ZETApress

hírportál

Terméknagydíjra pályázhatunk

Meghirdették a 2011. évi Magyar Termék Nagydíj? Pályázatot. Pintér István, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatója a napokban összegezte az elmúlt évi eredményeket, és ismertette az idei Pályázati Felhívást. Sajtótájékoztatójukon Lantai József fényképezett.

A Magyar Termék Nagydíj? Pályázatot idén 14. alkalommal hirdeti meg az INDUSTORG ? VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft, a Magyar Export?Import Bank Zrt, a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TÜV Rheinland InterCert Kft. A Magyar Termék Nagydíj? Pályázat a minőségtudatos szemlélet elterjesztését tűzte ki legfőbb feladataként, mellyel a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását is segíti.

Idén már a gazdaság legszélesebb palettáját felölelő 22 témakörben lehet pályázni. A pályázati főcsoportok között, a jól ismerteken túl, számos újdonság található: háztartási gépek ? berendezések, étrend-kiegészítők, aktív orvosi eszközök, közüzemi szolgáltatások, tűzijátékok, elektromos alkatrészek, világítás, LED, gázberendezések, motoros szerszámok. A pályázatok benyújtási határideje május 20-a, péntek. Az ünnepélyes eredményhirdetés, a nagydíjak és a különböző elismerések átadása szeptember elején a Parlament Felsőházi-termében lesz.

A magyar gazdaság komoly kihívások előtt áll: egyszerre kell legyőzni a válság okozta visszaesést, magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások előállításával növelni a versenyképességet, a foglalkoztatást, egyenletes és tartós növekedést generálva Magyarországot fenntartható és sikeres növekedési pályára kell állítani. A gazdaság szereplői eddig is bebizonyították, hogy a piacok megtartásához és fejlesztéséhez az aktív minőségpolitika következetes alkalmazása a kulcs.

A versenyképesség és innovációs aktivitás jelenti a piaci előnyt, melyet a termékeken, vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumokon megjelenő védjegyek, díjak, minőségjelek fejeznek ki, közöttük a Magyar Termék Nagydíj? tanúsító védjegy. A kitüntető cím és tanúsító védjegy használata nem csak erkölcsi elismerést, de tőkevonzó képességet, fejlesztési források aktiválását, befektetési potenciálokat mutat fel.

A Magyar Termék Nagydíj? civil kezdeményezésű, immáron tizennégy esztendő alatt a legrangosabb minősítő rendszerré vált. Küldetése a minőségtudatos szemlélet, a termékbiztonság elterjesztése, a hazai termékek iránti elkötelezettség javítása, mely segíti a minőségtudatos fogyasztói magatartást. A díjazott termékek és cégek objektív követelményrendszernek való megfeleltetése, a független szakértői értékelés és a pályázaton díjazottak rendszeres utóellenőrzése jelenti e tanúsító rendszer garanciáját.

A kiírók a díjazottak gazdasági sikereit saját tevékenységük által is segítik. A Magyar Termék Nagydíj? pályázati rendszer civil vállalkozásfejlesztési eszköz, ugyanakkor termék-gyártói és szolgáltatói verseny is egyben. A Nagydíj az európai regionális tanúsító védjegyek sorába tartozik, jelképezi a kiváló termék és az előállító vállalat versenyképességét, környezettudatosságát innovációs törekvését, piaci aktivitását, a? tanúsított minőség európai útlevele!

A Magyar Termék Nagydíj? pályázati rendszer kapcsolódik az Új Széchenyi Terv prioritásaihoz, mert a minősítések, így a termék és vállalkozásminősítő programok, versenyek a patrióta gazdaságpolitika eszközei. Versenyképességi célokat szolgál: európai szinten is versenyképes európai vállalatok létrejöttét segíti. A pályázat eredményei azt mutatják, hogy az innovációs kényszer aktív minőségpolitikával párosul, vannak világszínvonalú termékeink.

A hazai kreatívitásra méltán lehetünk büszkék. A hálózati gazdaság terén világszínvonalúvá fejleszthetők a Kárpát-medencei gazdasági térséget átfogó gazdasági szolgáltatások ? erre jó példa a pályázati rendszerben díjazásban részesült egészségipari, informatikai és járműipari innovációk is. A zöld gazdaságfejlesztés és energetika területén cél az új, alacsony energiafelhasználású építmények és technológiák beruházásainak ösztönzése, a klímabarát megoldások felértékelődése, melyek hosszú távon fenntartható fejlődést, magas életminőséget, reális, nemzetgazdasági szintű megtakarításokat eredményeznek, továbbá a természeti környezet megóvását is jelentik. A tanúsított magas minőség a cél elérésének záloga és a pályázati rendszer díjazottjai között örömmel fedezhetők fel egyre növekvő számban ? az építésgazdaság elkötelezett szereplői.

A Magyar Termék Nagydíj? pályázat a minőség versenyét is gerjeszti, ehhez friss szemléletre, megújulási képességre, innovációra van szükség. A kreatív gazdaságban születő termékekben, márkákban az eredetiség, a minőség és az esztétikum egyesül a lokális értéktartalommal, együttesen magas hozzáadott értéket hordoz kereskedelmi és társadalmi tartalmában egyaránt. A kreatív gazdaság a kutatás-fejlesztésen keresztül valósul meg, melynek záloga többek között a magas színvonalú oktatás. Az elmúlt tizennégy esztendőben a Magyar Termék Nagydíj? nemes versenyében részt vevő termékek, technológiák, eljárások, szolgáltatások és előállítóik az értéktudat letéteményesei.

