ZETApress

hírportál

Fejlesztési forrás önkormányzatoknak, kis-és középvállalkozásoknak

Az MFB Rt. a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram és a Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram részleges refinanszírozása érdekében tegnap százmillió euró összegű hitelkeret-megállapodást írt alá Budapesten az Európai Beruházási Bankkal (EIB). A hitelt az MFB Rt. legfeljebb öt, egyenként minimum húszmillió euró összegű részlet lehívásával április végéig veheti igénybe.

Ez a negyedik hitelkeret-megállapodás az EIB és az MFB Rt. között. Az első ügyletet a felek 1998-ben kötötték. A 2003. decemberében megkötött második hitelkeret-megállapodás alapján folyósított ötvenmillió euró összeget az MFB Rt. kis- és középvállalkozások részére közvetlenül nyújtott hitelek finanszírozására használta fel, míg a tavaly novemberben aláírt százmillió euró összegű hitelkeret-megállapodás célja az MFB Rt. refinanszírozási formában folyósított Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramjának részleges finanszírozása volt. Az új hitelkeret-megállapodás aláírása további fontos állomását jelenti az MFB Rt. és az Európai Beruházási Bank közötti, évek óta tartó stratégiai együttműködésnek, tudtuk meg a bank sajtóosztályától.

Jó hír a pedagógusoknak

Kevesebb adminisztráció, a többletmunka igazságosabb elszámolása – a közalkalmazotti törvény közoktatási végrehajtási rendeletének módosításával több területen is pontosította, egyszerűsítette a szabályozást a kormány. A döntés értelmében támogatják azt a közalkalmazotti törvény módosítására vonatkozó indítványt, mely szerint a pedagógusok kéthavi időkeretébe a tanítási órákon túl beszámítható tevékenységek körét az intézményvezető a fenntartó egyetértésével szabályozhatja.

Támogatja továbbá azt a módosító indítványt is, hogy a tanítási időkeret megállapításakor és a teljesítés elszámolásakor nem a jelenlegi átlagosan öt tanítási, foglalkozási órát, hanem az adott napra eső tényleges kötelező órát kell figyelembe venni a számítás alapjaként. Ezekkel a módosításokkal egységesebbé, igazságosabbá válhat a többletórák megállapítása és díjazása.

A kormány elfogadta az oktatási tárca előterjesztését és döntésével a pedagógusokat sújtó felesleges adminisztrációt is mérsékelte. A kéthónapos tanítási időkeret megállapítását, majd a teljesítés elszámolását egyszerűbbé és rugalmasabbá teszi azzal, hogy a továbbiakban nem kell külön megjelölni a munkaidő-nyilvántartásban a kötelező órák teljesítésén túli, intézményben és intézményen kívül végzett munkaköri feladatokat. Szintén nem kell szervezeti és működési szabályzatban rögzíteni a nyilvántartás eljárási szabályait.

A kormány döntése szerint az óradíj kiszámításának szabályozásában a számítás alapja ezentúl a többlettanítást, többletfoglalkozást ellátó pedagógus saját kötelező óraszáma lesz. Az eddigi szabályozás szerint a helyettesített pedagógus munkaköre alapján számolták el a többlettanítást, tudtuk meg a kormányszóvivőtől.

Szóljon hozzá!