ZETApress

hírportál

Alelnök a válságkezelésről

A válság kezelése a világban és Magyarországon címmel Zalakaroson tartja vándorgyűlését a Közgazdasági Társaság. Mintegy hétszáz közgazdász kilenc szekcióban tanácskozik.

A VII. szekcióban tartott nagysikerű előadást Gállné Pelcz Ildikó az országgyűlés alelnöke A fejlesztési források felhasználás-hatékonysága címmel. ? Alelnök Asszony! Több fontos funkciója van. Az Országgyűlés alelnöke, a FIDESZ alelnöke, intézetigazgató, a Közgazdasági Társaság BAZ megyei szervezetének alelnöke. Hogyan lehet összeegyeztetni ezek terheit? ? kérdezte tőle Szarvas István az előadása után.

Az elsoroltakat nem nevezném funkcióknak, ezek feladatok, s összeegyeztetésük nem nehéz, hiszen legtöbbjüknek hasonló a tartalma. Politikusként a magyar gazdasággal, ezen belül a vállalatok világával, elsősorban az uniós forrásokkal, intézetigazgatóként és a Közgazdasági Társaságban kisebb közösségek körében lényegében ugyanezzel foglalkozom.

Az országgyűlés alelnökének tennivalója természetesen eltér ezektől, hiszen a Parlament működését kell a háttérből segítenünk. Ez semleges feladat (nem is pártfunkció). A megbízást azonban nagy megtiszteltetésnek tekintem, s munkám során arra törekszem, hogy az Országgyűlés tekintélyét, nemzetközi elismertségét növeljem.

Hogyan értékeli a Közgazdasági Társaság vándorgyűlésén a fejlesztés-politikai szekcióban zajló vitát?

Talán kis túlzás is vitának nevezni, hiszen a lényeget illetően egyetértettünk előadó-társaimmal. Az előttem szóló előadó egy korábbi kormányban, az utánam következő egy másik kormányban volt fejlesztés-politikus, s mindhárman ugyanazt állapítottuk meg. Vizsgálataink arra mutattak ugyanis, hogy a jelenlegi kormánynak nincs fejlesztési stratégiája; nem világosak a fejlesztéseknél követett célok, s nincs összhang a felhasznált fejlesztéspolitikai eszköztár terén se.

A gazdaságfejlesztés intézményrendszere egyfajta ügynökség, mely a fejlesztési forrásokat átfogó koncepciók nélkül pumpálja ki a nemzetgazdaságba. A fejlesztések túlpolitizáltak, a nagyobb távú meggondolások helyett a pillanatnyi kormány-taktika törekvéseinek vannak alárendelve. A ráfordítások eredményeiről pedig keveset tudunk. Előadásomban például azt mutattam be, hogy a régiónkban megvalósuló, egyébként jelentős fejlesztések nem a nemzetgazdaság, illetve a térség fő céljainak az elérését támogatták, hiszen hatásaik nem észrevehetők se a foglalkoztatásban, se a gazdasági növekedés terén.

Előadásából nem derült ki politikai meggyőződése. Nem tartja lényegesnek, hogy ellenzéki politikus?

A vándorgyűlés nem politikai rendezvény, hanem szakmai-tudományos tanácskozás. A jelenlevőket nem érdekli, hogy ki melyik párttal szimpatizál, vagy melyiknél vállalt feladatokat, csak az a fontos, hogy az előadók milyen tudományos eredményeket tudnak bemutatni.

A jelenlegi fejlesztéspolitika bírálata is szakmailag megalapozott kutatási eredmény volt, amit hiba lett volna ellenzéki állásfoglalásként bemutatni. Ha az előadásban nem kellően bizonyítható helyzetkép került volna felvázolásra, vagy egyoldalú nézetek hangzottak volna el, akkor a hallgatók sorra álltak volna fel, hogy erre felhívják a figyelmet. S nagyon örülök, hogy a rendezvény ilyen volt, mert ez az a légkör, amelyben dolgozni szeretek ? válaszolta az alelnök asszony.

Szóljon hozzá!