ZETApress

hírportál

Huszár Aladár emlékére

Baráti Huszár Aladár élettörténeteBaráti Huszár Aladár (1885?1945) életéről Az Ipolytól Dachauig című új könyvben olvashatunk. Huszár Aladár a két világháború közötti magyar államigazgatás, politikai élet ha nem is első-vonalbeli, de fontos alakja volt, akinek életét 100 fotóval ellátott, közel 400 oldalas könyvben dokumentálta Nagy László szerző.

Barsban, Hontban, Nógrádban letelepedett köznemesi Huszár-felmenők közül az Ipolybalogon született Huszár Aladár emelkedett legmagasabbra a magyar államélet ranglétráján, de halála a II. világháború vég-időszakában híven tükrözte nemzetünk sorsát is.

Szolgálatát Nógrád vármegyében jegyzőként kezdte, majd négyévnyi keleti világháborús frontszolgálat, a cseh légiósok elleni 1919-es balassagyarmati városparancsnokság, a jobboldali mozgalmakban betöltött szerepvállalások, Nógrád-Hont, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Pozsony vármegyékben betöltött főispáni pozíciók fémjelezték életútja első felét. Nem tekinthetjük mellékszálnak, hogy 1919-ben ő és családja nyújtott Balassagyarmaton menedéket a kommün elől bujkáló Tormay Cecilnek, erről az időszakról is készült az írónő Bujdosó könyve. Huszár felesége pedig a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége mozgalmának aktív tagja volt a korszakban.

Huszár Aladár, aki 1934-ben vitézi címet is kapott, 1932?34 között Budapest fő-polgármestere volt, majd tíz évig az elnöki feladatokat látta el az Országos Társadalombiztosítási Intézetnél, ekkor lett a Felsőház tagja is. 1939-et követően írásaiban, könyveiben gyakorta utalt a vészterhes történelmi időkre, a német befolyás erősödésére, a kiút-keresésre, majd egyre jobban közeledett a polgári demokratikus erők mozgalmaihoz. A megszállást követő letartóztatása, deportálása, majd dachaui tragédiája mindezek természetes következménye volt.

A kötet bőségesen idéz a fenti történéseken, dokumentumokon túl Huszár Aladár egykori gondolataiból, írásaiból, amelyek mögött egy nemzeti elkötelezettségű, a magyarságot fanatikusan védő és tisztelő politikus portréja rajzolódik ki. Az életpálya kapcsán bepillantást kaphatunk a magyar múltban, ha nem is meghatározó, de időszakonként kiemelkedő szerepet játszott nemesi, történelmi családok tagjainak – Blaskovich, Huszár, Puky, Szilassy, Vizsolyi – tevékenységébe, sorsába is.

A BBK Könyvek 2. kötete Budapesten a Püski Könyvesboltban, a Magyar Menedék Könyvesházban, az Anima, a Libri boltjaiban kapható, továbbá az internetről is megrendelhető. Szerzőjének nem ez az első irodalmi alkotása: a 2013-ban megjelent Portrék Balassagyarmaton innen és túl című interjúkötetéről idekattintva olvashatunk.

Szóljon hozzá!