ZETApress

hírportál

Új név és fogalom az egyablakos támogatásközvetítésben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság a 2052/2006. (III.20.) sz. kormányhatározat alapján alakítja ki a vállalkozói banki feladatokat és hajtja végre a vállalkozásfejlesztési, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatását szolgáló tevékenységének bővítését.

A jogszabályi háttér megteremtését követően az MFB Rt. felett részvényesi jogokat gyakorló gazdasági és közlekedési miniszter által kiadott 30/2006. (VIII.17.) sz. alapítói határozatában felhatalmazta az MFB Rt. igazgatóságát, hogy a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó EU-támogatások támogatásközvetítési feladatainak ellátására kezdje meg a ? legfeljebb 3 milliárd forint saját tőkéjű ? Vállalkozói Támogatásközvetítő Zrt. létrehozását. A 2006. augusztus 24-én hatályba lépett 2006.évi LXV. törvény felhatalmazta az MFB Rt.-t, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv támogatásközvetítési rendszerében közreműködő Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. és az IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Kht. tulajdoni hányadát 100%-ban megszerezze.

A fenti Kormány- és Alapítói határozat értelmében megkezdődött a Vállalkozói Támogatásközvetítő Zrt. alapításának előkészítése. A cégbírósági bejegyzést követően a társaság vezetése kialakítja a működés alapelveit, megfogalmazza a stratégiát és a 2006. évi üzleti tervet.

Az MFB Rt. vállalkozói támogatásközvetítő társaságot alapít

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (II. NFT, 2007-2013) céljainak megvalósítását segítő társaságot az MFB Rt. alapítja. A Zrt. feladata: a II. NFT Operatív Programjaihoz teljes körű támogatásközvetítői háttér biztosítása, a jelenlegi támogatásközvetítői szervezetek és szolgáltatásaik összevonása. A cél az, hogy 2007. január 1-jétől egy olyan társaság kezdje meg működését, amely hatékonyan, gazdaságosan szolgálja az ügyfeleket. A kialakítandó egyablakos modell a vállalkozók számára áttekinthetővé teszi a fejlesztési források kínálatát, és lehetővé teszi a gyors és költségtakarékos ügyintézést.

A Vállalkozói Támogatásközvetítő Zrt. átveszi az I. NFT idején kezelt GVOP és hazai forrású támogatásokat (pl.: Széchenyi Terv, Smart-programok, GFC, KKC, AFC, Midihitel kamattámogatás, Beszállítói hitel kamattámogatása, kereskedelemfejlesztési támogatások stb.). A támogatásközvetítő szervezetek szerződéseinek, folyamatban lévő ügyleteinek számbavétele és átvétele megkezdődött, méghozzá a szerződések tartalmának érvényben maradásával, az ügyintézés folyamatosságának garantálásával.

Az MFB Rt. cégcsoporthoz tartozó Magyar Követeléskezelő Rt. lesz a felelőse valamennyi hazai és uniós támogatás követeléskezelésének. Az MFB tulajdonába kerülő Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. és az IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Szolgáltató Kht. működését is az új feladatokhoz igazítják.

Tevékenységi körét az MFB Rt. a bank-cégcsoportja keretében kívánja bővíteni, tekintettel ennek eddigi eredményes működésére. Támogatásközvetítő feladatának pedig a szükséges körültekintéssel és átláthatósággal (banki szakzsargon szerint: prudens és transzparens módon) kíván eleget tenni.

Szóljon hozzá!