ZETApress

hírportál

Új alapokon a vasúton

A KHEM véglegesítette a személyszállító vasúttársaságok közszolgáltatási szerződéseit. A költségvetésből az ebben foglalt eljárások szerint folyósítják a ma megjelent, mások mellett a helyközi közlekedési vállalatok költségtérítéseiről szóló kormányrendeletben rögzített összegeket ? tudatták sajtósaik.

A MÁV Zrt. Alapító Okirata január végével teljes egészében megújult. E három változással a helyközi vasúti közlekedés működése ésszerűbbé, átláthatóbbá, az érintett társaságok gazdálkodása kiszámíthatóbbá, jobban tervezhetővé válik.

A KHEM aláírásra előkészítette a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. 2010 és 2012 közötti időszakra szóló közszolgáltatási szerződéseit. A szerződések három éves időtávban keret jelleggel tartalmazzák az országos jelentőségű és a regionális vasúti személyszállítási közszolgáltatások megrendelésének részleteit. Rögzítik továbbá a szolgáltatások ellentételezésével kapcsolatos kalkulációs szabályokat.

Az éves megrendelések és a konkrét finanszírozási szabályok az egyes menetrendek jóváhagyásával, az adott évre vonatkozó záradék révén kerülnek a szerződésbe. A vasúttársaságokkal kötendő hároméves közszolgáltatási szerződések pénzügyminiszteri ellenjegyzésre várnak. A GYSEV szerződését a társaság február végi közgyűlésének jóváhagyása léptetheti életbe. A MÁV személyszállító leányvállalatának közszolgáltatási szerződése a társaság 1+3 éves üzleti tervén alapul. Megkötése a MÁV Zrt. üzleti tervének véglegesítését is lehetővé teszi.

Megjelent a szerződések pénzügyi fedezetének jelentős részét megalapozó jogszabály ? Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2010. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról szóló 20/2010. (II. 9.) Kormányrendelet.

Ez tartalmazza a MÁV-START Zrt., a GYSEV Zrt. és a VOLÁN társaságok által végzett személyszállítási tevékenységhez és a vasúti pályaműködtetéshez nyújtott, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek ellentételezését szolgáló költségtérítések összegét.

Január végétől új Alapító Okirat szabályozza a MÁV Zrt. működését. A változásokkal bővül a tulajdonosi jogokat gyakorló szakminiszter hatásköre. A MÁV Zrt. tulajdonában álló tíz nagyobb gazdasági társaság (köztük a MÁV-START, MÁV-GÉPÉSZET és MÁV-TRAKCIÓ) vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása, alapító okiratának, társasági szerződésének elfogadása, módosítása, üzleti tervének és éves beszámolójának elfogadása a továbbiakban kizárólag a miniszter egyetértésével lehetséges.

Az új Alapító Okirat bővíti az Igazgatóság döntési jogköreit, elsősorban az értékhatárhoz kötött jogügyletek alsó határának (előzőleg jellemzően félmilliárd forint) eltörlésével. Ezzel párhuzamosan szűkül a lentebbi döntési szintek (pl. elnök-vezérigazgató, vezérigazgató-helyettesek) hatásköre. Módosul a vezető testületek létszáma is, az Igazgatóság a korábbi 3-7 helyett 5, a Felügyelőbizottság az eddig 9-15 helyett 6 taggal működik. Az IG jelenlegi összetétele: Andrási Miklós, György Miklós, Mosóczi László, Kozák Tamás és Nátrán Roland, az FB tagjai: Reményik Kálmán elnök, Dabóczi Kálmán, Gaskó István, Kerékgyártó János, Simon Dezső és Váry András.

Változott az üzletági általános vezérigazgató-helyettes és portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes elnevezése is, előbbi infrastruktúra-, utóbbi pedig gazdasági általános vezérigazgató-helyettes lett. Az Alapító Okirat megújításával a szakminiszter közvetlenebbül alakíthatja a vasúttársaság és leányvállalatai működését. A vállalat Igazgatósága gyakrabban ülésezve hatékonyabban, operatív módon működhet.

Szóljon hozzá!