ZETApress

hírportál

Innováció ? Növekedés

A gazdasági növekedés forrásai között a legjelentősebb tényező az innováció. Társadalmi funkciója szerint az életminőség javulásának, a vállalkozók számára pedig a meghatározó versenyelőnynek a lehetősége és biztosítéka ? olvasható a Magyar Innovációs Szövetség minapi állásfoglalásában.

2014 végéig az adottságainkra épülő, hatékony tudomány-, technológia- és innováció-politika (TTI) végrehajtása, az új értékeket létrehozó, originális termékekre és szolgáltatásokra épülő hazai és regionális piac megerősítése és a magas hozzáadott értéket tartalmazó szellemi export önmagában mintegy 1,5-2%-os nemzetgazdasági növekedést generálhat. Kiszolgáló és bedolgozó országból csak így válhatunk ismét válságtűrő és növekedő, tudásalapú gazdasággá.

Magyarország mai állapotából, adottságaiból és lehetőségeiből, valamint intézményeiből kiindulva, az ország gazdaságpolitikájának részeként ambiciózus, de reális célok elérését kell kitűzni. A legfontosabb célkitűzés, hogy öt éven belül a gazdasági növekedés, az innovációt a központba állító gazdaságpolitika révén, érje el vagy haladja meg Magyarországon az EU-országok átlagát.

Ezen cél eléréséhez elengedhetetlen, hogy az ország K+F ráfordítása 2015 végére ? folyamatos évi 0,1-0,2 százalékpontos növekedéssel ? a GDP 1,5%-ára nőjön. Ugyanezen időszak alatt az összesített innovációs mutató alapján mért innovációs teljesítmény érje el az EU-átlagot, a következő öt évben pedig az EU országok felső harmadába kerüljön.

A fenti célok eléréséhez olyan TTI politikára van szükség, mely figyelembe véve a fenntartható fejlődés szempontjait kijelöli azokat a kutatás-fejlesztési prioritásokat, gazdasági ágazatokat, amelyek K+F+I tevékenységének kiemelt ösztönzésével az egész gazdaság húzóterületeivé válhatnak; folyamatos szakmai ellenőrzéssel mind a K+F ráfordítások, mind a TTI politikai intézkedések eredményét, ill. hatását értékeli, és visszacsatolást biztosít a megfelelő vezetési szintekre.

A K+F pályázati kiírások, a pályázatok döntési, szerződéskötési, monitoring, finanszírozási és pénzügyi elszámolási rendszere jelentős egyszerűsítésével ütemezhetővé és a bizalmi elvre épülve, maximálisan bürokráciamentessé és eredményorientálttá teszi az egész folyamatot; a döntések előkészítésénél, ill. a döntések meghozatalánál a teljes nyilvánosság és a személyes felelősségvállalás érvényesülését biztosítja.

Kiemelten, komplex módon támogatja a jelentős, eredeti magyar, piacközeli stádiumban lévő fejlesztési eredmények hasznosulását és piacra jutását; az új TTI stratégia kialakítása és megvalósítása érdekében stabil, a vertikális irányítást és a horizontális koordinációt is biztosító intézményrendszert épít ki.

Az innovációs folyamatok lényege a folyamatosság, ezért a TTI politikával kapcsolatos intézkedéseket csak úgy szabad bevezetni, hogy azok a már beindult és ésszerűen tovább viendő folyamatokat, projekteket ne késleltessék vagy szakítsák meg.

Az Európai Unió 2011-ben esedékes magyar elnöksége elszalaszthatatlan lehetőség az innováció iránti elkötelezettségünk hiteles felmutatására. Ezért egy új tudományos-technológiai és innovációs stratégia és fejlesztéspolitikai program intézkedéseinek, keretfeltételeinek azonnali érvényesítése, döntő jelentőségű lépés az új esélyek megragadásában.

Szóljon hozzá!