ZETApress

hírportál

A Baross Gábor Program idei pályázatai

Baross GáborA Lisszaboni Szerződés alapján uniós szintű cél, hogy az innováció legyen a gazdasági fejlődés és a versenyképesség motorja. Az innovációs tevékenység növelése azonban nem csak az ország egészének versenyképességéhez, hanem a gazdasági-jövedelmi különbségek felszámolásához is hozzájárulhat. Ebben a folyamatban a régiók kiemelkedően fontos szerephez juthatnak.

Regionális szinten sokkal egyszerűbben és hatékonyabban lehet a helyi szükségletekhez, kihívásokhoz igazodó fejlesztési stratégiát kidolgozni és megvalósítani. A regionális szintre allokált források garantáltan az adott térség felzárkózását, felemelkedését szolgálják; az előnyösebb helyzetben lévő térségek nem kerülnek kedvezőbb helyzetbe a forrásokért folyó versenyben.

A regionális k+f fejlesztésének fontosságát mutatja az is, hogy a jogszabályok értelmében a hazai kutatás-fejlesztési tevékenység támogatásra létrehozott Innovációs Alap 25%-át regionális pályázatokon kell elosztani. Ebbe a támogatási konstrukcióba illeszkednek bele a Nemzeti Kutatási és Technológiai (NKTH) Hivatal Baross Gábor Programjának régiós pályázati felhívásai is. A válság ellenére is összesen több mint 5 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre dedikáltan a regionális innováció céljainak elősegítésére.

Idén ? a tavalyi év tapasztalatai alapján, a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal egyeztetve ? egységesebb lett a regionális pályázatok portfóliója. Az NKTH és a Fejlesztési Tanácsok által közösen kidolgozott pályázati sablonok közös kereteket teremtenek a különböző támogatási lehetőségeknek. Így a források koordináltabb, koncentráltabb felhasználása valósulhat meg ? a regionális sajátosságok szem előtt tartása és figyelembe vétele mellett. Az egyes régiók ugyanakkor maguk döntik el, hogy az egyes lehetőségek közül melyeket és milyen keretösszeggel kívánják maguk meghirdetni, illetve a pályázat szakmai súlypontjait is a régió saját szükségleteihez igazíthatják. 2009-ben a régiók négy pályázati lehetőség közül választhattak.

A kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása pályázat a régió K+F kapacitásainak bővítéséhez nyújt segítséget. A pályázati forrásokból olyan korszerű eszközök, műszerek vásárlására nyílik lehetőség. Ezek használatával a magas hozzáadott értékkel rendelkező iparágakban működő vállalkozások, velük együtt dolgozó kutatóintézetek a legkorszerűbb technológiákat alkalmazhassák a világpiacon is versenyképes, innovatív termékek, technológiák vagy szolgáltatások kifejlesztésére. Annak érdekében, hogy a beszerzett műszer kihasználtsága valóban biztosított legyen, a pályázóknak igazolniuk kell, hogy az eszköz beszerzése konkrét kutatási projekthez kapcsolódik, illetve a pályaműnek bizonyítania kell azt is, hogy legalább két évig kutatási célokat fog szolgálni. Erre a konstrukcióra valamennyi régióban összesen mintegy 2 milliárd forint áll rendelkezésre.

A K+F projektek támogatása nevű konstrukció keretében kutatás-fejlesztési projektek közvetlen finanszírozására nyílik lehetőség. A pályázatnak itt is konkrét projekthez kell kapcsolódnia: a pályaműben meg kell jelölni, hogy a kért támogatás milyen magas hozzáadott értékkel rendelkező termék, szolgáltatás vagy technológia kifejlesztéséhez járul hozzá. A pályázható összeg ezen kategória esetében összesen (valamennyi régióban összesen) 3,4 milliárd forint.

Az Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés nevet viselő pályázat az innovációs szolgáltatásokat nyújtó cégek, szervezetek fejlesztését célozza. Az elnyert támogatást az szervezeteknél dolgozó szakemberek továbbképzésére, a szervezet belső fejlesztésére, szakmai kiadványok, adatbázisok beszerzésére, tanulmányok, szakvélemények készíttetésére, nemzetközi szervezetekbe való bekapcsolódás költségeinek fedezésére lehet felhasználni. A támogatási konstrukció lehetővé teszi, hogy a K+F-hez kapcsolódó szolgáltatások kínálata bővüljön, azok színvonala emelkedjen ? így az azokat igénybe vevő innovatív vállalkozások tevékenysége is magasabb színvonalú lehessen. A pályázati konstrukcióra az ezt meghirdető régiókban összesen 468,4 millió forint áll rendelkezésre.

Az ország K+F tevékenysége szempontjából is rendkívül fontos, hogy minél több kutatóintézet, vállalkozás vegyen részt valamilyen nemzetközi együttműködésben. A nemzetközi konzorciumokban való szerepvállalás olyan tapasztalatokat jelenet, olyan kapcsolatok kiépítésére ad lehetőséget, amelyek alapvetőek ahhoz, hogy a magyar kutatás-fejlesztési tevékenység nemzetközi összehasonlításban is megállhassa a helyét. A nemzetközi pályázatokon való siker a nyertes szervezet kutatási tevékenységének színvonalát is jól jelezi. Az ilyen projektekben való bekapcsolódást segíti a Nemzetközi KFI projektekben való részvétel támogatása címet viselő konstrukció. Az elnyert támogatás a nemzetközi projekt keretében végzett kutatások költségeinek finanszírozására használható fel. A pályázati konstrukcióra összesen 118,6 millió forint áll rendelkezésre.

A beadott pályázatokat a formai ellenőrzés után két-két független bíráló értékeli. A szakmailag megfelelőnek ítélt pályaműveket minden régióban a Regionális Bíráló Bizottság tekinti át, majd a szakértők véleményének figyelembevételével rangsorolja a projekteket, és döntési javaslatot készít (pályázati típustól függően) a Regionális Fejlesztési Tanács vagy az NKTH elnöke részére, aki a végső döntést hozza meg. A pályázati kiírások teljes terjedelmükben ezen a címen tekinthetők meg.

Szóljon hozzá!