ZETApress

hírportál

OECD magyarul

Megjelent magyarul az OECD Innováció-politikai ország-tanulmány. Az OECD Tudomány- és Technológiapolitikai Bizottsága, a világ egyik legelismertebb nemzetközi intézményének a témával foglalkozó kiváló szakemberei elemző ország-tanulmányt készítettek a magyar innovációs rendszerről ? tudatta az NKTH Kommunikáció.

Az OECD tanulmány (OECD Reviews of Innovation Policy ? Hungary, 2008) célja, hogy független, átfogó elemzés alapján értékelje a magyar innovációs rendszer teljesítményét, és annak javításához javaslatokat dolgozzon ki a kormányzati politika és az innovációs rendszer szereplői számára. A tanulmányt a szélesebb körű felhasználás érdekében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kiadta magyar nyelven, valamint minden érdeklődő által elérhető az NKTH honlapján.

Az OECD által készített országtanulmány kiemelten kezeli a vállalati innovációs képességek és kapacitások növelésének ösztönzését, a tudás és a K+F-eredmények hatékony hasznosításának témakörét. Az OECD innovációs országtanulmány, amely külső, pártatlan véleményt tükröz, nagyon jó elemző alap és stratégiai iránytű a magyar kormány számára az innovációvezérelt és a tudásalapú gazdaság kiépítéséhez.

Az innovációs ország-tanulmány készítői az elért magyar K+F és innovációs eredményekre építve és egyben a hiányosságokat is figyelembe véve, megfogalmazták javaslataikat is a magyar gazdaság további fejlődésének és növekedésének elősegítéséhez.

Az innováció ösztönzése a vállalati szektorban: Erősíteni kell a vállalkozások (különösen a kkv-k) innovációs kapacitásait és az innovációs tevékenységüket ? a vállalkozások és a kutatói szféra együttműködésének, a hazai kkv-k és a nagyvállalatok stratégiai partnerségének fokozása szükséges, elősegítve ezzel az innovációs központok, a beszállítói hálózatok és a klaszterek kiépítését ?, meg kell őrizni a közfinanszírozás fenntarthatóságát a nemzeti innovációban, erősíteni a dinamikus magán- és közfinanszírozású befektetéseket az innovációban.

A reformok folytatása a közfinanszírozású kutatásokban: A reformok felgyorsításával elő kell segíteni a közfinanszírozású kutatás területén a kritikus tömeg, a kiválóság és a relevancia elérését, növelni kell a pályázati támogatást az alapkutatásban, Magyarországnak törekednie kell a K+F nemzetközivé válásából származó előnyök minél teljesebb kiaknázására.

A tudomány-, technológia- és innováció emberi erőforrásai alapjának megerősítése: a természettudományi és műszaki diplomások arányát növelni szükséges, vonzóvá kell tenni a fiatalok számára a kutatás-fejlesztés és innováció területét, elő kell segíteni a kutatói mobilitást.

A K+F és innováció irányítási rendszerének javítása: Magyarországnak hosszú távú, kiszámítható tudomány, technológiai és innovációs szakpolitikára van szüksége, a stratégia megvalósításához nélkülözhetetlen az erős, konszenzuson alapuló politikai elkötelezettség, hatékony, hosszú távon stabil intézményi háttér, alapvető fontosságú a kiegyensúlyozott támogatási rendszer működtetése.

Szóljon hozzá!