ZETApress

hírportál

Danubiusos gyorsjelentés

Sajátos útra lépett a Danubius Hotels Group: nyilvánosságra hozta az első negyedéves tőzsdei gyorsjelentését. Ezzel a nyíltsággal megerősítheti a szállodaiparban betöltött szerepét ? tudta meg Rozs Borbála.

A jelentés tartalmazza a Társaság bevételeit az árfolyam változások tükrében, a költségcsökkentő tényezőket. A számok tükre mutatja a jelenlegi gazdasági válság hatásait nemcsak Magyarországon, hanem a Csehországban, Szlovákiában és Romániában is és a pénzügyi eredményeket.

A Danubius Hotels Csoport közzétette tőzsdei gyorsjelentését, melynek fő üzenete szerint a hagyományosan gyengébb első negyedévben az alacsony EUR árak valamint a forint és a korona erősödése az árbevétel csökkenését eredményezte, amelynek nagy részét ismételten sikerült a folyamatos költségcsökkentő intézkedésekkel kompenzálnia a Társaságnak.

A nehéz gazdasági és piaci körülmények között a Danubius Hotels Csoport ismét bizonyította elkötelezettségét a szigorú költséggazdálkodás iránt, amelyre a jövő biztosítékaként tekint a Társaság vezetősége.

A gyorsjelentés főbb adatai

Az összes működési és egyéb bevétel az első negyedévben 15%-os csökkenés mellett 7,5 milliárd forint volt. A forint-euró és cseh korona-euró árfolyam változásának jelentős negatív hatása volt az első negyedévi árbevételre 2009. I. negyedévéhez viszonyítva és az euróban kimutatott bevétel viszont már 6%-os csökkenést mutat. A csoport foglaltság 2010 I. negyedévében 45,1% volt szemben a 2009. I. negyedévi 48,5%-kal.

Az 1,3 mrd Ft-os bevétel kiesés ellenére az EBITDA 0,4 mrd Ft-tal 0,9 mrd Ft-ra csökkent, az üzemelési eredmény is csak 0,3 mrd Ft-tal csökkent a tavalyi eredményekhez viszonyítva, a költségcsökkentő intézkedések, köztük a tavalyi évi jelentős létszámleépítés pozitív hatásának köszönhetően.

A 2010. első negyedévi működési veszteség 2,0 milliárd Ft volt, amely 20%-os romlás a tavalyi 1,7 milliárd forinthoz képest, az alábbiak következtében: A magyarországi szegmens bevétele 2010 I. negyedévében 4,4 milliárd Ft volt, ami 12%-os csökkenést jelent, mivel a szállodák foglaltsága 1,8 százalékponttal, 43,6%-ról 41,8%-ra csökkent és a forint 9%-kal volt erősebb mint az összehasonlító időszakban, ezzel szemben az üzemi eredmény a tavalyi szinten maradt, mivel a bér- és egyéb működési költségeken történő megtakarítás ellensúlyozta a bevétel kiesést.

A cseh szegmens eredmény-hozzájárulása 2010 I. negyedévében 198 millió forintveszteség volt, szemben a tavaly első negyedévi 126 millió forintveszteséggel, a bevétel 12%-os csökkenése következtében, amely a euróval szembeni erős koronának tulajdonítható.

A szlovák szegmens működési vesztsége az első negyedévben 339 millió forint volt, szemben a tavaly első negyedévi 144 millió forinttal. A forintban kifejezett bevétel 22% csökkenés mellett 1,7 milliárd forint volt, a forint euróval szembeni jelentős erősödésének hatására. A költségek szigorú kontrol alá estek.

A román szegmens bevétele 16%-ot csökkenve 200 millió forintot tett ki 2010 I. negyedévében, aminek hatására működési eredmény 81 millió forintveszteség volt szemben az előző év hasonló időszakában elért 57 millió forintveszteséggel.

A pénzügyi eredmény 2010 I. negyedévében 0,3 milliárd forintnyereség volt, szemben a tavalyi első negyedéves jelentős 3,5 milliárd forintveszteséggel, hiszen a forint euróval szembeni negyedéves leértékelődése miatt jelentős 3,0 milliárd forint árfolyamveszteség (többsége nem realizált) keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével 2009 első negyedévében, szemben a 2010. első negyedévi 0,4 milliárd forintot kitevő nem realizált nyereséggel.

A kamatköltségek 2010 I. negyedévében 204 millió forintra csökkentek a 2009. I. negyedévi 560 millió forintról, az alacsony EURIBOR rátának köszönhetően, valamint az összehasonlító időszak kamatköltségét növelte a cap&collar kamat swap-ügylet valós értékének kedvezőtlen változása.

Az adózás előtti veszteség 2010. I. negyedévben 1,7 milliárd forint volt, szemben a 2009. I. negyedévi 5,1 milliárd forinttal. A működés során felhasznált nettó pénzeszköz 2010 I. negyedévében 1,2 milliárd forint volt, amely jelentős javulás a 2009. I. negyedévi 1,7 milliárdhoz képest, a működő tőke kedvező változása miatt.

A beruházások és befektetések értéke 2010 I. negyedévében 0,4 milliárd forintot tett ki szemben a 2009. I. negyedévi 0,7 milliárd forinttal. A Csoport átlagos létszáma 2010. első negyedévében 4502 fő volt, szemben a tavalyi 4816 munkavállalóval.

Szóljon hozzá!