ZETApress

hírportál

Csökkenhet az energia

A Magyar Táncművészeti Főiskola 2011 januárjában elindította a TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0019 azonosító számú könyvtárfejlesztési projektjét, amelyet most, augusztusban, egy újabb követ ? tudtuk meg a délutáni, Columbus utcai sajtótájékoztatón.

A Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerhez benyújtott, KEOP-5.3.0/A/09-2010-0027 azonosító számú, Energiafelhasználás és üzemeltetési költség csökkentése a Magyar Táncművészeti Főiskolán című pályázat keretében megvalósul a Gimnázium és Kollégium épületén a hőszigetelés és az ablakcsere. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Köszönet a támogatásért!

Az 1950-ben Állami balett Intézet néven alapított Magyar Táncművészeti Főiskola speciális képzési rendszerével egyedülálló felsőoktatási intézmény, amelynek legfontosabb célja, szakmai feladata táncművészek, táncpedagógusok, koreográfusok és elméleti szakemberek képzése, akik az egyetemes és a nemzeti kultúra, ezen belül a táncművészet értékeinek birtokában, magas fokú mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi táncéletben előadóművészi, oktató és alkotó tevékenységre.

A táncművész alapképzés (BA) valamennyi szakirányon, többféle tánctechnika elsajátítását magában foglalja. Mesterképzés két, nagy hagyománnyal rendelkező szakon folyik: ezek a klasszikus balett-művész és a néptáncművész MA-szakok. A pedagógusképzés alapját a több szakirányban végezhető táncos és próbavezető BA-szak jelenti, amelyre épülve tánctanár MA-képesítés szerezhető.

A Főiskola központi helyiségei, valamint az általa fenntartott Nádasi Ferenc Gimnázium 2001-ig a VI. kerület, Andrássy út 25. szám alatti, volt Dreschler-palotában működött. 1976-ban, a VII. kerületi Kazinczy utcában új balett-termek épültek, majd 1987-ben emelet-ráépítéssel további három terem csatlakozott a meglévő öthöz.

A Főiskola 2001-ben vehette birtokba a XIV. kerület, Columbus utca 87-89. szám alatti oktatásigazgatási épületet, a következő évben pedig a 12 vadonatúj balett-termet. Azóta ez a művészképzés központja, a Kazinczy utcában pedig a pedagógus- és koreográfus-képzés működik. 2004 őszén a Főiskola Kollégiuma is a campusra költözött, teljessé téve az integrációt.

Az MTF elkötelezett az energiahatékonyság javítása és az energiaköltségek csökkentése mellet. 2008-ban korszerűsítettük a kazánházat: az elavult, alacsony telepi hatásfokkal üzemelő, központi gázkazán-telepet két, új, kiváló hatásfokú, kondenzációs meleg-vízkazánokból felépülő kazánteleppel váltottuk ki. Ennek köszönhetően nemcsak a kazánhatásfok javult, hanem jelentősen csökkent a távvezetéki hő-veszteség is.

Most, a KEOP pályázat keretében, az épületek hő-technikai felújítása valósul meg. Az ún. Központi épület régi vagy déli szárnya és a Kollégium eredeti nyílászárói elavultak, rossz műszaki állapotúak, nem záródnak megfelelően, az épületek homlokzati szerkezetei nem rendelkeznek külső szigeteléssel. Mindezek a hő-veszteség jelentős okozói. A Központi épület déli szárnya fővárosi védettségű, ezért azon utólagos szigetelés nem végezhető.

A projekt keretében a kollégiumi homlokzatok utólagos hőszigetelése ~1.294 m2 felületen, 10 cm vastag hőszigetelő réteg alkalmazásával történik. Az épületbe ~284 m2 felületen beépülő, műanyag szerkezetű nyílászárók, 6 kamrás kialakításúak. A Központi épület déli, régi szárnyánál, az épület védettsége miatt, faszerkezetű nyílászárók épül(het)nek be, ~416 m2 felületen, hőszigetelő üvegezéssel.

A Magyar Táncművészeti Főiskola 2011. június 9-én, ajánlattételi felhívással, nemzeti értékhatárokat elérő, egyszerű közbeszerzési eljárást indított. A megadott határidőre B ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Az eredményes közbeszerzési eljárás nyertese, a GENÉPSZER Generál Építő és Szerelőipari Kft. 2011. augusztus 8-án aláírta a vállalkozási szerződést.

A beruházásnak köszönhetően tehát mérséklődik az üvegházhatású gázkibocsátás, jelentősen csökken a földgáz-felhasználás, azaz mérséklődik az energiaszámla, mintegy évi 2,7 millió Forinttal. Továbbá a nyílászárók cseréje után, azok jó záródása révén, nem lesz huzat, a hőszigetelés miatt pedig magasabb lesz a belső falhőmérséklet; javul a hallgatók és a munkatársak komfortérzete. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 94 millió 646 ezer 386 forint. A kivitelezés augusztus elsejétől december 31-ig tart.

Szóljon hozzá!