ZETApress

hírportál

Kilencvenről hatvanra!

Az érintett fogyasztók érdekében tett javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a lejárt tartozás miatti kikapcsolások türelmi idejének 60 napra csökkentésére ? tudatta az NFM Kommunikációs Főosztály.

Az NFM a szolgáltatói tárgyalások és a szociális területen dolgozó szervezetek visszajelzése alapján döntött úgy, hogy a gyakorlati végrehajtás tapasztalatait figyelembe véve javaslatot tesz a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény lakossági felhasználóknak az energiaellátásból történő kikapcsolására vonatkozó rendelkezéseinek módosítására.

A módosítási javaslatok értelmében ? azok országgyűlés általi elfogadása után ? a lakossági felhasználók lejárt tartozás miatti kikapcsolásának türelmi ideje a jelenleg hatályos 90 napról ? a korábbi közüzemi rendszerben is alkalmazott ? 60 napra csökken.

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a hatályos előírásoknak köszönhetően olyan mértékben nőtt az egyes lakossági fogyasztók egyösszegű tartozásának mértéke, hogy azt már a szociálisan rászorulók megsegítésére specializálódott szervezetek közreműködésével sem lehetett kezelni, kiegyenlíteni. A módosítások legfontosabb célja ezen a tartozás felhalmozásnak a megakadályozása.

A szociális ellátórendszerben dolgozó szervezetek visszajelzései szerint a jelenlegi 90 napos kizárási moratórium túlságosan hosszú. Azonban tapasztalataik szerint, ha időben megtörténik a kapcsolatfelvétel a fizetési nehézségekkel küszködő fogyasztók és a szociális ellátórendszer képviselői, vagy a karitatív szervezetek között, akkor megvan az esélye annak, hogy azt a kisebb adósságot a háztartás rendelkezésére álló pénzügyi erőforrások jobb beosztásával, és az ahhoz való esetleges hozzásegítéssel fel lehessen dolgozni.

Az NFM a védendő fogyasztókra vonatkozó rendelkezések módosítására is javaslatot tett vonatkozó előterjesztésében. A védendő fogyasztókra vonatkozó rendelkezések módosítása értelmében, a szabályozási célnak megfelelően, kizárólag azon fogyatékkal élő fogyasztók élveznek majd a kikapcsolással szemben teljes védelmet, akiknek élete vagy egészsége közvetlenül és igazoltan függ a villamosenergia-ellátás biztosításától.

A földgázellátásban ilyen jellemzőkkel bíró fogyasztói kör nincs. A szociálisan rászoruló fogyasztók védelme a kormány elképzelései szerint a jövőben az előre fizető mérők biztosítása útján és az átalakított lakásfenntartási támogatási rendszer működtetése révén fog megvalósulni.

Szóljon hozzá!