ZETApress

hírportál

MuKi a Telekomban

Családbarát munka, vagy munkabarát család? Miért ne lehetne mindkettő? Tapasztalataink szerint egy szervezet akkor sikeres, ha a munkáltató és a munkavállaló céljai elérésében egymást támogatja ? ezt szeretnénk elősegíteni, tudtuk meg a projektnyitó sajtótájékoztatón a Magyar Telekom Krisztina körúti Székházában.

Májusban indult útjára a két éves Munka kisgyermekkel program. Az Iparfejlesztési Közalapítvány a Victum Képzési Központtal és az Artima Kft-vel konzorciumi együttműködésben újszerű megközelítéssel ? reprezentatív kutatás segítségével ? a munkáltatói és a munkavállalói oldal igényeit és lehetőségeit is feltérképezve kínál egyéni megoldásokat ahhoz a lelkiismereti, gazdasági és munkajogi problémához, amelyet a kisgyermekes szülők munkaerőpiacból való kiesése okoz.

Magyarországon komoly gazdasági és társadalmi problémát jelent az alacsony munkaerő-piaci aktivitás. E tekintetben az Európai Unión belül hazánk ? Málta után ? az utolsó helyen áll, a nem dolgozók jelentős részét pedig a kisgyermekes szülők alkotják. A kisgyermekes anyák foglalkoztatottsága nálunk több mint 25 százalékkal elmarad a gyermek nélküli, vagy már idősebb gyermeket nevelő nőkétől, a részmunkaidőben dolgozók aránya alig 10 százalék, a távmunkában dolgozók száma pedig 2 százalék alatt van ? az Európai Unió 27 országában ezzel szemben a munkavállalók közel egyharmada atipikusan foglalkoztatott.

Dr. Bárdos Krisztina, a Iparfejlesztési Közalapítvány általános ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a Munka kisgyermekkel program teljes mértékben illeszkedik az Európai Unió makrogazdasági és foglalkoztatás-politikai irányelveihez. A projekt megvalósítói nem átlagos megoldásokat keresnek; mint az ügyvezető igazgató asszony kifejtette: ? A projekt megvalósítása nem konkrét ?recept? segítségével történik; célkitűzéseink a célcsoport, vagyis a kisgyermekes szülők, és az őket foglalkoztató cégek valós igényén alapulnak. A kialakuló rugalmas foglalkoztatási modellt pedig, amely jelenleg a közép-magyarországi régióra koncentrál, szeretnénk a későbbiekben majd az egész országra kiterjeszteni.

Miért probléma a probléma?

Mert a munkáltatók többségének nincs olyan rugalmas eszköztára, amely mind a szervezet, mind a kisgyermekes munkavállaló számára megfelelő lenne ? ez megnehezíti a munka és a magánélet közötti összhang megteremtését. Ezen felül nagy a félelem és sok az előítélet. A munkáltatók bizalmatlanok azokkal szemben, akik ?nincsenek szem előtt? és tartanak a tipikus és atipikus foglalkoztatásban dolgozók közötti feszültségektől.

A magyar családmodell tradicionális: a nők elvárt feladataik miatt (gyermeknevelés, háztartás) hajlamosak hosszabb ideig otthon maradni, ráadásul az apukák esetében gyakran még a gondolatát is elvetik annak, hogy ők maradjanak otthon a kisgyermekkel az első időszakban. A családtámogatási rendszer arra ösztönzi a kisgyermekes szülőket, hogy a lehető legkésőbb menjenek vissza dolgozni. Nem áll rendelkezésre elegendő férőhely a bölcsődékben és az óvodákban.

Kálmán Edina, a Munka kisgyermekkel program ötletgazdája arra hívta fel a figyelmet, hogy az atipikus foglalkoztatás Magyarországon még gyerekcipőben jár; kialakult kultúrája még nincsen. Mindenki jól jár viszont, ha a munkahely is és a szülő is rugalmas, hiszen a készségek így kiaknázásra kerülhetnek: ? Szerintünk sokféle problémára sokféle választ kell adni. A cél, amelyhez a Muki csatlakozik, pedig elérni azt, hogy a kisgyermekes szülő munkaerő-piaci visszatérése lehetőség legyen, ne pedig kényszer.

