ZETApress

hírportál

Pénzügyi válságok a fejlődő országokban

Az Akadémiai kiadó gondozásában jelent meg Lámfalussy Sándor angol nyelven írt munkája. Szerzője a pénzügyi globalizáció és a nemzetközi pénzügyi rendszer sebezhetősége közti összefüggést vizsgálja négy nagy, a fejlődő piacokat érintő válság, valamint a dotcom-buborék elemzése révén, tudtuk meg a tegnap esti sajtóbemutatón.

A kötet anyagát a Yale Egyetemen megrendezett Henry L. Stimson előadássorozat és a Görög Nemzeti Bank elnökének felkérésére tartott athéni Xenophón Zolótasz-előadás képezi. A szerző nem szorítkozik a vizsgált válságok puszta történeti rekonstrukciójára, könyve nem is memoár, bár jelentős mértékben támaszkodik nemzetközi pénzintézeteknél szerzett személyes tapasztalataira. A nemzetközileg elismert szakember a válságmegelőzés és -kezelés számos, máig aktuális kérdéséről fejti ki véleményét a műben.

Lámfalussy Sándor, ?az euró atyja?, 1929-ben született Kapuváron. Középfokú tanulmányait a soproni bencés gimnáziumban végezte. Húszévesen hagyta el Magyarországot, és Belgiumban telepedett le. Jelenleg a Louvain-la-Neuve Katolikus Egyetem professzor emeritusa. Korábban a bázeli székhelyű Nemzetközi Fizetések Bankjának vezérigazgatójaként dolgozott, majd a Delors-bizottság tagja volt. 1994 és 1997 között az Európai Monetáris Intézet elnökeként kulcsszerepet játszott az euró megteremtésében. Számos tudományos cím és kitüntetés birtokosa. Művét a Mathias Corvinus Collegium (Tihanyi Alapítvány)diákjai fordították le megyarra.

A kollágiumról és az alapítványról

Magyarország legnagyobb multidiszciplináris szakkollégiuma 1996-ban, magánkezdeményezésre jött létre. Az alapító, Tombor Balázs jelentős összeget ajánlott fel kiemelkedően tehetséges, a szűkebb közösségük és az ország jóléte iránt egyaránt elkötelezett fiatalok képzésére. Az oktatási intézményektől és állami szervezetektől független, alapítványi támogatással működő Collegium célja, hogy Magyarországon a középiskolai és egyetemi oktatást kiegészítő, Nyugat-Európában már régóta eredményesen működő, magas színvonalú képzési formát honosítson meg.

Kiemelkedően tehetséges diákokat támogatunk abban, hogy a bennük rejlő talentumot szocio-kulturális helyzetüktől függetlenül ? a legnevesebb oktatók és tanárok segítségével ? kibontakoztathassák és kamatoztathassák. Szigorúan szakmai alapú nevelőmunkánk eredményeképpen a kisközösségek és a nemzet iránt elkötelezett, azért tenni akaró, európai színvonalú szakmai ismeretekkel rendelkező fiatalokat kívánunk képezni. 1999 augusztusában az Alapítvány tekintélyes kormányzati támogatást nyert, és hozzálátott a bentlakásos Collegium megszervezéséhez. A sikeres előkészítő munkák befejezése után 2001 szeptemberében a Collegium 47 hallgatóval a Gellérthegyen, a Somlói út 51-ben megnyitotta kapuit.

A szponzorkeresés eredményeként számos, a hazai oktatás fejlesztéséért elkötelezett vállalat nyilvánította ki szándékát a Mathias Corvinus Collegium támogatására. Az eredeti terveknek és e pozitív fejleményeknek megfelelően beindult az Alapítvány ösztöndíjprogramja, amely jelentősen elősegíti a Collegium jövendő diákjai számára szakmai tapasztalataik megszerzését, valamint megkönnyíti az egyetemi diploma utáni elhelyezkedést. Mára minden évben közel száz hallgató él és dolgozik a Somlói úton.

Bencés Diákszövetség

Bischof Péter az elnöke hazánk egyik legjelentősebb, országos szintű diákszervezetének, amely közel háromezer tagot számlál. Tagjai azok a ma már felsőoktatásban tanuló, vagy dolgozó, családot alapított egykori diákok, akik az elmúlt években, évtizedekben az ország bencés középiskoláiban érettségiztek. A BDSZ ma is aktív, élő szervezet, amely feladatának tekinti a bencés szellemiség terjesztését, a középiskolákban örökül kapott értékeknek a mindennapi életben való továbbvitelét.

A Bencés Diákszövetség közhasznú társadalmi szervezet. Ők is részt vettek a tegnap esti III. Bencés Bálon a Szépművészeti Múzeumban. A bál előtt mutatták be a sajtónak Lámfalussy profeszor legújabb könyvét. A háromezer példányban megjelent alkotás bevételének bizonyos hányadát jótékonysági célokra fordítják.

Szóljon hozzá!