ZETApress

hírportál

A szükség nagyon nagyúr!

Szükség lenne ágazaton átnyúló európai szintű ipari, technológiai és tudományos parki politikára, amely éreztetné hatását tagállami, régiós szinten is ? mondta hétfőn Tóth János, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) tagja, a magyar Ipari Parkok Egyesületének (IPE) elnöke Budapesten.

Az EGSZB, az Európai Unió tanácsadó szervezete Európai technológiai, ipari és tudományos parkok és a válság címmel szemináriumot tartott a BMGE Dísztermében, hogy kialakítsa álláspontját a készülő sajátkezdeményezésű véleményhez. Az EGSZB május 17-i budapesti közmeghallgatásának előadásanyagait innen letölthetjük. A tanácskozáson Lindeberger Tamás járt.

Szeptemberben szerepel majd a EGSZB plenáris ülésén az európai technológia, ipari és tudományos parkokról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye, és minden valószínűség szerint akkor válik majd hivatalossá a dokumentum ? mondta beszédében Tóth János.

Emlékeztetett arra, hogy 2005-ben az EGSZB már kidolgozta és elfogadta javaslatát az ipari parkokkal kapcsolatban, de akkor az alapvetően az új tagállamokra fókuszált. Most mind a 27 tagállamra, és az ipari parkok mellett a tudományos, technológiai, innovációs parkokra is építenének.

A két időszak dokumentuma között az is különbség lenne – emelte ki -, hogy míg 2005-ben az újonnan csatlakozott országoknál a Lisszaboni Stratégián belül helyezték el az ipari parkokat a nemzeti, tagállami operatív fejlesztési programokban, mint gazdaságfejlesztési, munkahely-teremtési, innovációs eszközt, addig a most készülőnél az EU 2020 stratégiát tartják szem előtt.

Példaként említette az IPE elnöke, hogy a 2005-ben megfogalmazott véleményüket figyelembe vették több tagállamban is, hiszen például Magyarországon az ipari parkok fejlesztésének támogatása a regionális operatív programokban szerepel.

Tóth János szerint az eredményekre építve tovább kell gondolni a feladatot, például az egyetemek és a vállalatok közötti együttműködés erősítését, a rendelkezésre álló erőforrások felmérését, a statisztikai számbavételt, a szereplők közötti magasabb színvonalú együttműködés megvalósítását, kiemelve a munkahelyteremtést, a versenyképességet. A szemináriumon elhangzott, hogy az ipari, tudományos, innovációs parkok olyan gazdasági erőt képviselnek, a válságban rejtett értéket képviselnek, ezért is fontos lenne európai szintű politikára.

Fontos, hogy a meglévő európai kutatói kapacitásokra építve a legtöbb lehetőséget kibontakozzon az innovációból, a kutatás-fejlesztésből a gazdaság számára, de ehhez vállalkozói szellemre is szükség van. Az együttműködés fontosságát, eredményességét Polgárné Mayer Ildikó példákkal szemléltető, gyakorlatias előadásában ismertette, míg Rakusz Lajos, az IPE tiszteletbeli vezetője a hazai fejlődési trendeket, a K+F terület fontosságát is aláhúzta az EGSZB ülésén.

Szóljon hozzá!