ZETApress

hírportál

Hitelek agrárfejlesztésekre

Újabb kedvezmények az agrárvállalkozások finanszírozásában. A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. tovább bővítette az agrárvállalkozások finanszírozását. A változások részeként egyszerűsödött a pályázatok kiegészítő finanszírozása, tovább bővült az élelmiszeripai bankgarancia kedvezményezettjeinek köre, valamint meghosszabbították az MFB Gabona Forgóeszköz Hitelprogram igénybevételi határidejét ? tudtuk meg az FVM-ben a délelőtti sajtótájékoztatón.

Az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogramban eddig több mint négyszáz agrárvállalkozás jutott kedvezményes kamatozású hitelhez. A jóváhagyott hitelösszeg elérte a 19 milliárd forintot, amely felhasználásával az agrárágazat közel negyvenmilliárd forintértékű beruházást valósíthatott meg. A hitelt az ágazatban működő, beruházást megvalósító vállalkozások igényelhetik ötmillió forinttól egymilliárd forintig, 15 éves futamidőre, kedvező, jelenleg 5%-os éves kamat mellett.

A hitelprogramból még rendelkezésre álló több mint húszmilliárd forint hatékony felhasználása érdekében az MFB ? a szaktárcával együttműködve ? egyszerűsítette a pályázatokhoz kapcsolódó finanszírozást. Egyúttal bővítette a hitelfelvevők körét annak érdekében, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program projektjeihez kedvező forrásokat biztosíthasson.

A Hitelprogram 3. hitelcéljaként meghirdetett Projekt kiegészítő hitel július 10-tól akkor is igényelhető, ha az agrárvállalkozás által kapott támogatás összege már elérte a négy- ötszázezer eurós felső határt.

További kedvező változások, hogy a hitel, és a kezesség támogatástartalmának, valamint az EMVA támogatásnak az együttes kezelésével a vállalkozások a számukra legkedvezőbb forrásszerkezettel tudják megvalósítani a beruházásaikat. Ennek lényege, hogy a különbözetet az MVH a kifizetendő támogatás összegéből vonja le, ha a hitel és a kezességvállalás támogatástartalmát, valamint a vissza nem térítendő támogatást is figyelembe véve, a számított támogatásintenzitás meghaladja az uniós rendeletben előírt felső határt.

Ugyancsak kedvező változás, hogy ezentúl a projekt kiegészítő hitelt a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági vállalkozások mellett a nagyvállalkozások is igényelhetik.

A pénzügyi és gazdasági válság hatásának mérséklése, az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások működőképességének javítása, versenyképességük növelése, és fejlődésük elősegítése érdekében az MFB harmincmilliárd forint keretösszeggel meghirdette az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Programot. A bankgarancia célja, hogy megkönnyítse az élelmiszer-feldolgozó ágazatban működő vállalkozások számára a hitelhez jutás lehetőségét azáltal, hogy a forgóeszközhitel fedezetét az MFB államilag garantált bankgaranciájával erősítik meg.

A bankgarancia mértéke a garantálni kívánt forgóeszköz hitel tőke összegének 80%-a, de legalább kétszázmillió forint, és legfeljebb kétmilliárd forint lehet. A bankgarancia lejárata a hitel/kölcsön futamidejéhez igazodóan legalább egy év+egy nap, de legfeljebb öt év lehet.

A májusban meghirdetett programban résztvevő vállalkozások köre kibővült, július 10-től már a TEÁOR ?08 szerinti 10.32 gyümölcs-, zöldséglé gyártás és a 10.41 olajgyártás szerinti főtevékenységi körű vállalkozások is részt vehetnek a programban. Kedvező változás az is, hogy a szerződéskötéskor megállapított, a vállalkozás hitelminősítési besorolásától és a biztosítékoktól függő, 0,5-6,3%-os éves díjat az évenkénti felülvizsgálat során kizárólag csökkenteni lehet. Ezáltal lehetővé vált, hogy a hitelintézetek az MFB bankgaranciáját teljes értékű biztosítékként vegyék figyelembe a fedezetek értékelésekor.

Az ez évi gabonakészletek zavartalan finanszírozása érdekében az MFB december 31-ig meghosszabbította az MFB Gabona Forgóeszköz Hitelprogram igénybevételi határidejét. A programban résztvevő 9 hitelintézetnél több mint 7,6 milliárd forint szabadkeret áll rendelkezésre. A háromhavi BUBOR+legfeljebb 4%-os kamatozású, legfeljebb egyéves lejáratú forgóeszközhitel a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások saját termelésű vagy vásárolt gabona készleteinek finanszírozására használható fel.

Szóljon hozzá!