ZETApress

hírportál

Elkészült az új stratégia

A magyar kormányzati munka során több stratégiai dokumentum készült már, azonban klasszikus értelemben vett intézményi stratégia, amely az adott minisztériumhoz tartozó szakpolitikai portfoliót, valamint a szervezetfejlesztési irányokat is együtt kezelné, még nem készült ez idáig.

A GKM a 2007-től 2010-ig vonatkozó stratégiájának elkészítésével és megjelentetésével példamutató, úttörő szerepet tölt be a közigazgatásban. A dokumentum tudatosan elősegíti az olyan minisztériumi imázs kialakítását, amely a gazdasági szereplők számára egyértelművé teszi, hogy a GKM a tisztességes verseny és a piaci boldogulás feltételeinek megteremtésére törekszik.

A most közreadott és ezen a címen elérhető dokumentum a tárca kormányzati szerepéről, stratégiai irányvonalairól 2010-ig előretekintő, világos jövőképet fogalmaz meg saját munkatársai és háttérintézményei mellett külső partnerei és ügyfelei számára. Egyértelmű és kiszámítható szakpolitikai és kormányzati keretet biztosít a gazdasági szereplők, a közigazgatási társintézmények és a civil szféra számára is.

Az elmúlt időszakban erősödött a minisztérium integrált szakpolitika-formáló és stratégia-alkotó profilja. A tárcánál a stratégiai szemlélet erősítése – a stratégiai és operatív feladatok szétválasztása a mindennapi működésében a hosszú távú célok elérésének záloga. Az intézményi stratégia szerint a jövőkép a következőkben foglalható össze: nyitott, alkalmazkodóképes, versenyen és innováción alapuló dinamikus gazdaság és gazdasági folyamatokba kizárólag piaci kudarcok esetén beavatkozó állam. A dokumentum elkészítésének folyamatában résztvevők megfogalmazták a minisztérium küldetését is. Ennek összegzése szerint önkorlátozó és korszerű állami szereplőként ösztönözi a versenyképes gazdaság fejlődését a versenyző piacok keretfeltételeinek kialakításával.

A gazdaság dinamizálása érdekében olyan piac- és befektetésbarát üzleti környezet megteremtése a cél, amely a piaci korlátok lebontásával élénkíti a versenyt, ösztönzi az innováción és tudásalapú gazdaságon nyugvó növekedést, valamint segíti a vállalkozások külpiaci megjelenését. Az infrastruktúra és a ráépülő szolgáltatások kialakításával, felügyeletével kapcsolatban kiemelten fontos, hogy azok garantálják az egyetemes hozzáférést a minőségi alapszolgáltatásokhoz, továbbá a hazai és nemzetközi források, valamint magánszereplők bevonását.

A stratégiában rögzítettek szerint cél az energetikai termelő-, ellátó- és szabályozó rendszer kereteinek kialakítása, amely garantálja az ellátás biztonságát, serkenti a versenyt és az innovációt, valamint ösztönzi az energiahatékonyságot. A gazdaságdiplomácia összetett tevékenységével kapcsolatos fejezet feladatként határozza meg az olyan proaktív gazdaságdiplomácia folytatását, amely segíti a magyar gazdaság érvényesülését a globális piacon.

A működéssel kapcsolatban követelmény a közeljövőben olyan minisztérium és háttérintézmény-rendszer kialakítása, ahol a kihívásokat és a felelősséget vállaló, kézségeiket folyamatosan fejlesztő, motivált munkatársak magas működési és szolgáltatási színvonalon látják el feladataikat. A társadalmi kapcsolatok erősítését is kiemelt fontosságúnak jelöli meg a dokumentum. Ezért kap megkülönböztetett figyelmet a kétirányú kommunikációra alkalmas ügyfélkapcsolati menedzsment, amelynek alapvető fórumait az ügyfélszolgálat és a GKM honlap szolgáltatja.

Az alapvető dokumentum tartalmazza, hogy mindezek érdekében a legfontosabb célok megvalósítását milyen rész-, illetve szakmai stratégiák kidolgozása biztosítja majd. A megvalósítás érdekében első lépésben intézkedési terv készül, ahol a szükséges feladatok szakmai területenként lebontva fogalmazódnak meg. Támaszkodnak az intézményi stratégiában meghatározott, úgynevezett pillérenként rögzített célkitűzésekre, azonban adott esetben előre nem látott, a stratégiai dokumentumban nem hivatkozott lépésekkel bővülhetnek.

Az intézményi stratégia végrehajtásának eseményeit széles nyilvánosság elé kerülő, éves jelentések formájában összegzi majd a tárca. Ez a nyilvánosságot, a nyitottságot és átláthatóságot is biztosítja a lehető legszélesebb kontroll mellett. Az éves jelentések egyben a stratégia felülvizsgálatának megalapozását is szolgálják majd.

Szóljon hozzá!