ZETApress

hírportál

Együtt a GVH és a NAIH

Dr. Basa AndreaEgyüttműködési megállapodást kötött a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A GVH és a NAIH között aláírt együttműködési megállapodás célja, hogy a szervezetek kölcsönösen segítsék egymás tevékenységét a versenytörvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény által szabályozott, mindkét hatóság hatáskörét érintő kérdésekben.

A GVH és a NAIH vezetőinek szándéka, hogy a szervezetek támogassák egymás munkáját az információs önrendelkezési joggal, az információszabadsággal kapcsolatos, és egyúttal a verseny feltételeit vagy a fogyasztói érdekek védelmét érintő gyakorlatokkal összefüggő feladataik ellátásában. A megállapodás egyik fontos célja, hogy a hatóságok rendszeres, vezetői szintű konzultációk keretei között is erősítsék együttműködésüket új, ám egyre hangsúlyosabbá váló határterületeken, például az adatalapú szolgáltatások piacán is ? tudatta Dr. Basa Andrea.

A megállapodás lehetővé teszi, hogy a GVH és a NAIH munkatársai szakértői konzultáció keretében vitassák meg a mindkét hatóságot érintő jogalkalmazási kérdéseket, tájékoztassák egymást, ha feladataik ellátásakor a másik hatóság hatáskörét is érintő problémát azonosítanak, vagy ha álláspontjuk szerint a jogszabályok módosításának szükségessége vetődik fel. E mellett az együttműködési megállapodás keretében a NAIH segítséget nyújt a GVH számára az Infotv. értelmezésével kapcsolatos kérdésekben, valamint a személyes adatok védelmével, a közérdekű adatok nyilvánosságával és a GVH közzétételi kötelezettségével összefüggő esetleges jogalkalmazói problémák orvoslásában.

Az GVH és a NAIH törekvése, hogy szorosabb, egyenrangú partneri együttműködésük növelje a jogszabályokban meghatározott feladataik ellátása és a jogérvényesülés hatékonyságát, továbbá megteremtse azon feltételeket, amelyek hozzájárulhatnak egymás munkája segítéséhez a jogszabályokban előírt együttműködésen túl is, valamint előmozdíthatják, hogy a közvélemény mind jobban megismerje és elismerje e hivatalok tevékenységét. A GVH és a NAIH együttműködésének részleteit a hatóságok közötti megállapodás rögzíti, amelynek teljes szövege idekattintva elolvasható.

Szóljon hozzá!