A Munka kisgyermekkel program célja olyan hosszú távú megoldások kialakítása, amelyek a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci visszatérését segítik. Éppen ezért a projekt ernyőt tart az ügy fölé, hiszen a kutatás, a modellkísérletek és a szakmai együttműködések révén hasznos tapasztalatok állnak rendelkezésre.

Pontos képet alkot mind a vállalati, mind a munkavállalói oldal gátló és motiváló tényezőiről az atipikus foglalkoztatást illetően. Kiradírozza azokat a sztereotípiákat, amelyek a munkáltatókban a kisgyermekes szülők alkalmazásával kapcsolatosan élnek, és nem utolsósorban. Gondolkodásra és párbeszédre ösztönöz minden érdeklődőt, hogy a munka és a magánélet összeegyeztethetősége mind szellemi, mind materiális szempontból a családok és a gazdaság hasznára legyen.

Hogyan teszi mindezt a Munka kisgyermekkel program?

Módszertani kutatás segítségével feltérképezi és megfogalmazzamind a vállalati, mind a szülői oldalon felmerülő főbb problémákat. Képzéseket szervez a munkaerőpiacra visszatérni vágyó szülők, illetve az őket foglalkoztató munkáltatók számára is, hogy fogékonyabbá váljanak az együttműködési lehetőségek felismerésére. A képzések tematikája a kutatás eredményei alapján kerül kidolgozásra, így a MuKi tényleg az aktuális problémákra ad választ.

A modell-kísérlet során a program a szülők egy részét (száz főt) minimum hat hónapos foglalkoztatáshoz segíti hozzá. A Munka kisgyermekkel program mind a szakmai szervezetekkel, mind pedig azérintett szülőkkel és vállalatokkal szorosan együttműködik. A projekt végén a tapasztalatokra alapozva rugalmas megoldások olyan tárháza kerül összeállításra, amely mindkét fél számára segíti a munkahelyi és a családi kötelezettségek összehangolását. A MuKi interaktív portál és adatbázis segítségével összekapcsolja a munkáltatói és a munkavállalói oldalt, közvetíti egymás felé az igényeiket; a honlap ezen kívül összegyűjti a témával kapcsolatos tapasztalatokat, hasznos linkeket, jogszabályokat, illetve kapcsolatteremtésre is lehetőséget ad.

Nagy Andrea, a MuKi partnercégének, a Magyar Telekom HR Kompetencia Központjának vezetője elmondta, hogy mind a munkáltatónak, mind az egyénnek nagy felelőssége van a munkába való visszatérés kapcsán. A 2007 óta családbarát munkahelyként működő Magyar Telekom például a kisgyermekeseket nagy százalékban foglalkoztatja: a visszavételi arány itt a Magyarországon átlagosnak számító húsz százalékhoz képest hetvennégy százalék; az arány pedig nagyban hozzájárul a vállalat munkavállalói elégedettségének csaknem nyolcvan százalékos mutatójához.

Szendrő József, a Munka kisgyermekkel program szakmai vezetője a projekt kísérleti jellegét emelte ki, és arra bátorította a szülőket, hogy vegyenek részt abban a ?csapatmunkában?, amely a munkába való visszatérés lehetőségét könnyíti meg számukra. Kiemelte: az atipikus foglalkoztatás mind szellemi, mind fizikai munka esetén alkalmazható.

Németh Sarolta, a Munka kisgyermekkel program kommunikációs vezetője a sajtótájékoztatón a projekt menetéről a következő tájékoztatást adta: A MuKi 2012. szeptember 1-je és 2014. április 30-a között zajlik; a szervezők erre az időszakra minden olyan szülő és munkaadó jelentkezését szeretettel várják, aki úgy érzi, hogy a rugalmas foglalkoztatásban érdekelt lehet. A jelentkezéseket szeptember 30-ig fogadják a honlapon keresztül.

A regisztrált édesanyák és édesapák közül összesen kétszáz olyan szülő kerül kiválasztásra, aki ingyenes személyiségfejlesztő tréningeket, képzéseket, illetve gyermekfelügyeleti lehetőséget kap a program első felében. Ebből a kétszáz főből kerül majd ki a program második részében az a száz édesanya/édesapa, akit a program minimum fél éves időtartammal olyan cégeknél helyez el, akik saját fejlesztésüket, illetve az atipikus munkavégzési formák alkalmazását fontosnak tartják.

Szóljon hozzá!