ZETApress

hírportál

A Generáli-Providencia Biztosító nyert

A MÁV Zrt. és leányvállalata, a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. ? tárgyalásos közbeszerzési eljárások lefolytatásával ? felelősségbiztosítást szereztek be vasútvállalati tevékenységük fedezetére. A biztosítások megkötésére a 271/2007. (X.19.) sz. Kormányrendelet előírásainak megfelelően került sor, tudatta a MÁV Kommunikáció.

Köztudott, hogy a vasúttársaságok számára a Kormányrendelet szabályozta először a Magyar Köztársaság területén vasúti közlekedési tevékenységet végző, továbbá a Magyarországon bejegyzett vasúti társaság által a felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmasságával kapcsolatosan teljesítendő követelményeket.

A két tárgyalásos közbeszerzési eljárásban három biztosító tett ajánlatot. A pályázatok elbírálásnak szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Mindkét közbeszerzési eljárásban kétfordulós ártárgyalás során a Generali-Providencia Biztosító Zrt. tette a legalacsonyabb díjú ajánlatot.

A vasúttársaságok részére kötelezően előírt fedezetbiztosítása ? mely a szintén törvényileg előírt kötelező gépjármű felelősségbiztosításhoz hasonló ? minden vasúttársaságra nézve kötelező, így a más vasúttársaságok által a MÁV Zrt.-nek és leányvállalatainak okozott károknak is fedezet alatt kell állniuk. A felelősségbiztosítás előnye ? a károk megtérítése és a kockázat finanszírozása mellett ?, hogy a biztosító ? objektív szereplőként ? részt vesz a kárigények jogosságának és mértékének elbírálásában.

A felelősségbiztosítások egyenként egymilliárd forint biztosítási összegig fedezik a MÁV Zrt., illetve a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. tevékenysége során harmadik személyeknek (pl. vasúttársaságoknak) okozott olyan károkat, amelyek megtérítésére a magyar jog alapján kötelesek. (A kötöttpályás és szabályozott közlekedés következtében egymilliárd forint összegű, harmadik személyek részére okozható kár már katasztrófa méretű balesetnek tekinthető. Az elmúlt évtizedben ilyen nagyságrendű kár nem következett be a MÁV által üzemeltetett hálózaton.) A károsult részére a biztosítási összeg erejéig a biztosító társaság fizeti meg a teljes kártérítési összeget, függetlenül a társaságok által vállalt negyvenmillió forint önrész mértékétől.

Szóljon hozzá!