ZETApress

hírportál

Négymilliárd forint innovációra

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) 4300 millió forinttal kívánja támogatni azokat a magyar intézményeket, amelyek bekerülnek valamelyik, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által kiválasztott ?tudás és innovációs közösségbe? (Knowledge and Innovation Communities, KIC), illetve azokat is, amelyekkel partneri együttműködést alakítanak ki. Az összeget a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból különítik el. Erről határozott a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács április 6-i ülésén.

A budapesti székhelyű EIT, amely az európai innováció ?zászlóshajója? kíván lenni, április 2-án írta ki első pályázatát a KIC-ek megalakítására. A KIC-ek egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok és más innovációban érintett szervezetek országhatárokon átívelő együttműködése és közös munkája. Azzal a céllal jönnek létre, hogy a felsőoktatás és a kutatói munka eredményeit gazdaságilag hasznosítható innovációvá alakítsák, és ezáltal is segítsék a legjobb innovációs gyakorlatok elterjedését az Európai Unióban.

A KIC-ekre való pályázás feltétele, hogy a K+F együttműködés minimum három szervezet és legalább három különböző EU tagállam partnerségén alapuljon. 2010 januárjáig várhatóan két-három KIC jöhet létre a megújuló energiaforrások, a klímaváltozás és az infokommunikációs technológiák területén. A tervek szerint a KIC-ek (az adott területtől függően) 7-15 éves időszakra jönnek létre. Fontos célkitűzés, hogy tevékenységük hosszútávon önfenntartó legyen, pl. ipari megrendelések teljesítéséből jussanak elegendő bevételhez. Az EU a KIC-ek kiadásainak 25 %-át fedezi, a fennmaradó részt a közösségeknek kell más forrásokból (pl. ipari bevételek, más EU-s és hazai pályázatok) előteremteniük.

Ahhoz, hogy a magyar vállalatok és kutatási intézetek sikeresen indulhassanak az EIT KIC-pályázatán, képesnek kell lenniük a kutatási költségek fennmaradó részét saját forrásokból biztosítani. Ebben kíván segítséget nyújtani az NKTH több mint négymilliárd forint keretösszegű pályázatának meghirdetésével.

Az EIT befogadása mellett a magyar K+F szféra és a gazdaság számára egyaránt fontos volna, hogy magyar intézmények (egyetemek, vállalkozások) is bekerüljenek valamelyik a 2010-ben felálló KIC hálózatba, illetve együttműködést alakítsanak ki azokkal. A tervezett pályázat együttműködésre, konzorcium létrehozására ösztönzi a költségvetési és non-profit kutatóhelyeket, valamint a vállalkozásokat, amelyeknek együttesen 30% saját részt kell felmutatniuk a nagy-összegű támogatás mellé.

Az NKTH április végére készíti el a pályázati felhívást és útmutatót. A hazai pályázat növeli a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó magyar intézmények esélyeit az EIT KIC-ekbe történő bekapcsolódásra, és segíti őket abban, hogy a KIC-ek partnereivé váljanak ? tudatta a Miniszterelnöki Hivatal Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatal Kommunikációja.

Szóljon hozzá!