ZETApress

hírportál

Kiegészítik és erősítik egymást

Míg az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) a hazai érdekegyeztetés legfontosabb, a munka világával összefüggő kérdésekben illetékes konzultatív testülete, addig a Gazdasági Egyeztető Fórum (GEF) az ország versenyképességének javítása érdekében jött létre. Ezért a két grémium nemhogy akadályozná, hanem kölcsönösen kiegészíti és erősíti egymást, elősegítve a szakmai szövetségek és érdekképviseletek, valamint a kormányzati szervek közötti együttműködést és párbeszédet.

Mind feladataikat, mind működési területüket illetően alapvetően elhatárolható egymástól az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) és a Gazdasági Egyeztető Fórum (GEF). Míg az előbbi a szélesebben értelmezett munkaügyi kérdések fő vitafóruma, addig a GEF a korábbi Versenyképességi Tanács feladatait veszi át. A tagok nem munkaadóként vesznek részt a tanácskozáson, hanem konzultációs testületet alkotnak az ország versenyképességének javítása és a gazdasági növekedés felgyorsítása érdekében.

Bizonyára félreértés okozza azokat a sajtóban megjelent információkat, amelyek a két egyeztető fórum jogosítványainak ütközésérő szólnak. A két testületben mindössze az a közös, hogy rendszeres és hatékony fórumot biztosít a gazdasági és az állami szféra szereplői számára. Az OÉT-nek nem csorbul a tájékozódási, véleményezési és egyetértési joga, amely ma is megilleti minden olyan gazdasági, szociális és munkaügyi kérdésben, amely a munkáltatók, illetve a munkavállalók érdekeit közvetlenül vagy közvetve, de jelentősen érinti. A Gazdasági Egyeztető Fórum a már évek óta sikeresen működő Kormány ? Önkormányzatok Egyeztető Fórumának mintájára alakult meg.

A Gazdasági Egyeztető Fórum

A kormány július 25-i ülésén létrehozta a Gazdasági Egyeztető Fórumot a szakmai szövetségek és az érdekképviseletek, valamint a kormányzati szervek közötti együttműködés és párbeszéd erősítése céljából. A GEF a vállalkozásokat közvetlenül érintő kormánydöntések előkészítésében közreműködő konzultatív, véleményező, javaslattevő testület. Első ülésére augusztus 28-án kerül sor.

Az új fórum elnöke a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter. A kormány részéről tagjai a gazdaság működési feltételeinek javításában kiemelt szerepet játszó szakminiszterek. A társelnöki funkciót a gazdasági szereplők által választott soros ügyvivő tölti be. A fórumban a gazdaság minden szektora szerephez jut. Tagjai a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke, az Agrárkamara képviselője, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a kisvállalkozói szövetségek (KÉSZ) két képviselője, a Befektetői Tanács képviselője és a Magyarországon működő külföldi vegyes-kamarák képviselője. Az ülések állandó meghívottja az OÉT munkavállalói oldalának képviselője.

Szóljon hozzá!