ZETApress

hírportál

Akadémiai energiastratégia

Az MTA Felolvasótermében délelőtt került sor a Köztestületi Stratégiai Programok kiadványsorozat legújabb, Áttekintés Magyarország energiastratégiájáról című kötetének sajtó-nyilvános bemutatójára. A Köztestületi Stratégiai Programokat Szász Domokos, az Magyar Tudományos Akadémia alelnöke ismertette.

A kötetet Lovas Rezső akadémikus, az MTA Energiastratégiai Programbizottság koordinátora, a kötet szerkesztője; Lakatos István akadémikus és Büki Gergely, az MTA doktora mutatta be. Milyen eszközök és ösztönző módszerek segíthetnek abban, hogy a magyar nemzetgazdaság az energiaforrások sokféleségére épüljön? Melyek hazánk megújulásra képes energiaforrásai? Milyen szerep jut a szénhidrogéneknek Magyarország energiaellátásában? ? ezekre a kérdésekre keresi a könyv a választ.

Az MTA elnöke által kezdeményezett Köztestületi Stratégiai Programok kiemelkedő jelentőségű, az ország jövőjét meghatározó kérdéskörökben mozgósítják az előttünk álló kihívások megválaszolásához nélkülözhetetlen szellemi kapacitásokat és fórumot teremtenek a különféle meggyőződések és szakterületek képviselői között zajló méltányos, előítélet-mentes szakmai párbeszédhez. Nemzetstratégiai cél az energiaforrások sokféleségének biztosítása.

A hosszú távú energiapolitikai koncepció megalapozása céljából összeállított stratégiai kiadvány szerzői az energiatermelés és -fogyasztás technológiai, közgazdasági és ökológiai vonatkozásainak vizsgálata nyomán az energiaforrások sokféleségének biztosítására hívják fel a figyelmet. A Föld mérete és életet tápláló forrásai végesek, mai életvitelünk az idő előrehaladtával korlátokba ütközik, az emberiség mai életmódját lehetővé tevő energiaforrások tekintélyes része belátható időn belül kimerül vagy erőteljesen megdrágul. A túlzott fogyasztással termelődő égéstermékeket és hulladékot a természet körfogása nem képes korlátlanul és maradéktalanul eltüntetni, ezért mindannyiunk elemi érdeke a pazarlás visszaszorítása és a kevésbé szennyező energiatermelési módokra történő átállás.

Az Akadémia Energiastratégiai Programbizottsága egy hosszú távú nemzeti energiastratégia megalapozására jött létre, a most megjelenő kötetben a szerzők tudományos szempontok szerint összefoglalták az ország energiagazdálkodásának lehetséges és kívánatos jövőjét ? mondta a sajtó-nyilvános könyvbemutatón Szász Domokos alelnök.

Az évtizedekre szóló energia-beruházásokat évtizedekre szóló stratégiákkal kell előkészíteni még akkor is, ha a gyorsan változó környezet ? energiapiaci változók, ismeretek, nemzetközi és hazai politikai helyzetek ? rezdülései azonnali válaszreakciókat kívánnak ? mondta bevezetőjében Lovas Rezső akadémikus, a kötet szerkesztője. Kiemelte, hogy minden nemzetnek saját energiastratégiájának megalkotását követően azt rendszeresen felül kell vizsgálnia, a sürgős teendők mellett a hosszú távú terveket minden esetben rugalmasan alakítani szükséges, igazodva a megváltozott környezeti és gazdasági viszonyokhoz.

A tudományos alapokon nyugvó, ugyanakkor közérthető tanulmány gerincét az energiatermelés és -felhasználás különféle formáinak áttekintése, az alkalmazott módszerek előnyeinek és hátrányainak bemutatása adja. A szakmai szempontok alapján nemcsak technológiai, hanem az energiatermelés és -fogyasztás közgazdasági és ökológiai vonatkozásait is vizsgáló kötet szerzői az energiaforrások sokféleségének biztosítására hívják fel a figyelmet.

A kötelező elővigyázatosság technológiai ?sok lábon állásra? int, megköveteli, hogy a nemzetgazdaság az energiaforrások sokféleségére épüljön. A szerzők felértékelik a hazai erőforrásokat, a döntéshozókat többféle külföldi beszerzési forrás bevonására és többféle beszerzési útvonal kiépítésére ösztönzik. A most megjelent stratégiai kötetben külön fejezetet szenteltek a szén és külön a szénhidrogének ? nemzetközi viszonylatban is ? élre törő szerepére, az atomenergia mértékletes, ugyanakkor nélkülözhetetlen funkciójára, valamint a megújuló energiákban rejlő lehetőségekre. Ez utóbbival a Köztestületi Stratégiai Programok égisze alatt már korábban megjelent al-kötet részletesen foglalkozik. Az energiaforrások lehetséges változatai mellett a kiadványban figyelmet kapnak az energiatermelésben és -átalakításban használható eszközök, berendezések hazai gyártási lehetőségei, különös tekintettel a hazai energetikai kutatásokra és a rájuk épülő fejlesztések fontosságára.

A jelen tanulmány szövege nagy részben az Energiastratégiai Programbizottság tagjainak e tanulmány számára készített dolgozatain alapul, amelyek egy része cikk formájában korábban már megjelent, a kötet alapjául szolgáló szakmai háttéranyag pedig elektronikusan az MTA honlapján, a linkre kattintva érhető el. Az MTA elnöke által kezdeményezett Köztestületi Stratégiai Programok kiemelkedő jelentőségű, az ország jövőjét meghatározó kérdéskörökben mozgósítják az előttünk álló kihívások megválaszolásához nélkülözhetetlen szellemi kapacitásokat, és fórumot teremtenek a különféle meggyőződések és szakterületek képviselői között zajló méltányos, előítélet-mentes szakmai párbeszédhez.

Szóljon hozzá!