadó Testületében.

Egykori hallgatóink nemcsak szívesen gondolnak főiskolájukra, de szakmailag is segítik oktatási tevékenységünket. A tanulmányaikat 40 éve elkezdő, illetve 25 éve befejező hallgatóink közül több mint 200-an jelezték részvételüket a főiskola fennállásának a 40. évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényeken, az Ünnepi Emlékülésen, a Tudományos Konferencián, a Gálavacsorán, vagy az ún. Nyílt fogadó órákon. A jövőben a főiskola Alumni Klubja még szervezettebb és folyamatosabb kapcsolatot kíván tartani egykori hallgatóival.

A megemlékezés részét képezi az a tudományos konferencia sorozat is, melynek első konferenciájára 2008. őszén került sor Új kihívások a turizmusban és szállodaiparban címmel. A konferencia sorozat soron kővetkező állomása idén november 16-án lesz Válság és megújulás címmel.

A főiskola az elmúlt években jelentős beruházásokat hajtott végre, hogy jobb feltételek biztosításával is emelje z oktatás színvonalát. Elkészült többek között a több mint 300 fős előadó-és konferenciaterem, a számítógépekkel felszerelt hangulatos hallgatói közösségi terek a 3. emeleten új számítástechnika központ és gyakorló termeket adtunk át.

Napjainkra a Karon mind tárgyi, mind személyi feltételek, a teljes hazai szakmai háttér és a legfontosabb nemzetközi kapcsolatok rendelkezésre állnak, hogy továbbra is megőrizhessük az idegenforgalmi, szállodaipari és vendéglátó képzésben vezető helyünket, s jövőben minél több külföldi, főleg ázsiai hallgató tanuljon patinás falaink között.

Szóljon hozzá!