ZETApress

hírportál

Rendhagyó bevezetés

A közpolitikai és közpénzügyi kérdések átfogó és korszerű bemutatását célozza a Budapesti Gazdasági Főiskola és a CompLex Kiadó három részes kézikönyv-sorozata, melynek Dr. Sivák József ? Dr. Vizvári András által írt első kötetét délután mutatták be a BGF Markó utcai Lotz-termében.

A Rendhagyó bevezetés közpénzügyek tanulmányozásába a szakterület elméleti alapjait mutatja be, melyek elengedhetetlenek a közpénzügyi rendszer működésének megértéséhez, a konkrét gyakorlatok értékeléséhez. A témát sokoldalúan megközelítő, mégis könnyen áttekinthető kötet része a BGF képzési programjának és remélhetően beépül más felsőoktatási intézmények tananyagába is.

Dr. Vigvári András, a BGF egyetemi tanára, valamint Dr. Sivák József, a BGF tudományos főmunkatársa a modern közösségi gazdaságtan és közpénzügyek területére vezetik be az olvasót. A címben szereplő rendhagyó jelző arra utal, hogy a kötet nem a hazai gyakorlat leírására és magyarázatára szorítkozik, hanem összefoglalóan tükrözi azt a szakmai tudást, amit a téma tudós kutatói és a nemzetközi gyakorlat felhalmoztak.

Az utóbbi években mind nemzetközi színtéren, mind Magyarországon új és súlyos kihívások érték a közpénzügyek elméletét és gyakorlatát. E kihívásoknak történő megfelelés fontos része a szabályok és intézmények átalakítása éppúgy, mint a szférával kapcsolatos szakmai ismeretek és korszerű megközelítések minél szélesebb körű elterjesztése. Ehhez kíván hozzájárulni a BGF és a Kiadó, amikor útjára bocsátja három kötetesre tervezett tankönyv-kézikönyv sorozatát ? hangsúlyozta Dr. Vigvári András a rendezvényen.

A könyv felöleli a költségvetési bevételek, kiadások, adók, díjak, hitelek, kormányzati vásárlások, transzferek témaköreit, illetve részletesen bemutatja a közpénzügyi rendszer szereplőinek motivációit, a rendszer felépítését, belső összefüggéseit, a gazdaság más területeire gyakorolt hatásait is. Áttekinti a költségvetési gazdálkodás elveit, sajátosságait és főbb területeit, és külön fejezetet szentel a közpénzügyek megértéséhez szükséges statisztikai információs rendszernek is.

Dr. Sivák József a könyvbemutatón elmondta, a kötet a mai modern közgazdasági irodalomban és a gyakorlatban általánosan elterjedt fogalom- és összefüggésrendszer bemutatásával egyfajta átjárást biztosít a hallgatók számára, hogy szinte különösebb ?átképzés? nélkül be tudjanak kapcsolódni a közpénzügyek tanulmányi kurzusaiba bárhol a világon. Az alapfogalmak számpéldákon való illusztrációja ugyanakkor arra is lehetőséget ad, hogy a gyakorlatban dolgozó szakemberek is könnyen értsék a nemzetközi pénzügyi szervezetek, illetve az Európai Unió statisztikai és egyéb elemzési rendszereinek nyelvezetét.

A kötet előzményei között említette Tóth Gábor, a CompLex Kiadó kiadói igazgatója a 2002-ben ? a CompLex Kiadó elődje, a KJK KERSZÖV gondozásában ? megjelent Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek című könyvet, amelyet a Pénzügyrendszertan követett 2004-ben, majd a Közpénzügyeink című tankönyv 2005-ben. Ezeket követően készült el a Közpénzügyek nagy kézikönyve című egyedülálló kiadvány, amely a Kiadó nagy sikerű meritum sorozatának tagja.

A sorozat második kötete az Alaptörvény elfogadása után kialakított új hazai közpénzügyi szabályozást ? beleértve az államháztartás két szintje közötti feladatmegosztást ?, a formálódóban lévő 2014-2020 közötti Európai Uniós közös költségvetést megalapozó középtávú pénzügyi keretterv főbb vonásait és az ehhez kapcsolódó közösségi politikákat, valamint a fiskális fegyelem európai keretrendszerét tárgyalja majd. A harmadik kötetben a korszerű költségvetési gazdálkodást segítő módszerekkel ismerkedhet meg az olvasó, kitérve a jelentős súlyú közpolitikai ágazatok finanszírozási es gazdálkodási sajátosságaira is.

Budapesti Gazdasági Főiskola

Magyarország legnagyobb, mintegy húszezer hallgatót képező főiskolája, a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) 2000. január elsejétől a három jogelőd intézmény ? a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, a Külkereskedelmi Főiskola, valamint a Pénzügyi és Számviteli Főiskola ? összevonásával alakult meg. A jogelőd intézményekben végzettek, illetve az elmúlt években BGF-es oklevelet szerzők a hazai munkaerőpiac legelismertebb, legkeresettebb szakemberei, számosan közülük a magyar társadalom és gazdaság vezető személyiségei.

Budapesti Gazdasági Főiskola küldetése az, hogy az üzleti tudományokban, valamint a kapcsolódó tudományágak területén az alapképzés, a mesterképzés, a szakirányú továbbképzés és egyéb felsőfokú szakképzés szintjén az ország és a kelet-közép-európai térség egyik vezető gazdasági felsőoktatási intézménye legyen.

A Budapesti Gazdasági Főiskola 2010 májusában a Felsőoktatási Minőségi Díj elismerésben részesült a minőségfejlesztés terén elért kiemelkedő eredményeinek elismeréséül, 2012 márciusa óta pedig ISO 9001:2009 tanúsítással rendelkezik. Az intézmény 2011 júniusában tagságot kapott az Európai Egyetemek Szövetségében (EUA), mely Európa vezető felsőoktatási szervezete, míg 2012-ben a Nemzetközi Egyetemi Szövetséghez (IAU), az UNESCO felsőoktatási szervezetéhez csatlakozott.

CompLex Kiadó Kft.

Magyarország legnagyobb jogi és adóügyi kiadója. Elektronikus és papíralapú kiadványai, szolgáltatásai mind jogi, mind adózási területen piacvezetők. Legismertebbek közülük a CompLex Jogtárak, amelyek nélkülözhetetlen munkaeszközt jelentenek a jogi és üzleti területeken tevékenykedő szakemberek számára. A hollandiai székhelyű Wolters Kluwer csoport tagjaként a CompLex Kiadó nagyon fontosnak tartja, hogy nemzetközi színvonalat nyújtva feleljen meg a magyarországi piac követelményeinek, illetve olyan eszközöket, megoldásokat kínáljon, amelyek segítik a szakembereket eredményes döntéseik meghozatalában és növelik munkájuk hatékonyságát. A Wolters Kluwer piacvezető információszolgáltató cégként 2011-ben mintegy 3,4 milliárd euró árbevétellel büszkélkedhetett és világszerte körülbelül 19 ezer munkavállalót foglalkoztat. Bővebb információt idekattintva talál.

Szóljon hozzá!