ZETApress

hírportál

Az MFB-ben minden a törvények szerint műküdik

Az Állami Számvevőszék közzétette a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) 2003-2005-ös működésének helyszíni ellenőrzéséről készített átfogó jelentését, tudtuk meg sajtófőosztályuktól. Ebben megállapította, hogy a korábbi időszakhoz képest az MFB tevékenységében hangsúlyossá vált a prudenciális szabályok alkalmazása, előtérbe került a bankszerű működés. A bank működése megfelelt az alapítói határozatokban megfogalmazott tulajdonosi elvárásoknak, valamint az MFB-re mint szakosított hitelintézetre vonatkozó törvényi előírásoknak. A számvevőszéki jelentés tényszerűen rögzítette, hogy a bank középtávú 2008-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiája és üzleti terve 2003 végén elkészült, ezt a Kormány 2125/2004. (V.28.) határozatával elfogadta.

Az MFB középtávú stratégiájának célkitűzései összhangban vannak törvényben rögzített feladataival, valamint a Kormány gazdaságfejlesztési céljaival. Az elfogadott Kormányprogramban megjelölt középtávú gazdaságfejlesztési célok az MFB számára a vállalkozások és a gazdaság egészének fejlesztési hitelekkel történő támogatására jelölnek meg kiemelt fejlesztési irányokat. Ennek egyik fontos eleme a Kormány döntése alapján kidolgozás és megvalósítás alatt lévő vállalkozásfejlesztési banki tevékenység, amely 2007-től 2013-ig biztosít majd keretet európai uniós források egyablakos támogatásközvetítési lehetőségének és finanszírozási hátteret a magyar kis- és középvállalkozói körnek az uniós támogatások sajáterő finanszírozásában. A jelentés kitért a korábbi, 2003. évi végzett vizsgálat nyomán tett számvevőszéki javaslatok hasznosítására.

Jól gazdálkodtak a tulajdonnal

Az ÁSZ jelentése kiemelte, hogy az MFB működése megfelelt a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter által, alapítói határozatokban megfogalmazott elvárásoknak, a Hpt. (a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény) és az MFB tv. (a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló többször módosított 2001. évi XX. Törvény) előírásainak.

A Bankra vonatkozó, Hpt.-ben rögzített prudenciális szabályok alkalmazása következtében a korábbi, 2004 előtti időszakhoz képest az MFB tevékenységében előtérbe került a bankszerű működés. A jelentés megállapítja, hogy a Bank hitelezési tevékenysége a jogszabályi előírások szerint szabályozott. A kkv szektor fejlesztéseinek közép- és hosszú távú finanszírozását a kereskedelmi bankokon keresztüli refinanszírozás formájában, a prudenciális szabályok betartásával végezte, hitelállománya a 2002. év végi 330,1 milliárd forintról 2005. év végéig 627,9 milliárd forintra nőtt. Erre a 90,2%-kal magasabb hitelállományra a Bank lényegében ugyanakkora értékvesztést tartott nyilván 2005-ben, mint három évvel korábban, ami a problémamentes ügyletek növekvő arányát mutatja.

Profiltisztítási kényszer jogszabályi változások miatt

A jogszabályi változások miatt az MFB-nek és leányvállalatainak egyaránt befektetési portfoliótisztítást kellett végrehajtaniuk. Ennek végrehajtása ? alapvetően a bankon kívüli okokra visszavezethetően ? nem volt teljeskörű. Ugyanakkor az ÁSZ-jelentés megállapítja, hogy a befektetési tevékenység az MFB-nél szabályozott. A bank befektetési portfoliójában a jelentés szerint 2005 végén 45 tulajdonosi részesedés volt, összesen 62,8 milliárd forint értékben. Ezek részben, a törvényben nevesített stratégiai befektetések, illetve a tőkebefektetési program keretében megvalósuló pénzügyi befektetések.

Az ÁSZ jelentése kiemelte, hogy a bank a vizsgált periódusban eredményesen gazdálkodott, a saját tőkéje 93,3 milliárd forintról 113,5 milliárdra nőtt, miközben az utolsó két évben összesen 17 milliárd osztalékot fizetett a Magyar Államnak.

Az ÁSZ jelentés a bank üzleti tevékenységéről szóló fejezetében tényszerűen megállapítja, hogy az MFB középtávú stratégiája és üzleti terve 2003 decemberében elkészült, ezt a Kormány a 2125/2004. (V.28.) határozatával elfogadta. A két változatban elkészült – egy dinamikus és egy mérsékelt növekedési pályát feltételező ? középtávú banki stratégia célkitűzései összhangban vannak az MFB tv.-ben rögzített feladatokkal, és a bank ezeknek megfelelően vesz részt a Kormány gazdaságfejlesztési céljainak megvalósításában. A jelentés kiemeli továbbá, hogy az elfogadott stratégia és üzleti terv célkitűzései az éves üzleti tervekben megjelentek. A bank mérleg főösszege 2004-ben 605,78 milliárdra, 2005-ben pedig 779,41 milliárd forintra növekedett.

Kormányzati feladatok

Az MFB forrásszerzési tevékenysége a stratégiai célkitűzéseknek alárendelten, szabályozott formában történt. A nemzetközi pénzintézetektől és fejlesztési intézményektől bevont hosszú lejáratú forrásokat az ÁSZ jelentés szerint a kkv-szektor és az önkormányzatok részére meghirdetett hitelprogramok törlesztéséhez; az agrárszférának, az autópálya-építéshez és a diákoknak nyújtott hitelek törlesztéséhez; végezetül pedig egyedi hitelek és korábbi hitelek törlesztéséhez használta fel.

Javasolják a Kormánynak, hogy dolgozza ki a közép- és hosszú távú gazdaságfejlesztési koncepciót, és abban jelölje meg az MFB feladatait, a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter pedig a bank éves tevékenységéről szóló beszámolójában értékelje a hitelprogramok alakulását és az egyedi tőkebefektetések célszerűségét. Emellett a gazdasági és közlekedési miniszter feladatává teszik, hogy követelje meg a banktól a portfoliótisztítás teljes körű végrehajtását, rendelje el az egyedi fejlesztési tőkebefektetések alapítói határozattal történő jóváhagyását, valamint írja elő, hogy a Bank részletesen határozza meg a befektetési szabályzatában a stabil gazdálkodás kritériumait. A tulajdonosi joggyakorló gazdasági és közlekedési miniszter döntése alapján az MFB vezetése és a bank igazgatósága napirendre tűzi az Állami Számvevőszék jelentésének megtárgyalását, és részletes cselekvési tervet fogad el a jelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtására.

Szóljon hozzá!