Idén már 22 témakörben lehet pályázni, amelyek a gazdaság széles palettáját felölelik, lehetőséget teremtve a magyar alkotó erőnek a megmérettetésre. A pályázati főcsoportok között, a jól ismerteken túl számos újdonság található, mint a háztartási gépek és berendezések, étrend kiegészítők, közüzemi szolgáltatások, aktív orvosi eszközök, tűzijátékok, elektromos alkatrészek, világítás, LED, gázberendezések és motoros szerszámok.

Pályázatot nyújthat be minden természetes és jogi személy, jogi személyiség, egyéni vállalkozó, alkotóközösség. Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet. Több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék, vagy egy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 6 termékből állhat. Termékcsalád esetén a termékcsalád tagjainak felsorolása és pontos megnevezése a hiánytalan pályázati dokumentáció függvénye.

Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, mely nem testesült meg termékben, illetve olyan szolgáltatás, mely a pályázat benyújtásakor nem került bevezetésre. A Magyar Termék Nagydíj? szigorú követelményrendszernek való megfelelést, több lépcsőből álló vizsgálati és tanúsítási eljárás minősítésének végeredményét testesíti meg.

Az eredményhirdetés a Parlamentben minden év szeptember elején a Gazdaság Ünnepe, amelyen a gazdaság és közélet kiemelkedő személyiségei, a diplomácia vezető képviselői is részt vesznek, de a pályázatot egész évben nagy nyilvánosság kíséri figyelemmel. A pályázat eseményei az MTI Gazdasági Főszerkesztőségén keresztül jutnak el a média minden régiójához. A Magyar Termék Nagydíj? pályázatról szóló információkat Magyarország legnagyobb médiafigyelője az OBSERVER is szemlézi.

A Magyar Termék Nagydíj? kitüntető címet magyar?angol nyelvű díszoklevél és a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Zrt. által készített egyedi trófea tanúsít. A díjat elnyert pályázóknak a kitüntető címet és a védjegyet az elnyerés évének feltüntetésével változatlan termék, szolgáltatás forgalmazása esetén szerepeltetni kell!

A Védjegy használata az első évben díjmentes, azt követően éves utóellenőrzés után a Kiírók Tanácsa által megállapított védjegyhasználati díjat kell fizetni. A védjegy használatáról az un. Védjegyhasználati Szerződés rendelkezik. Ebben az évben is immár hagyományosan a Kiírók Tanácsa, a kiírók és különböző intézmények ajánlanak fel Különdíjakat.

A Magyar Termék Nagydíj? Pályázat Gazdaságért Nívódíj elismerést azon vállalkozások kaphatják meg, amelyek a Pályázati rendszer első meghirdetésétől (1998), illetve a Gazdaságért Nívódíj legutolsó elnyerésétől számítva többszöri alkalommal elnyerték a Magyar Termék Nagydíj? kitüntető címet, ezzel is bizonyítva, hogy képesek tartósan kiváló minőség előállítására.

A Magyar Termék Nagydíj? Pályázat Klímabarát Termék Nívódíj elismerést olyan megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, melyek mérhető módon hozzájárulnak a széndioxid kibocsátás csökkenéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez. A Magyar Termék Nagydíj? Pályázat Innovációért Nívódíj elismerést azon megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói nyerhetik el akik pályázatuk újdonság értékével tárgy évben kiemelkedően mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő lehetőségeket. A Különdíjakat magyar ? angol nyelvű díszoklevél, valamint az Ajka Kristály Üvegipari Kft. és Nakada Melinda a cég üvegtervező iparművésze által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.

A Magyar Termék Nagydíj? Sajtókövete Nívódíj elismerést annak a nyomtatott, vagy elektronikus médiának, lehet odaítélni, mely a kiírás évében a legtöbbet tett a minőség kommunikációjáért, ezen belül a Magyar Termék Nagydíj? Pályázati rendszer népszerűsítéséért. Az elismerést Sárkány Gábor grafikus művész által tervezett egyedi díszoklevél tanúsít.

Most is értékes különdíjakat adományoz a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a TÜV Rheinland InterCert Kft., az Agrár Marketing Centrum, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ és a Sérültek.hu Magazin.

Az elmúlt 13 esztendő alatt 245 pályázat közel háromezer terméke és szolgáltatása érdemelte ki a Magyar Termék Nagydíj? kitüntető címet, mely előállítójának, forgalmazójának nemcsak erkölcsi elismerést jelent, de hosszútávon kiszámítható gazdasági növekedést is indukál.

A Magyar Termék Nagydíj? pályázat kiírói: az INDUSTORG ? VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft, a Magyar Export-Import Bank Zrt, a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TÜV Rheinland Inter Cert Kft. Támogatói: a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, akik Kölcsey Ferenc: Huszt című költeményének utolsó három sorát választották a 2011. évi pályázat mottójául, erőt adó útravalóként a pályázaton résztvevőknek. A mű olyan szép, hogy mind a nyolc sorát közöljük. Íme:

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli Hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnyai felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort,
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!

Szóljon hozzá!