ZETApress

hírportál

Ipari parkok közgyűlése

Átfogó javaslat hangzott el az ipari parkok fejlesztéséhez az IPE Közgyűlésén. A tegnapi esemény dokumentumaiban előzetesen is rögzítették: az ipari parkok létrejötte és fejlődése az elmúlt 15 évben az ország (valós, egyébként soha nem deklarált) gazdaságpolitikájában sok vonatkozásban nem csupán meghatározó, de sikeres is volt.

A létrejött ipari parkok segítettek a ?90-es évek válságtérségeinek a kilábalásban, a munkahelyteremtésben, fejlesztési forráshoz jutásban, a gazdaság versenyképességének minőségi javításában. A több mint 200 ezer munkahely, az ipari teljesítmény (termelési, szolgáltatási volumen, export) több mint egyharmada jelzi, hogy ez a szervezeti forma beváltotta a hozzá fűzött reményeket ? tudta meg Lindenberger Tamás.

A parkok társadalmi, gazdasági szerepe, fejlődési lehetőségeik azonban az elmúlt években ? az EU tagságunkkal is összefüggésben ? gyökeresen megváltozott. Az ipari parkoknak az utóbbi hónapokban, a gazdasági válság révén további kihívásokkal kellett és kell szembenéznie. Az IPE ? Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület mindezeket figyelembe véve igyekszik olyan fejlesztési stratégiát kialakítani, amely az ipari parkok, s a betelepült cégek alkalmazkodóképességét, versenyképességét javítani képes. A fejlődés új ? és mind fontosabbá váló elemei: a hálózatosodás, a klaszterek létesítése, együttműködés a cégek között, illetve a K+F intézményekkel (innováció), az ipari parkok hazai és nemzetközi integrációja ? ma már elkerülhetetlenné teszik a korábbi stratégia megújítását.

Az IPE fontosnak tartja, hogy a parkok számára a fejlesztési törekvések mind az EU, mind az országos, mind a regionális szinten áttekinthetőek legyenek. A feladatokat ennek szem előtt tartásával fogalmazták meg.

Az EU 8-as számú gazdaságpolitikai irányvonala arról szól, hogy elő kell segíteni az innováció minden formáját a tagállamokban. Az ajánlott eszközök közül az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság arra mutat rá, hogy a tudományos-, technológiai-, innovációs ipari parkok megfelelnek a Tanács által leírt minden feltételnek, és innovációs pólusoknak tekintendőek, mert összekötik az egyetemeket, más kutatóintézeteket a vállalkozásokkal, magukba foglalják a regionális és helyi szinteket, és ezzel segítenek a régiók közötti technológiai különbségek megszüntetésében. A parkok átfogó keretet és eszközt adnak az innováció megkönnyítésére, térségfejlesztés előmozdítására és fejlesztésére.

Tevékenységük tipikusan kiterjed az inkubációra, a technológiai transzfer elősegítésére, valamint az üzleti angyal programokra. A parkok kiváló lehetőséget adnak a kockázati tőketranzakciók előkészítésére és lebonyolítására. Az EU következő soros elnöke, Belgium már tervezi (ez év novemberére) az elnökség ipari-, tudományos- és technológia parki konferenciáját. Az IPE javasolja, hogy a magyar soros elnökség szervezzen hasonlót 2011 első félévében. Ezért ? fogalmazták meg a beszámolóban, biztosítani kell, hogy az IPE hosszú távon képviselje a parkok érdekeit az EU intézményi struktúrájában, különösen az EGSZB keretein belül, illetve az EP-nél regisztrált érdekérvényesítők útján.

A most hivatalba lépő kormány, a Nemzeti ügyek kormánya a gazdaság fejlesztését elsőrendű feladatkent kezeli. Hangsúlyozza az IPE közgyűlési anyaga, hogy az ipari parkok hazánkban töretlenül hozzájárulnak ehhez, és még mindig hatalmas fejlődési potenciállal bírnak. A Széchenyi Terv 250 ipari parkot irányzott elő országosan. Mostanára a parkok száma megközelíti ezt.

A parkok a munkahely teremtés jelentős terepei. Az IPE meglátása szerint reális célkitűzés, hogy ? a keretfeltételek biztosításával ? az elkövetkezendő 10 éves periódusban további legalább 250 ezer munkahely létesülhessen a parkokban.

A válságkezelésben az innováció, mint a válság utáni gazdaság versenyképességének meghatározó eleme felértékelődik. Fontos, hogy a kormány is gondoskodjon a K+F és az innováció priorizálásáról ? mondta ki az IPE dokumentuma. Létre kell hozni a gazdaságpolitikai prioritásokhoz, kulcstechnológiákhoz kapcsolódó technológiai központokat, innovációs, tudományos parkokat, tudásközpontokat, innovációs klasztereket. A gazdaságban szükség van az innovatív vállalkozások fokozottabb támogatására, határozott struktúraváltásra.

Ám a kis- és közepes vállalkozások döntő részénél hiányzik a technológiai transzfer megvalósításához, a piaci információk feldolgozásához, adaptálásához szükséges tudás. Ezeknek a támogatásához kiváló közvetítők, katalizátorok lehetnek a parkokba betelepült vállalkozások irányában a parkokat menedzselő vállalkozások, ez irányú ösztönzésüket ezért fontos ? mutat rá az IPE vezetése, a beszámolóban is.

Javasoljuk megvizsgálni ? fogalmaz az IPE ? egy olyan Budapest Régió létrejöttét, amely a főváros és Hatvan, Kecskemét, Székesfehérvár, Tatabánya, Esztergom térség fejlesztési terveit hangolná össze. Nem a régiók átszabásáról van szó, hanem koordinációról, az erőforrások érdemi felhasználásáról, a fenntartható fejlődés érdekében tett lépésekről. E munkában az ipari-, tudományos-, technológiai parkok bevonása különös fontossággal bír.

Az IPE erősíteni kívánja a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben végzett munkát is. Itt a parkoknak elsősorban munkahely teremtési, lakosság megtartási, felzárkóztatási funkciókat javasol. Ezeken a területeken tartjuk indokoltnak a technikailag kevésbé fejlett iparágak illetve a családi gazdaságok ipari parki infrastruktúrával való támogatását.

Szóljon hozzá!