ZETApress

hírportál

Összefogott az értelmiség

EinsteinEgyetemi-akadémiai összefogás történt az eredményes fizikatanításért. Magyarországon óriási gondokkal küzd a természettudományos oktatás, ezért kiemelten fontos, hogy vonzóbbá tegyük e tárgyak oktatását ? hangsúlyozta Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Fizikatanítás tartalmasan és érdekesen című szeminárium megnyitóján.

A rendezvény résztvevői ? fizika szakos általános és középiskolai tanárok, valamint egyetemi oktatók ? a magyar nyelvű fizikatanítás helyzetét vitatják meg a magyarországi és határon túli magyar iskolákban, hiszen a Kárpát-medencében hasonló problémákkal küszködnek a természettudományokat oktatók.

A természettudományos oktatás világszerte válságban van, ám Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is nehezebb a helyzet. Drámaian kevesen jelentkeztek a természettudományos képzésekre ? különösen igaz ez a fizika szakos tanárképzésre, ami később hátrányosan érinti majd a kutató és mérnökképzést is. A háromnapos szemináriumon a magyarországi helyzet mellett bemutatják a délvidéki, az erdélyi, a kárpátaljai, a felvidéki oktatásban kialakult nehézségeket is.

Magyarországon egytizedére csökkent a természettudományi karokra jelentkezők létszáma a korábbi évekhez képest. Országos vizsgálatok alapján a fizika megítélése a legrosszabb valamennyi tantárgy között. Tanulmányok támasztják alá, hogy a diákok nem jutnak megfelelő természettudományos ismeretekhez, tudásuk egyre kifogásolhatóbb.

A természettudományi ismeretek elsajátításának alapja a minőségi szakemberképzés ? hívta fel a figyelmet a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Pálinkás József ? aki maga is fizikus ? elmondta: a természettudományi ismeretek minőségi oktatása azért fontos, hogy gondolkodni tanítson és segítsen megérteni a világot. Óriási szükség van az ilyen kezdeményezésekre, ezért az MTA örömmel vállalta a szeminárium támogatását.

A Magyar Tudományos Akadémia ? tette hozzá az elnök ? szívügyének tekinti a tehetség-utánpótlás segítését, e támogatás egyik jele a Lendület Fiatal Kutatói Program létrehozása, amely kimagasló teljesítményű fiatal kutatók számára biztosít lehetőséget hazai körülmények között ? hozzájárulva egyúttal ahhoz is, hogy a kutatói pálya vonzóvá váljon a fiatalok számára.

Jelenleg a természettudományos oktatás keretei szűkülnek, feltételei romlanak, ezért a fizikatanárok többsége kiábrándult és elkeseredett ? állapította meg Juhász András az ELTE TTK docense, a rendezvény fő szervezője, hozzátéve, hogy a helyzet megváltoztatásához össztársadalmi és szakmai összefogásra van szükség. A tantervi és módszertani újítások mellett a legfontosabb a szaktárgyukért lelkesedő pedagógusok sodró erejű személyes példája és az, hogy a természettudomány iránt elhivatott tanárok számára vonzóvá váljék az oktatói pálya.

A háromnapos rendezvény ? mely tegnap kezdődött ? szervezője az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizika Doktori Iskolája, ahol két éve önálló PhD-program indult gyakorló tanárok számára a fizikatanítás szempontjából fontos kutatató-fejlesztő munka támogatására.

Szóljon hozzá!