ZETApress

hírportál

Gábor Dénes-díj 2012.

Hét tudós munkáját és szakmai teljesítményét ismerték el Gábor Dénes-díjjal, az elismeréseket az Országház Főrendi-termében adták át délelőtt. A Novofer Alapítvány által 1989-ben létrehozott díj a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítményeket ismeri el évente.

Idén ifj. Duda Ernő menedzser, Katona Tamás János mérnök-hőfizikus, Peták István orvos, Tóth Magdolna kertészmérnök, Vígh László vegyész, Rátai Dániel informatikus, Csermely Péter biokémikus és Sik Dávid villamosmérnök-hallgató kapta az elismerést. Az első alkalommal átadott MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díjat Dán András és Imecs Mária villamosmérnökök vehette át.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke a feltalálókat, az intuíció erejét és a tudósok, kutatók munkáját méltatta. ? Az állam mindig érdekelt abban, hogy mellé álljon a hasznos és újító kezdeményezéseknek. Ha a feltaláló elméket megbecsüljük, hamarabb lábalunk ki bármiféle válságból, ami ránk vár ? mondta a házelnök. Jamrik Péter, az alapítványt létrehozó Novofer Távközlési Innovációs Zrt. vezérigazgatója a fiatal tehetségek elismertetésének fontosságát emelte ki.

A Gábor Dénes-díjasok szellemi potenciáljának hasznosítása nemzeti össztársadalmi érdek az ifjak nevelése Gábor Dénes példáján keresztül az ő szellemi örökségének eszközeivel ? hallhattuk tőle. Gyulai József, a kuratórium elnöke a tudósok, feltalálók ötleteire és az innovációs gondolatokat megvalósító szakemberek munkájára, a két szakma összefonódásának fontosságára hívta fel a figyelmet. ? A kiváló gondolatot csak hozzáértő szakember tudja megvalósítani, így mindkét készségre, tudásra egyaránt nagy szükség van ? mondta.

A díjazottak

Dán András villamosmérnök, az MTA doktora, a BME Villamos Energetika Tanszék egyetemi tanárának a villamos hálózatok zavartalan üzemét befolyásoló különféle jellegű elméleti, mérési és kiértékelési módszer kidolgozásáért és az alkalmazást biztosító műszer fejlesztéséért, az első magyar tervezésű kis szeles, háztartási méretű szélerőmű villamos berendezéseinek tervezésében és üzembe helyezésében nyújtott közreműködéséért és oktatói tevékenységéért, a smart grid egyetemi kutatóhely létrehozásáért kapta az MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díjat.

Imecs Mária villamosmérnök, egyetemi tanár, a Kolozsvári Műszaki Egyetem mérnök-professzora, a villamos hajtások, a kalickás aszinkron motoros hajtások kettős mezőorientációs, vektoriális struktúrájának továbbfejlesztéséért és implementációja terén elért eredményeiért, továbbá a felsőfokú oktatás, a doktoranduszképzés terén kifejtett eredményes tevékenységéért vehette át az idén első ízben odaítélt MVM-elismerést.

Ifj. Duda Ernő menedzser, címzetes egyetemi docens a magyar biotechnológia fejlődése érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai-, közéleti- és vezetői tevékenységéért, globális piacvezető, független, közép- és kelet-európai biotechnológiai vállalat megalapításáért, működtetéséért, sikeres innovációszervező munkásságáért kapta a Novofer Alapítvány Gábor Dénes-díját.

Katona Tamás János mérnök-hőfizikus, az MTA doktora, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tudományos tanácsadója, többek között az atomerőmű földrengésbiztonsága felülvizsgálatának és megvalósítási koncepciójának, valamint módszertanának kidolgozása és gyakorlati alkalmazása terén nyújtott alkotó közreműködéséért részesült az elismerésben.

Peták István orvos, az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája, Pathobiokémiai Munkacsoport tudományos főmunkatársa, a célzott daganatellenes gyógyszerek személyre szabott alkalmazásához szükséges molekuláris diagnosztikai módszerek kidolgozásáért, gyakorlati hasznosításáért vehette át a kitüntetést.

Tóth Magdolna kertészmérnök, az MTA doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, egyebek mellet az alma hazai fajtahasználatának korszerűsítését célzó fajtaértékelő kutatásaiért, a hazai üzemi almatermesztésben 60 százalékos arányban szereplő almafajták honosításáért, négy almafajta és hét fajtajelölt nemesítéséért részesült az elismerésben.

Vígh László vegyész, akadémikus, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézet kutatóprofesszora többek között a membrán termoszenzor hipotézis megalkotásáért, a stresszfehérjealapú gyógyszerkutatás és -fejlesztés új alapokra helyezésében úttörő munkásságáért, a Biopolisz program kidolgozását segítő alkotó közreműködéséért és tudományszervező munkásságáért kapott díjat.

A Docler Holding Új Generáció Gábor Dénes-díját Rátai Dániel informatikus, feltaláló, a 3D for All Számítástechnikai Fejlesztő Kft. általános fejlesztésvezetője kapta, a közönséges személyi számítógépeket háromdimenziós, holisztikus megjelenést és valós térbeli interakciót biztosító technológiai megoldásának megalkotásáért, kidolgozásában és a találmány piaci bevezetésében vállalt alkotó munkájáért kapta.

In Memoriam kitüntetést kapott Csermely Péter biokémikus, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetének egyetemi tanára, a fiatal tehetségek iskolateremtő felkutatása, felkarolása, támogatása és gondozása, a hálózatépítés terén végzett több évtizedes áldozatos munkájáért.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjban részesült Sík Dávid villamosmérnök-hallgató, aki a tudományos munka igényességével elkészített szakszerű és igényes diákköri dolgozatában az új atipikus tanulást támogató elektronikus tanulási környezetek alkalmazhatóságát vizsgálta.

Szóljon hozzá!