ZETApress

hírportál

Új intervenciós gabonaraktár épült a Duna partján

A Magtárház Kft. Adony külterületén, közvetlenül a Duna mellett 550 ezer tonna névleges kapacitású intervenciós gyűjtő gabonatárházat és logisztikai központot létesít. A program keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) ? mint az intervenciós felvásárlásért felelős intézmény ? 22 tároló csarnokot már át is vett a napokban, ezek összesen 210 ezer tonna gabona elhelyezésére alkalmasak. A további raktárak átadására legkésőbb július közepéig kerül sor. A Magyar Fejlesztési Bank 9,1 milliárd forint beruházási hitellel finanszírozta a korszerű ? az uniós előírásoknak megfelelő ?létesítmény-együttes felépítését.

Az új raktárközpont jelentősen bővíti a hazai intervenciós felvásárlás és raktározás eddigi szűkös kapacitását. Kiváló földrajzi elhelyezkedésének, vasúti, vízi, és közúti szállítási infrastruktúrájának köszönhetően számottevően növelheti Magyarország gabonaszállításait is.

Az uniós csatlakozást követően Magyarországon is érvénybe lépett az EU gabonapiacra vonatkozó rendtartása. A Közös Agrárpolitika a gabona-túltermelés okozta termékfelesleg piacra jutásának megakadályozása és a termelők jövedelemszintjének garantálása érdekében alkalmazza a kötelező intervenciós felvásárlási rendszert. A felvásárolt készleteket az értékesítésükig ? akár több éven keresztül ? intervenciós raktárakban tárolják, a költségekre az EU tárolási normatívát fizet.

Az előrejelzések szerint az unió tartósan termelési feleslegekre számíthat, különösen a közép-európai térségben. Ez azt jelenti, hogy a 2003-ban még csak 3,5 millió tonnát kitevő intervenciós készletek a 25 tagállamban 2011-re elérik a 17,2 millió tonnát.

Jóllehet Magyarország összes raktárkapacitása meghaladja a 15 millió tonnát, mégis hiány van olyan gabonaraktárakból, amelyekben a több éves raktározásnak meglennének a műszaki, technológiai, gazdaságossági feltételei. A 2005 szeptember végi pályázati határidőig csak 2,1 millió tonnányi raktárfelajánlás érkezett, holott november közepéig 3,9 millió tonna gabona intervenciós felvásárlására került sor. A 2004/2005. évi intervenciós készletek tárolására mintegy 5 millió tonna raktárkapacitás áll rendelkezésre, ezek jelentős része azonban termelői, kereskedelmi raktár, amelyet nem a logisztikai szempontok alapján építettek, valamint jelentős részük csak rövidtávon állt intervenciós célra rendelkezésre. A 2005/2006. évi intervenció zavartalan lebonyolításához kb. 4,5 millió tonnányi, technikailag jól felszerelt, üres raktárkapacitásra van szükség.

Ebből 1,5 millió tonna nagykapacitású kikötővel, vasúti rakodási lehetőséggel rendelkező intervenciós gyűjtőraktárra van igény. Ezekben a raktárakban tárolhatók megbízhatóan hosszabb távon is a készletek, amelyek azután megfelelő minőségben kerülhetnek piacra az UNIÓS-pályáztatás után.

A gyűjtőraktár megfelel a szigorú európai uniós előírásoknak

A Magtárház Kft. projektje 550 ezer tonna névleges kapacitású, korszerű, az EU előírásainak megfelelő gyűjtő gabonatárház és logisztikai központ létesítését foglalja magában. Az Adony térségében (Budapesttől kb. 50 km-re), a 6. sz. főút és a Duna között elhelyezkedő, kitűnő közúti, vasúti összeköttetéssel, valamint 960 méteres folyami kikötői partszakasszal rendelkező területen épülnek fel a gabonatárolók. Ezek kiszolgálását akkreditált laboratórium, 4 hídmérleg, valamint a be- és kitároláshoz szükséges mobil technológia segíti. A raktár-komplexum jól megközelíthető az új M6-os és M8-as autópályán, de vasúton (5 önálló ipari vágánnyal rendelkezik) és víziúton is: a Duna partján lévő kikötője 24 mélymerülésű uszály egyidejű (partfal melletti, pontonos) kikötésére, és 8 uszály egyidejű ki- és berakodására nyújt lehetőséget.

Júliusban már gabonát fogadhat

A hazai uniós intervenciós felvásárlásokért felelős Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal június 22-én már átvett 22 db, egyenként 9.550 tonna tárolókapacitású csarnokot. A hivatal illetékese úgy kommentálta az átadott építményeket, hogy ?Vettünk már át ennél rosszabb tárolót, de ennél jobbat még nem.? További 325 ezer tonna kapacitású raktárhely átadására július 7-ig, a maradék 15 ezer tonnás részleg átvételére pedig július 15-ig kerül sor. A tároló és logisztikai központ Duna menti elhelyezkedése mind a külföldi, mind a belföldi értékesítésben kedvező versenyhelyzetet teremt az alacsonyabb szállítási és kitárolási költségek révén.

Az elkészült projekt illeszkedik az MVH-nak a hazai intervenciós infrastruktúra és tárházi rendszer kiépítésével kapcsolatos hosszú távú elképzeléséhez: ez a Duna vízi közlekedési lehetőségeire alapozva kíván logisztikai gyűjtőközpontokat kialakítani a gabona folyamatos vízi úton történő kiszállításához.

Az MFB 9,1 milliárd forint összegű, euró alapú fejlesztési hitelt nyújtott a beruházás finanszírozására. A 9 év futamidejű, 3 havi EURIBOR-hoz kötött kamatozású hitel mellett a bank további 2,2 milliárd, ÁFA-finanszírozási forinthitelt is nyújtott a társaságnak. E kedvező megtérülést ígérő ügylettel a bank nem csupán a saját portfólióját gazdagította, de pozitív makrogazdasági hatásokat is előidéz: az intervenciós készletek szabadpiaci értékesítési tendereinél Magyarország versenyhelyzete hathatósan javul. Úgy növekszik meg hazánk gabonaszállítási kapacitása, hogy közben mérséklődik eddigi ? földrajzi elhelyezkedésünkből fakadó ? jelentős versenyhátrányunk az uniós tagállamokkal szemben.

Szóljon hozzá!