ZETApress

hírportál

JÓL-LÉT álláskeresőknek

A JÓL-LÉT Közhasznú alapítvány az EU támogatásával zajló TÁMOP 1.4.1 JÓL-LÉT Műhely a kisgyermekes nők sikeres munkavállalásáért programban való részvételre célcsoportjának toborzását megkezdte, tudtuk meg Sajtóosztályuktól.

A program résztvevői belépéskor személyiség-feltáráson, interjún vesznek részt, majd pályatanácsadó segítségével képzési tervet készítenek. A terv tartalmazza a projektben való részvétel során elsajátítandó, a jelentkező által választott szakma és OKJ-s képzés meghatározását, és egyéb, a munkaerő-piaci visszatérésre vonatkozó hasznos információk megszerzését biztosító foglalkozásokat. A projekt során a sikeres részvételhez alkalmanként gyermekfelügyeletet, elbizonytalanodás esetére mentort biztosítunk.

A projektben való részvétel feltétele, hogy a résztvevő egy OKJ-s szakma elsajátítását, a képzésen való részvételt és a vizsgát vállalja. A résztvevők a szakképzettség megszerzése után elhelyezkednek, amihez az alapítvány aktív segítséget nyújt. Cél, hogy az elhelyezkedést követően a munkavállaló legalább hat hónapig az adott munkahelyen dolgozzon – ez jelenti a sikeres projektzárást.

A projekt szeptember elsején indul és a fél éves foglalkoztatást is beszámítva 2010. április végén zárul (természetesen ennél előbb is lehet teljesíteni sikeres elhelyezkedés esetén). Olyan jelentkezőket várunk, akik vállalják a fenti feltételeket, illetve a mellékletben ismertetett feltételeknek is megfelelnek, a projektben maradásra és a képzésre szerződést kötnek. A képzés idejére képzési támogatást biztosítunk. Tekintettel arra, hogy a támogatások halmozódására külön feltétel vonatkozik, a GYES-ről a munkaügyi központnál történő regisztráció idejére le kell mondani (a képzési támogatás ezt kompenzálja). Jelentkezését ? önéletrajzzal és élethelyzetét, motivációját bemutató kísérőlevéllel együtt ? szeptember elsejéig info@jol-let.com ide küldje el!

A célcsoport részvételi feltételei

A projektbe való jelentkezés időpontjában a résztvevőknek 16 éven felüli, aktív korú, alacsony iskolai végzettségű, illetve elavult vagy nem piacképes szakképzettséggel rendelkező álláskereső vagy inaktív embereknek kell lenniük, akik egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban nem részesülnek.

Nem zárható ki a projektben való részvételből az a személy, aki a projektbe való jelentkezésének időpontjában, átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, álláskeresési támogatásban, rendszeres szociális segélyben vagy jövedelempótló támogatásban részesül. A kettős finanszírozás az alanyi jogon járó juttatások kivételével nem megengedett.

A célcsoportokkal kapcsolatos értelmezések

Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező emberek: Akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs. Erről a jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, s a nyilatkozatot ? ha a jelentkező a projektbe felvételt nyert ? a projektet végrehajtó szervezetnek meg kell őriznie.

Elavult vagy nem piacképes szakképzettséggel rendelkező munkanélküli emberek: Akik bár rendelkeznek szakképzettséggel, de a projektbe való jelentkezés időpontját megelőző legalább 6 hónapban szakképzettségüknek megfelelő vagy azzal rokon munkakörben nem volt munkaviszonyuk. Erről az ebbe a csoportba tartozó jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, s a nyilatkozatot ? ha a jelentkező a projektbe felvételt nyert ? a projektet végrehajtó szervezetnek meg kell őriznie.

Munkanélküli emberek: A projektbe való jelentkezés időpontjában a megyei munkaügyi központok kirendeltségein nyilvántartott (regisztrált) álláskeresők, illetve azok az aktív korú emberek, akik a projektbe való jelentkezés időpontjában ugyan nem regisztrált munkanélküliek, de nem állnak munkaviszonyban, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatnak tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosultak. Az utóbbi csoportba tartozó jelentkezőknek munkanélküli státuszukat nyilatkozat formájában kell igazolniuk, s a nyilatkozatot ? ha a jelentkező a projektbe felvételt nyert ? a projektet végrehajtó szervezetnek meg kell őriznie.

A projektnek gondoskodnia kell arról, hogy ez utóbbi csoportba tartozó munkanélküli emberek legkésőbb a munkaszerződés és felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig a munkaügyi kirendeltség nyilvántartásába bekerüljenek. (Csak azzal a projektrésztvevővel lehet munkaszerződést és felnőttképzési szerződést kötni, akinek munkanélküli státuszát a megyei munkaügyi központ illetékes kirendeltsége legkésőbb a munkaszerződés és felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig igazolja.)

Tartósan munkanélküli, illetve inaktív emberek: A projektbe való jelentkezés időpontjában a megyei munkaügyi központok kirendeltségein legalább 180 napja nyilvántartott (regisztrált) munkanélküli emberek; illetve azok az aktív korú emberek, akik a projektbe való jelentkezés időpontjában ugyan nem regisztrált munkanélküliek, de legalább 12 hónapja (16-25 évesek esetében 6 hónapja) nem állnak munkaviszonyban, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatnak tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosultak.

Az utóbbi csoportba tartozó jelentkezőknek munkanélküli státuszukat nyilatkozat formájában kell igazolniuk, s a nyilatkozatot ? ha a jelentkező a projektbe felvételt nyert ? a projektet végrehajtó szervezetnek meg kell őriznie. A projektnek gondoskodnia kell arról, hogy ez utóbbi csoportba tartozó munkanélküli emberek legkésőbb a munkaszerződés és felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig a munkaügyi kirendeltség nyilvántartásába bekerüljenek. (Csak azzal a projektrésztvevővel lehet munkaszerződést és felnőttképzési szerződést kötni, akinek munkanélküli státuszát a megyei munkaügyi központ illetékes kirendeltsége legkésőbb a munkaszerződés és felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig igazolja.)

Szóljon hozzá!