ZETApress

hírportál

Jubilált a magyar?szász fórum

Budapesten tartotta tizedik ülését a Magyar?Szász Fórum. A magyar delegációt Szaló Péter, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szakállamtitkára, a német küldöttséget Dr. Hartmut Mangold, a szász Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium államtitkára vezette.

A Magyarország és Szászország vállalatai között az elmúlt években számos területen kialakult együttműködés nyomán a tanácskozás arra is alkalmat adott, hogy egyes, a kétoldalú kapcsolatokban kiemelt jelentőségű iparágak (gépgyártás, gépjármű alkatrészgyártás, energetika, környezetvédelmi technológiák stb.) képviselői közösen keressék a világgazdasági kihívásokra adandó válaszokat.

Magyarország számára fontos érdek, hogy a tartomány közismerten hatékony szakképzési rendszeréről megosztható szász tapasztalatokat átvegye. Ezen a területen a kis- és középvállalatokat tömörítő kamarák és más érdekképviseleti szervezetek a találkozót követően komoly együttműködési projektekről szóló megállapodásokra készülnek.

A felek elhatározták, hogy a magyar és a szász egyetemi kutatóhelyek fokozzák együttműködésüket, a német vállalatok feltérképezik és intenzíven keresik a magyar kutatóhelyek szolgáltatásait. E területen különösen a debreceni, a győri és a kecskeméti felsőoktatási intézmények lehetnek érintettek.

Szakképzési és K+F együttműködés

A német tartományok körében Szászország rendelkezik a legmélyebb kutatási tapasztalatokkal és eredményekkel a szénvagyon környezetvédelmi előírásoknak megfelelő felhasználásáról. A szász fél felajánlotta, hogy a magyar kutatóhelyek és vállalatok vegyenek részt ezekben az EU által is támogatott kutatási-fejlesztési projektekben. A fórum eredményeként a jövőben Magyarország és Szászország erőit egyesítve dolgozik azért, hogy az észak-déli transzeurópai folyosó mielőbb megépüljön és gyors összeköttetést teremtve érintse Budapestet és Drezdát.

Szászország előkelő helyet foglal el a Németországhoz fűződő kapcsolataink rendszerében. A 2008 első félévében (német adatok szerint) 400 millió eurót meghaladó kétoldalú áruforgalomban mind az export-, mind az importoldalon a járműipari termékek dominálnak. Emellett importunkban jelentős a gépipar és az elektronika részesedése.

A kétoldalú gazdasági kapcsolatoknak szervezett kereteket kölcsönöz az 1993-ban létrehozott Szász-Magyar Fórum, amely általában egy-másfél évente ülésezik. A Fórum tevékenysége a gazdaság mellett kiterjed a felsőfokú oktatási intézmények együttműködésének támogatására, a környezetvédelemre, mezőgazdaságra, fogyasztóvédelemre, valamint jogi és rendészeti ügyekre.

Szászország gazdasága

Németország keleti tartományai közül Szászország rendelkezik a legnagyobb gazdasági potenciállal. Az újraegyesülés után a kilencvenes évek közepéig a GDP éves növekedése 7-12 százalék között mozgott, majd 5, illetve 3 százalékra zsugorodott. 1997-ben és 1998-ban a stagnálás vált jellemzővé. 2000 és 2005 között a GDP 8,8 százalékkal emelkedett. 2004-ben 2,1, 2005-ben 0,1, 2006-ban pedig 4 százalékos növekedést regisztráltak; ez utóbbival Szászország Németország leggyorsabb ütemben fejlődő tartománya volt. 2007-ben 2,4 százalékos növekedést produkálva 92,4 milliárd eurót ért el a bruttó nemzeti össztermék.

A Szász Szabadállam össznémet átlagot meghaladó fejlődése a jövőorientált ágazatok letelepedésének, az ipari klaszterek létrejöttének és tevékenységének, valamint az azonos ágazatokban tevékenykedő nagy és kisvállalatok szoros együttműködésének együttes eredménye.

A szász autóipar 450 vállalata 65 ezer főt foglalkoztat, az általuk elért éves forgalom megközelíti a 10 milliárd eurót. Kiemelkedik a VW évi 200 ezer db Golf és Passat tipusú gépkocsit előállító zwickaui gyára, a drezdai Phaeton manufaktúra, valamint a Porsche és a BMW új gyárai, valamint a 2004 nyarán indult, benzininjektor-gyártó Hitachi gyár. A ?nagyok? mellett az ágazat teljesítményének nagy részét a magas fokú innovációs tevékenységet folytató kis- és középvállalatok adják.

A német újraegyesülés után létrejött a ?Silicon Saxony?, a szász mikroelektronikai ipar. Az AMD félvezetőgyártó drezdai gyára a világ leggyorsabb mikroprocesszorait állítja elő, kiemelendő még az Infineon Technologies és a Qimonda.

A tartomány teljes exportja 2007-ben 23,3 milliárd euró (+19 százalék). Az import 14,8 milliárd euró (+7,9 százalék) volt. Az exportkvóta 35,5 százalék, az 1991. évi csaknem háromszorosa. A szász export legfontosabb tételei a személy- és lakókocsik, az elektronikai építőelemek, a járműkarosszéria és motor, a kémiai termékek, papír- és nyomdaipari gépek és az energetikai készülékek és elosztók.

Szászország legfontosabb exportpiacai az Egyesült Államok (2007. évi forgalom alapján) 1,8 milliárd euró, Malajzia 1,6 milliárd euró, Olaszország 1,5 milliárd euró. Magyarország a 16., 411 millió euróval. Az importot tekintve Csehország (2,6 milliárd euró), Oroszország (1,4 milliárd euró), és Lengyelország (1,1 milliárd euró) az első három sorrendje, Magyarország a 13. helyen áll, 374 millió eurós forgalommal.

Az elmúlt másfél évtized nagy volumenű projektjei közé tartozik a lipcsei vásárközpont, a drezdai és a lipcsei repülőtér, valamint az utóbbi bázisán létesített DHL ? európai logisztikai központ is. Szászország gazdasági életében fontos helyet foglal el az idegenforgalom, 2007-ban 5,8 millió turista kereste fel a tartományt.

Szóljon hozzá!