ZETApress

hírportál

Az MFB Újjáépítési hitele önkormányzatoknak

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (MFB Rt.) a tavaszi árvíz okozta károk helyreállítási és újjáépítési munkálatainak költségfedezetére Újjáépítési Hitelprogramot dolgozott ki, a Kormány cselekvési programja alapján. A hitelprogram keretében az MFB Rt. kedvezményes hitelt nyújt az árvíz miatt kárt szenvedett önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek és természetes személyek részére. Hitelkérvényt csak a vis major alapból és más forrásból nem megtérülő beruházások finanszírozására lehet benyújtani.

A hitelt 2 éves rendelkezésre tartási idővel, 3 éves türelmi idővel és maximum 25 éves lejárattal lehet igényelni. A hitel kamata 3 havi EURIBOR+legfeljebb 2,5%/év, egyéb hiteldíjak nem kerülnek felszámolásra. A saját erő mértéke nincs előírva, de a hitelfelvevőnek igazolnia kell a beruházás megvalósításához szükséges források rendelkezésre állását. A kölcsönt minden esetben a kárt szenvedett ingatlan tulajdonosa igényelheti. A hitel fedezetéül az MFB Rt. jelzálogjogot jegyez be a hitelből megvalósult vagyontárgyra; a hitelösszegre és 1 éves kamatára pedig 100%-os állami kezességvállalás szolgál további biztosítékul. A hiteligénylés feltétele még, hogy ilyen beruházás esetén szerződést kell kötni a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal. Kölcsönszerződés legkésőbb 2006. december 31-én köthető.

Az önkormányzatok a hitelt már augusztusban igényelhetik, közbeszerzési eljáráson kívül, közvetlenül az MFB Rt.-hez benyújtandó hitelkérelmi nyomtatványon. A gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek valamivel később, várhatóan 2006. szeptember 30-tól nyújthatják be kérelmeiket. Előbbiek az MFB Rt.-hez, a magánszemélyek pedig az értékesítésben résztvevő bankügynökökhöz. A programban résztvevő bankügynökök (kereskedelmi bankok és takarékpénztárak) listáját az MFB Rt. a honlapján folyamatosan közzé teszi.

A hitel felhasználható:

  1. Önkormányzatok esetében ? az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan helyreállításához, újjáépítéséhez vagy helyette másik ingatlan vásárlásához; az árvíz miatt megrongálódott önkormányzati tulajdonú közművek, utak helyreállításához, újjáépítéséhez; a számviteli törvény szerinti, az önkormányzat nyilvántartásai alapján beazonosítható, megsemmisült gépek, berendezések és felszerelések pótlásához.
  2. Gazdálkodó szervezetek esetében ? a tulajdonukban lévő ingatlan helyreállításához, újjáépítéséhez vagy helyette másik ingatlan vásárlásához; a megsemmisült gépek, berendezések és felszerelések pótlásához.
  3. Természetes személyek esetén ? a tulajdonukban lévő lakás vagy lakásnak minősülő lakóépület helyreállításához, újjáépítéséhez vagy másik lakás, lakásnak minősülő lakóépület vásárlásához; üdülő helyreállítására, újjáépítésére, vagy helyette más üdülő vásárlására; a nem lakás céljára szolgáló ingatlan helyreállításához, újjáépítéséhez.

A hitel nem használható fel:

  • kármegelőzésre, árvízi védekezésre fordított kiadásokra
  • áfa finanszírozására, kivéve, ha hitelfelvevő áfa visszaigénylésére jogosult
  • állami támogatás előfinanszírozására
  • más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására
  • elmaradt haszon finanszírozására
  • olyan ingatlan (közutak kivételével) helyreállítására vagy újjáépítésére, amelyik nem építési engedéllyel épült, vagy nem rendelkezik fennmaradási engedéllyel, és/vagy nem szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

A hitel törlesztése:

Az önkormányzatok és gazdálkodó szervezetek esetében a türelmi idő lejártát követően negyedéves egyenlő törlesztő részletekben, a természetes személyeknél a türelmi idő lejáratát követően havi egyenlő törlesztő részletekben történik.

Szóljon hozzá!