ZETApress

hírportál

A miniszterelnök együttműködésre ösztönöz

A kormányfő fontos előrelépésnek értékelte az önkormányzati vezetőkkel folytatott mai egyeztetést; olyan előrelépésnek, amely bebizonyította, hogy megbukott az ultimátumokra épített konfliktuspolitika: mindazok, akik az ország és saját településük érdekében politizálnak, a diktátumok helyett az együttműködésben érdekeltek. Az együttműködés jegyében hét pontból álló kezdeményezést tett az önkormányzati vezetőkkel megtartott egyeztetésen. A javaslatok a következők:

A kormány kezdeményezi az önkormányzatok és a kormány közötti párbeszéd új intézményének megalkotását. Erre a kormány javaslatot tett, az egyeztetést elkezdte. A kormány természetesnek tekinti, hogy az önkormányzatok szabadon dönthetnek arról, hogy kinek adnak felhatalmazást arra, hogy a nevükben és képviseletükben a kormánnyal tárgyaljon.

A kormány kezdeményezi, hogy alakuljon paritásos eseti parlamenti bizottság az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtásának felügyeletére, a testület elnökét a parlamenti ellenzék adja.

A hatékony és felelős önkormányzatiság és a regionális együttműködés fejlesztése érdekében a kormány kezdeményezi az önkormányzati törvény, a választási eljárásról szóló törvény és a területfejlesztési törvény átfogó megújítását, melyre vonatkozó egyeztetési, döntési menetrendet az önkormányzatokkal együttműködve december 31-ig dolgozza ki.

A kormány kezdeményezi, hogy kezdődjön el az önkormányzati feladat-meghatározás és az ehhez tartozó finanszírozás részletes áttekintése és a szükséges reformok elindítása. Ennek menetrendjét 2007. február végig a pénzügyminiszter az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel közösen dolgozza ki.

A kormány decemberben véglegesíti az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjait, egyben felkéri a települési önkormányzatokat és a kistérségeket, hogy január 31-ig aktualizálják saját fejlesztési terveiket és tegyenek javaslatot az úgynevezett akciótervekre, amelyek a következő 2 év egyedi fejlesztési programjait és pályázatait tartalmazzák. Ezek ismeretében a Megyei Fejlesztési Tanácsok véleményét meghallgatva a Regionális Fejlesztési Tanácsok alkossák meg a régiók akciótervét 2007. februárjában.

A kormány 4 milliárd forintot biztosít a régiók számára a fejlesztési projektek előkészítésére. A Regionális Fejlesztési Ügynökségek az erre vonatkozó szerződéstervezetet a jövő hét végéig megkapják.

A kormány kezdeményezi, hogy a Regionális Fejlesztési Tanácsok delegáljanak tagokat a regionális operatív programok végrehajtásában kulcsszerepet játszó monitoring bizottságokba. A regionális operatív programjuk végrehajtásában közreműködő szervezetek kiválasztásában a Regionális Fejlesztési Tanácsok kapjanak vétójogot, fejeződik be a javaslatok sora. A labda innentől már a túlsó térfélen pattog.

A kormányjavaslat az eseti felügyelő bizottságról

A kormány elkészítette, és el is küldte a parlamenti frakciók vezetőinek az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság létrehozására vonatkozó javaslatát – erre szerdán tett ígéretet a miniszterelnök, az önkormányzatok és a kormány együttműködésének erősítését szolgáló hétpontos javaslatcsomag részeként.

A miniszterelnök szerdán, az önkormányzati vezetőkkel folytatott egyeztetést követő kormányülésen Bajnai Gordon kormánybiztost bízta meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtásának ellenőrzésére létrehozni javasolt, ellenzéki vezetésű, eseti, parlamenti paritásos bizottságra vonatkozó tervezet kidolgozásával. A javaslat elkészült, s a Miniszterelnöki Hivatal el is küldte azt a parlamenti képviselőcsoportok vezetőinek.

Az országgyűlési határozati javaslat szerint a bizottság feladata lesz az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghatározott operatív programok és kétéves akciótervek alapján megvalósuló intézkedések értékelése, a stratégiai törekvések megvalósulásának vizsgálata. A bizottság nyomon követi és áttekinti a támogatási célkitűzések előrehaladását, a pályázatokhoz kapcsolódó döntési mechanizmusok átláthatóságát, a közreműködő szervezetek működésének eredményességét és a vonatkozó jogszabályok érvényesülését.

Az eseti parlamenti bizottságot a javaslat szerint paritásos alapon hoznák létre ? a kormánypárti és ellenzéki képviselőcsoportok által delegált tagok azonos létszámban lesznek benne ?, a testület elnökét pedig a parlamenti ellenzék adja. A bizottság munkájában állandó meghívottként részt vesz a kormány képviselője is.

A kormány javaslata szerint a bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek, költségeiket az Országgyűlés költségvetéséből biztosítják. A bizottság tevékenysége a tagjainak megválasztását követő alakuló üléssel kezdődik, megbízatása 2010. április 30-ig tart.

Szóljon hozzá!