ZETApress

hírportál

Marad az ártámogatás

Nem emelkedik a földgáz ára mától az egyetemes szolgáltatási körben. A Nemzeti Együttműködés Kormánya első akciótervében a 28. pontként nevesítette a közüzemi ármoratórium bevezetését.

Az akciótervben foglaltaknak megfelelően a Kormány tegnapi ülésén határozatában fogadta el a gázipari szabályozás egyes rendeleteinek módosítását. A Kormány döntésének értelmében az egyetemes szolgáltatásban vételező fogyasztók ? többségében lakossági és kisfogyasztók, táv-hőtermelők ? számára július elsejétől nem emelkednek a végfelhasználói fogyasztói árak.

A Kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy a lakosság és a kisvállalkozások mindennapos kiadásait az energiaszámlák uralják, ezért a magyar családok érdekében az árszabályozás felülvizsgálatáról döntött, és annak lezárultáig ármoratóriumot hirdetett. A Kormány a döntésnek köszönhetően a lakosságot jelentős, tíz százaléknál nagyobb mértékű, gázáremeléstől kímélte meg. Az ármoratórium bevezetése és az árszabályozás felülvizsgálata kiemelt eleme az első akcióterv szociális biztonság elvét erősítő intézkedéseinek.

Az ármoratórium bejelentésével egy időben megkezdődött az árszabályozási rendszer felülvizsgálata is. Ennek során Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter vezetésével tárgyalások kezdődtek a szolgáltatók képviselőivel, melynek során tételesen felülvizsgálatra kerülnek az árat meghatározó képletek és szabályozások. A tárgyalások és a felülvizsgálat legfontosabb célja, hogy a lakosság és a szolgáltatók számára is egy kiszámíthatóbb és átláthatóbb ár-meghatározási rendszer szülessen, ami a lehető legkisebb költség elvét érvényre juttatva, de a szolgáltatók indokolt működési és tőkeköltségeit figyelembe véve szolgálja minden piaci szereplő érdekeit.

A felülvizsgálattal megbízott Nemzeti Fejlesztési Minisztérium célja, hogy már az őszi fűtési szezonra lezáruljon a vizsgálat, véget érjenek az egyeztetések és megszülessen az új árszabályozási rendszer.

A kormány elsődleges szempontja a magyar családok energiaköltségeinek kímélése, ugyanakkor ezt úgy kívánja biztosítani, hogy az a gázipari szereplők számára lehetőség szerint veszteséget ne okozzon. Azonban döntési kényszert okozott, hogy a gázipari gyakorlat alapján az importárak negyedévenként változnak, és a korábban kialakított mechanizmusok beavatkozás nélkül július elsejétől az olajárak és a forint-dollár árfolyam változása miatt egy jelentős importköltség növekedést okoztak volna. Ez a növekedés az ármoratórium kihirdetése miatt a gázipari engedélyesek (szolgáltatók, nagykereskedők) számára jelentős veszteséggel járt volna.

A Kormány méltányolja a szolgáltatók árszabályozási rendszer felülvizsgálatához való pozitív hozzáállását és elismeri azon igényüket, hogy az állami ármoratórium alatt veszteségük lehetőség szerint ne keletkezzen. Ennek elkerülése érdekében a szabályozásért felelős fejlesztési tárca egy olyan konstrukciót dolgozott ki, amely a harmadik negyedévben kedvező árú, nyugati forrásból beszerezhető pótlólagos gázforrások gázellátásba történő bevonását teszi lehetővé. Ezen források bevonásával a harmadik negyedév során anélkül kerülhető el a gázipari egyetemes szolgáltatók veszteséges működése, hogy az egyetemes fogyasztói kategória végfelhasználói árai növekednének, vagy állami források mozgósítására lenne szükség.

A konstrukció végrehajtásához a Kormány döntött a földgázszolgáltatásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletet módosításáról, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak ki kellett adnia az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról szóló miniszteri rendeletet.

Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a módosítások elvégzésével az árszabályozás felülvizsgálata és a szolgáltatókkal folytatott tárgyalások nem zárultak le, a hosszabb távon elvégezhető módosítások kidolgozása az érintettek együttműködésével tovább folytatódik.

A fentieken túl módosult a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet, mivel a rendszerhasználati díjakat július elsejétől az európai uniós követelmények miatt hőmennyiségben szükséges megállapítani, míg a jelenlegi rendeletben térfogat értékek vannak meghatározva. Ezen módosítás az ármoratóriumot nem érinti ? tudatta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztálya.

Szóljon hozzá!