ZETApress

hírportál

Nem spekulált a Talentis

Portálunkon február 18-án, Földspekuláció Zsámbékon címmel megjelentettük Gőgös Zoltán (MSZP) országgyűlési képviselő nyilatkozatának szerkesztett változatát. Kenyeres Sándor, a Zrt. igazgatósági elnöke helyreigazítást kért a leírtakért.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! A Talentis Group Zrt. jogi képviseletében eljárva a fenti cikkel kapcsolatban az Smtv. 12. §- a alapján helyreigazítási eljárást kezdeményezek, mert a Talentis Group Zrt. álláspontja szerint a közölt nyilatkozat több szempontból is valótlant állít, illetve híresztel ? írta tértivevényes levelében Dr. Óvári Győző ügyvéd úr. Ezek megjelölését, illetve a valóságnak megfelelő tényeket a Talentis Group Zrt. alábbi helyreigazító közleménye tartalmazza:

A TALENTIS GROUP VISSZAUTASÍTJA GŐGÖS ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ MEGALAPOZATLAN VÁDASKODÁSÁT. Ellentétben a nyilatkozatban sugallt állítással, a Talentis Group a Talentis Program elindítása óta eltelt 8 év alatt soha egyetlen politikai párttal, vagy politikai csoportosulással nem épített ki különleges kapcsolatokat, és nem is kereste ilyen kapcsolatok kiépítésének a lehetőségét.

Kereste viszont a kapcsolatot a Magyar Köztársaság mindenkori felelős kormányaival, hiszen a Talentis Group egy olyan egyedi, a világ több részén már sikeres programot szeretne megvalósítani a Zsámbéki-medencében, amely képes felvenni a versenyt a régió nagy szellemi központjaival, és a legmagasabb színvonalon segíti azoknak a cégeknek a munkáját, melyek jövőjüket a világszínvonalú kutatási eredmények, a magasan kvalifikált munkaerő és a gyors tudástranszfer alkalmazására építik fel.

Mivel a térségben már jelenleg is megvalósuló ingatlanfejlesztések során különleges figyelmet kapnak az olyan modern, komplex tudásközpontok, ahol a tehetségeket a korszerű képzésen, oktatáson túl lehetőségként, ?tőkeként? kezelik, és amely a legnagyobb hozzáadott értéket képviseli nemcsak egy-egy gazdasági társaság, de az egész ország fejlődése szempontjából is, a Talentis Group azt gondolta, hogy ez a program számíthat a mindenkori kormányok figyelmére, és együttműködést ajánlott a megvalósításban.

A Talentis Group visszautasítja azt is, hogy az általa megvalósítani kívánt program bármilyen módon összefüggésbe hozható lenne az ún. ?sukorói fejlesztéssel?.

Nemcsak azért, mert egy kaszinó projektben és egy tudásközpont létrehozásában kevés közös elem van, hanem azért is, mert amíg a ?sukorói fejlesztésről?, és abban a Kormány szerepéről csak utólag értesült az ország közvéleménye, addig a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal tervezett együttműködést a felek már a szándék kialakulása pillanatában nyilvánosságra hozták, mint ahogy szándékukban áll tájékoztatni a nyilvánosságot azoktól a konkrét lépésekről is, amelyek megtételére a felek ? alapos jogi és gazdasági vizsgálatot követően ? majd a közeli jövőben lehetőséget látnak.

Az pedig, hogy: ?A kormány ezzel a döntésével kijátszana a földtörvényt, és egy tőkés társaság kezére juttatna több ezer hektár kiváló minőségű termőföldet? most is és a jövőben is jogi képtelenség, mert a termőföld tulajdonjogára vonatkozó jogszabályok nem teszik lehetővé gazdasági társaságok részére, hogy akár egy hektár termőföld tulajdonjogát is megszerezzék ? fejeződik be a helyreigazítás, melyet természetes közreadunk.

Kérem, hogy a helyreigazító közleményt az Smtv. 12. §. (2) bekezdésében írt időben és módon szíveskedjenek közzétenni! Tekintettel arra, hogy az Önök által megjelentetett nyilatkozat a Talentis Group Zrt. üzleti jó hírnevét is sérti, Talentis Group Zrt. a fenntartja magának a jogot arra, hogy a helyreigazító közlemény megjelentetésének elmulasztása esetén az üzleti jó hírneve megsértése miatt kártérítési eljárást indítson ? fejeződik be az ügyvéd úr tértivevényes levele. Már csak azt nem értjük, miért nem volt elég ehhez egy sima email, megtakarítva ezzel a drága postaköltséget?

Szóljon hozzá!